Nabory

SIŁA SPOŁECZNOŚCI
warsztat organizowania społecznego

PROGRAM O WSPÓŁPRACY
2. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

CALL FOR PAPERS
Glissando #41 – Tradycja

JAK DOTYKAĆ RUCHU?
choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem SZKOŁA

PROGRAM SOLIDARNOŚCIOWY
1. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

GENERATION CHANGE
program wsparcia grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i ruchów społecznych

PARADA WIEJSKOŚCI

PARADA WIEJSKOŚCI

koncerty, parady, rozmowy, dyskusje, potańcówki. festiwal.
13 i 14 czerwca.
zapraszamy.

Dowiedz się więcej