Nabory

6. edycja
PROGRAMU WZMOCNIENIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY
5. edycja Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych

GENERATION CHANGE
edycja 2022-2023

VII EDYCJA STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY

Конкурс на мистецьку стипендію для осіб з України

4 випуск ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Konkurs na stypendium artystyczne dla osób z Ukrainy

4. edycja PROGRAMU WSPARCIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Szkoła Kem
Jak dotykać ruchu?
Choreografie Sojusznictwa

WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH

klasy i kino

seminarium – edycja 2022

PROGRAM OPORU
3. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

ĆWICZENIA Z POROZUMIENIA

GENERATION CHANGE 2022

INSTYTUT OTWARTY

STYPENDIUM PAMIĘCI KONRADA PUSTOŁY
IV edycja

WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
seminarium

SIŁA SPOŁECZNOŚCI
warsztat organizowania społecznego

PROGRAM O WSPÓŁPRACY
2. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

CALL FOR PAPERS
Glissando #41 – Tradycja

JAK DOTYKAĆ RUCHU?
choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem SZKOŁA

PROGRAM SOLIDARNOŚCIOWY
1. edycja Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

GENERATION CHANGE
program wsparcia grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i ruchów społecznych

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej