GENERATION CHANGE Program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych


GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

Program charakteryzuje holistyczna wizja aktywizmu, dlatego wzmocnienie kompetencji w zakresach samoorganizacji i oddziaływania społeczno-politycznego – zaczerpnięte z metodologii organizowania społecznościowego oraz zmiany narracji politycznej – ujęte jest w ramę pracy z ciałem i umysłem w kierunku transformacji indywidualnej i zbiorowej, zakorzenioną w podejściach somatyki generatywnej i pedagogik dekolonialnych.

Grafika w tle: Filip Kania

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

edycje:

GENERATION CHANGE program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych edycja 2022/2023 NABÓR OTWARTY Krytyka Polityczna zaprasza organizacje, grupy nieformalne i ruchy społeczne do udziału w programie Generation Change. Wspólnie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości i European Community Organizing Network proponujemy siedmiomiesięczny cykl szkoleń, seminariów i pomoc w realizacji projektów społecznych i kampanii.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

GENERATION CHANGE to program wzmocnienia organizacji, grup nieformalnych i ruchów społecznych młodego pokolenia, które są aktywne w obszarach przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom społecznym, ochrony środowiska i w innych dziedzinach przyczyniających się do podniesienia dobrostanu społecznego.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej