INSTYTUT OTWARTY // OPEN CALL


Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
Kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii przybliży uczestniczkom i uczestnikom sztukę opartą na procesie i zaangażowaniu.
Nasz program artystyczno-społeczny kierujemy do twórczyń, animatorów kultury, społeczniczek i aktywistów o różnym pochodzeniu kulturowym. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działania artystyczne. Zastanawiamy się nad metodami pracy twórczej ze społecznościami. Nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, inicjować wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. Osią programu stanie się doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na “my” i “oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowanie wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowanej instalacji.
Program IO 2021/2022 wynika z przekonania, że wspólne doświadczenie twórcze w grupie międzykulturowej przyczynia się do refleksji nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem.
Prace Instytutu Otwartego doprowadzą nas do wspólnie stworzonej instalacji performatywnej złożonej zarówno z kolektywnych, jak i indywidualnych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych.
Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię, wcześniejsze doświadczenie artystyczne czy poziom znajomości języka polskiego.
Formularz rekrutacyjny wypełnić można w języku polskim lub angielskim, zajęcia prowadzone będą w języku polskim i angielskim.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września, listę osób zakwalifikowanych do Instytutu ogłosimy 27 września.

Organizator/ka: Strefa WolnoSłowa

Lista poddziałań:

Czy masz kłopot z komunikacją czy porozumieniem się z osobą, którą kochasz, a osią waszego konfliktu są często tematy światopoglądowe?
Czy czujesz się niewysłuchana_y, a czasem masz też problem z wysłuchaniem drugiej strony?

We współpracy z: Strefa WolnoSłowa

Więcej

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej