Nabory

GENERATION CHANGE 2022

INSTYTUT OTWARTY

STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY
IV edycja

WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
seminarium

SIŁA SPOŁECZNOŚCI
warsztat organizowania społecznego

PROGRAM O WSPÓŁPRACY
2. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

CALL FOR PAPERS
Glissando #41 – Tradycja

JAK DOTYKAĆ RUCHU?
choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem SZKOŁA

PROGRAM SOLIDARNOŚCIOWY
1. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

GENERATION CHANGE
program wsparcia grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i ruchów społecznych

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

Pokaz pracy laureackiej 2. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

Dowiedz się więcej