Strefa WolnoSłowa


Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej w Jasnej 10 to kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii. To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym. To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. W ramach projektu zapraszamy młodych twórców i twórczynie do współtworzenia interwencji artystycznych z doświadczonymi artystami, artystkami, badaczami, animatorami kultury i kuratorkami. Wspólnie zastanowimy się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym jak, czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego. Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną złożoną z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.

strona: http://strefawolnoslowa.pl/

Lista działań:

grafika informacyjna o wydarzeniu

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk. To przestrzeń, w ramach której doświadczone artystki, debiutanci, aktywistki i animatorzy kultury o różnym pochodzeniu kulturowym pracują wspólnie nad narzędziami z pola sztuki i społecznej wrażliwości. Nasłuchują głosów mniejszości, konfrontują się z krzykami ksenofobii, dotykają tematów granicznych i szukają takich form bycia razem, w których znane nam słowa: odpowiedzialność, szacunek czy troska działają – nie tylko na wyobraźnię. Program Instytutu i wspólne działania […]

We współpracy z: Strefa WolnoSłowa

Więcej

WERNISAŻ | 24 kwietnia 2021 Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk. To przestrzeń, w ramach której doświadczone artystki, debiutanci, aktywistki i animatorzy kultury o różnym pochodzeniu kulturowym pracują wspólnie nad narzędziami z pola sztuki i społecznej wrażliwości. Nasłuchują głosów mniejszości, konfrontują się z krzykami ksenofobii, dotykają tematów granicznych i szukają takich form bycia razem, w których znane nam słowa: odpowiedzialność, szacunek czy troska działają – nie tylko na wyobraźnię. Program […]

We współpracy z: Strefa WolnoSłowa

Więcej

grafika informacyjna o wydarzeniu
PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej