6. edycja PROGRAMU WZMOCNIENIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

OGŁOSZENIE NABORU

grafika informacyjna

grafika: Arina Bożok

Sztuka może być – i często jest – nie tylko formą opisu, ale też metodą wpływania na rzeczywistość, narzędziem jej zmiany. Zwłaszcza gdy nie ogranicza się do samej siebie, wychodzi poza granice wąskich dziedzin, spotyka się z dziedzinami innymi. Wykorzystuje ich dorobek, wchodzi z nimi w dialog, opiera się na współpracy. Ta idea przyświeca Programowi Wzmocnienia Środowisk Twórczych od jego początków i przyświecać będzie także edycji szóstej. Jej celem, ponownie, jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu gatunków. 

Nasz Program niezmiennie kierujemy do grup twórczych a tegorocznym hasłem przewodnim PWŚT jest „współpraca”. Ponieważ zdajemy też sobie sprawę, jak istotne jest wspieranie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 wyłonimy dwa i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

Skład Komisji:
Olga Klip (Strefa WolnoSłowa), Karola Kosecka (Szajn), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

Termin ogłoszenia naboru: 1 lutego 2024
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2024, godz. 23.59

Termin ogłoszenia wyników naboru:
do 30 kwietnia 2024
Terminy i forma prezentacji wyłonionych w naborze projektów będą uzgadniane z grupami indywidualnie, przy czym prace montażowe i prezentację pierwszego planujemy na 14-20 października 2024, drugiego: 21-27 października 2024.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]

Na zgłoszenie składają się:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
– biogram grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:
Regulamin 6. edycji Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych;
Formularz zgłoszeniowy;
Klauzula RODO;
Regulamin pracy Komisji Konkursowej;
Lista posiadanego sprzętu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Czy wszystkie osoby będące członkami/członkiniami grypy powinny reprezentować różne dziedziny sztuki?
Nie.

Czy projekt musi być realizowany w Warszawie?
Nie, ale rezultat prac musi być dostępny nieodpłatnie dla mieszakańców i mieszkanek Warszawy.

Czy jeśli byłam/byłem członkiem/członkinią grupy laureackiej poprzedniej edycji PWST, to czy moje praca może zostać wykorzystana w edycji tegorocznej?
Tak, pod warunkiem, że nie będziesz członkiem/członkinią grupy biorącej udział w edycji tegorocznej (zob. §4 pkt 3 Regulaminu)

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej