GENERATION CHANGE Program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych


GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

Program charakteryzuje holistyczna wizja aktywizmu, dlatego wzmocnienie kompetencji w zakresach samoorganizacji i oddziaływania społeczno-politycznego – zaczerpnięte z metodologii organizowania społecznościowego oraz zmiany narracji politycznej – ujęte jest w ramę pracy z ciałem i umysłem w kierunku transformacji indywidualnej i zbiorowej, zakorzenioną w podejściach somatyki generatywnej i pedagogik dekolonialnych.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

grafika: Filip Kania

Program obejmuje:

a) szkolenia z zakresu:
– budowania grupy i organizacji;
– pozyskiwania funduszy i komunikacji;
– realizowania kampanii społecznych;
b) seminaria dyskutujące najważniejsze wyzwania współczesności;
c) wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne w realizacji działań.

Program GENERATION CHANGE realizowany jest przez Krytykę Polityczną we współpracy z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości, European Community Organizing NetworkNarrative Initiative.

edycje programu GENERATION CHANGE:

W edycji 2022-2023 programu uczestniczyły: Teatr Playback „Szpilka” (Trójmiasto) Fundacja Fala Nowej Kultury (Trójmiasto) Ruch Młodych (Cieszyn) EdYouCation (Cieszyn) Otwarty Sochaczew (Sochaczew) Kolektyw Atypowe (Warszawa) Kolektyw Rolniczo-Klimatyczny (Warszawa) Kolektyw STUS (Warszawa)  

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

W edycji 2021-2022 programu uczestniczyły: Fundacja „Widzialne – Zmiana jest Kobietą (Trójmiasto) Grupa Sabat (Trójmiasto) Grupa Szkoła cieszy-n (Cieszyn) Fundacja Różowa Skrzyneczka (Warszawa) Grupa Idź Pobiegaj (Warszawa/Trójmiasto) Koło Naukowe Prawo a płeć /Projekt Antygona (Warszawa) Stowarzyszenie Zasiej (Warszawa) Inicjatywa Dzikie Karpaty (Ruch ogólnopolski) Grupa Globalna Wioska (Poznań)  

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

W pierwszej edycji programu uczestniczyły: Magazyn SZAJN (Warszawa) Grupa Nieustającej Pomocy (Warszawa) Otwarty Uniwersytet im. Karola Modzelewskiego (Warszawa) Baby dla Klimatu (Warszawa) Inicjatywa Wolna Białoruś (Warszawa) Młoda Zaraza (Trójmiasto) Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Trójmiasto) Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Cieszyn)

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej