Strefa WolnoSłowa


Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej w Jasnej 10 to kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii. To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym. To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. W ramach projektu zapraszamy młodych twórców i twórczynie do współtworzenia interwencji artystycznych z doświadczonymi artystami, artystkami, badaczami, animatorami kultury i kuratorkami. Wspólnie zastanowimy się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym jak, czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego. Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną złożoną z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.

strona: http://strefawolnoslowa.pl/

Lista działań:

grafika informacyjna o wydarzeniu

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk. To przestrzeń, w ramach której doświadczone artystki, debiutanci, aktywistki i animatorzy kultury o różnym pochodzeniu kulturowym pracują wspólnie nad narzędziami z pola sztuki i społecznej wrażliwości. Nasłuchują głosów mniejszości, konfrontują się z krzykami ksenofobii, dotykają tematów granicznych i szukają takich form bycia razem, w których znane nam słowa: odpowiedzialność, szacunek czy troska działają – nie tylko na wyobraźnię. Program Instytutu i wspólne działania […]

We współpracy z: Strefa WolnoSłowa

Więcej

WERNISAŻ | 24 kwietnia 2021 Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk. To przestrzeń, w ramach której doświadczone artystki, debiutanci, aktywistki i animatorzy kultury o różnym pochodzeniu kulturowym pracują wspólnie nad narzędziami z pola sztuki i społecznej wrażliwości. Nasłuchują głosów mniejszości, konfrontują się z krzykami ksenofobii, dotykają tematów granicznych i szukają takich form bycia razem, w których znane nam słowa: odpowiedzialność, szacunek czy troska działają – nie tylko na wyobraźnię. Program […]

We współpracy z: Strefa WolnoSłowa

Więcej

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej