Nabory

GENERATION CHANGE
edycja 2022-2023

Безкоштовний курс польської мови для мисткинь і митців у Варшаві 

Бесплатный курс польского языка для художниц и художников в Варшаве

Bezpłatny kurs języka polskiego dla artystek i artystów w Warszawie

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY

Конкурс на мистецьку стипендію для осіб з України
4 випуск ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Konkurs na stypendium artystyczne dla osób z Ukrainy
4. edycja PROGRAMU WSPARCIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

INSTYTUT OTWARTY 2022

Szkoła Kem

Jak dotykać ruchu?

Choreografie Sojusznictwa

WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
klasy i kino
seminarium – edycja 2022

PROGRAM OPORU
3. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

ĆWICZENIA Z POROZUMIENIA

GENERATION CHANGE 2022

INSTYTUT OTWARTY

STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY
IV edycja

WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
seminarium

SIŁA SPOŁECZNOŚCI
warsztat organizowania społecznego

PROGRAM O WSPÓŁPRACY
2. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

CALL FOR PAPERS
Glissando #41 – Tradycja

JAK DOTYKAĆ RUCHU?
choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem SZKOŁA

PROGRAM SOLIDARNOŚCIOWY
1. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

GENERATION CHANGE
program wsparcia grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i ruchów społecznych