GENERATION CHANGE Program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych


GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

Program charakteryzuje holistyczna wizja aktywizmu, dlatego wzmocnienie kompetencji w zakresach samoorganizacji i oddziaływania społeczno-politycznego – zaczerpnięte z metodologii organizowania społecznościowego oraz zmiany narracji politycznej – ujęte jest w ramę pracy z ciałem i umysłem w kierunku transformacji indywidualnej i zbiorowej, zakorzenioną w podejściach somatyki generatywnej i pedagogik dekolonialnych.

Program obejmuje:

a) szkolenia z zakresu:
– budowania grupy i organizacji;
– pozyskiwania funduszy i komunikacji;
– realizowania kampanii społecznych;
b) seminaria dyskutujące najważniejsze wyzwania współczesności;
c) wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne w realizacji działań.

Program GENERATION CHANGE realizowany jest przez Krytykę Polityczną we współpracy z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości, European Community Organizing NetworkNarrative Initiative.

Grafika: Filip Kania

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Generation Change
edycja 2020-2021

W pierwszej edycji programu uczestniczyły:

Magazyn SZAJN (Warszawa)
Grupa Nieustającej Pomocy (Warszawa)
Otwarty Uniwersytet im. Karola Modzelewskiego (Warszawa)
Baby dla Klimatu (Warszawa)
Inicjatywa Wolna Białoruś (Warszawa)
Młoda Zaraza
(Trójmiasto)
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
 (Trójmiasto)
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
(Cieszyn)

– – –

Program Generation Change (edycja 2020-2021) obejmował: 

Warsztat Siła Społeczności – Narracja Zmiany (13-14 listopada 2020) dotyczący organizowania społecznościowego oraz budowania narracji o własnym działaniu i o świecie współczesnym prowadzony przez Fundację Rzecz Społeczna i European Community Organizing Network.

*

Seminaria poświęcone m.in. konsekwencjom antropocenu, kryzysowi klimatycznemu, ekonomiom i ekologiom heterodoksyjnym ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy feministycznej, współczesnym studiom kulturowym, intersekcjonalności, prawu do miasta, wykluczeniom społecznym oraz współczesnym ruchom społecznym. Wśród prowadzących seminaria znalazły i znaleźli się: prof. Ewa Bińczyk, Edwin Bendyk, dr Margaret Amaka Ohia-Nowak, dr hab. Elżbieta Korolczuk, Jan Mencwel, prof. Szymon Malinowski, prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, dr Monika Bokiniec, Anna Sierpińska, Marcin Wojtalik, Piotr Ikonowicz, Jaś Kapela, dr Monika Żółkoś, dr hab. Joanna Wowrzeczka.

*

Warsztaty z budowania grupy i organizacji, formalizowania działań, zmiany społecznej, przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu, fundraisingowi, komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Wśród prowadzących warsztaty znalazły i znaleźli się: Anna Szlęk, Jessica Kufa i Agnieszka Karpiel (Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia), Urszula Zajączkowska, Natalia Siuda-Piotrowska (Fundacja UpFoundation), Weronika Pochylska (Stowarzyszenie Otwarte Klatki), Aleksandra Chodasz, Maciej Kryński i Andrzej Mikołajewski (zespół Fundraisingu i Komunikacji Krytyki Politycznej), Natalia Sarata (RegenerAkcja), Sylwia Bruna, Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna).

*

Podsumowujące spotkanie wyjazdowe grup programu Generation Change w Cieszynie (12-14 lipca 2021) podczas którego odbywały się warsztaty, seminaria i dyskusje.

Zespół programu Generation Change
edycja 2020-2021

Igor Stokfiszewski, Magdalena Malińska, Mikołaj Syska (Krytyka Polityczna, Warszawa); Natalia Kałuża, Joanna Wowrzeczka (Krytyka Polityczna, Cieszyn), Sylwia Bruna, Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna, Trójmiasto), Dagmara Kubik (Fundacja Rzecz Społeczna), Steve Hughes (European Community Organizing Network).

Nabór do drugiej edycji programu:

GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

W ostatnich latach wrze. Nieustanna presja ze strony autorytarnej prawicy każe kolejny raz wynajdywać formy i języki aktywizmu. Co motywuje nowe ruchy społeczne? O jaki świat, w imię jakich wartości walczą? Za pomocą jakich narzędzi? Co myślą o społeczeństwie, polityce, kulturze?

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

Pokaz pracy laureackiej 2. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

Dowiedz się więcej