grafika informacyjna o wydarzeniu

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC Strefa WolnoSłowa


grafika informacyjna o wydarzeniu

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk. To przestrzeń, w ramach której doświadczone artystki, debiutanci, aktywistki i animatorzy kultury o różnym pochodzeniu kulturowym pracują wspólnie nad narzędziami z pola sztuki i społecznej wrażliwości. Nasłuchują głosów mniejszości, konfrontują się z krzykami ksenofobii, dotykają tematów granicznych i szukają takich form bycia razem, w których znane nam słowa: odpowiedzialność, szacunek czy troska działają – nie tylko na wyobraźnię. Program Instytutu i wspólne działania artystyczne ukierunkowane są na niwelowanie podziałów na „my” i „oni” w relacji ze społecznościami migranckimi.

twórczynie i twórcy | creators:
Lizaveta Bibikava, Marta Burza, Kajetan Gołębiewski, Joanna Graniczkowska, Alana Ivory, Sonia Jaszczyńska, Volha Kalakoltsava, Oksana Kolisnyk, Izabela Krużyńska, Magdalena Krysiak, Anna Maziarska, Martyna Modzelewska, Weronika Perłowska, Ina Sazon

ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices. It is a space where experienced artists, debutants, activists and culture animators of various origins work together on tools from the field of art and social sensitivity. They listen to the voices of minorities, confront with the cries of xenophobia, touch on border issues and look for such forms of being together in which the words we all know: responsibility, respect or care work – not only on the imagination. The Institute’s program and joint artistic activities are aimed at eliminating the “we” and “them” divisions in relations with migrant communities.

creators:
Lizaveta Bibikava, Marta Burza, Kajetan Gołębiewski, Joanna Graniczkowska, Alana Ivory, Sonia Jaszczyńska, Volha Kalakoltsava, Oksana Kolisnyk, Izabela Krużyńska, Magdalena Krysiak, Anna Maziarska, Martyna Modzelewska, Weronika Perłowska, Ina Sazon

Organizator/ka: Strefa WolnoSłowa

grafika informacyjna o wydarzeniu

Kiedy rozpoczynaliśmy wspólną pracę z uczestniczkami i uczestnikami tej edycji Instytutu Otwartego w październiku 2021 roku, na granicy polsko-białoruskiej trwał kryzys. Tysiące ludzi starały się przedostać do Europy w wyniku targających ich regionami konfliktów zbrojnych, w tym wojny w Afganistanie i zajęcia kraju przez Talibów, konfliktów trwających w Syrii czy Jemenie. Zaczęliśmy więc prace wokół tematów granicy, uchodźctwa, gościnności, poczucia bezpieczeństwa i jego braku. Nie przypuszczaliśmy, że sześć miesięcy później, gdy spotykamy się, by publicznie zaprezentować efekty naszych prac, kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy wcale się nie skończy, trwać będzie wojna w Ukrainie, konflikty zbrojne przestaną dotyczyć odległych zakątków świata, zaś przyjmowanie uciekających przed wojną stanie się naszą codziennością.

Podejmowane przez nas tematy nie straciły na aktualności, zyskały natomiast bolesną jaskrawość. Uczestniczki i uczestnicy tej edycji Instytutu Otwartego pochodzą z Białorusi, Polski i Ukrainy. Pracowały i pracowali ze społecznościami migranckimi i uchodźczymi również z Afganistanu, Kuby, Afryki Subsaharyjskiej. Konfrontując się z historią własnej migracji lub pragnienia wyjazdu, lękając się o bliskich na terenach ogarniętych wojną, starały się i starali wsłuchać w opowieści innych i stworzyć bezpieczną przestrzeń dla ich wybrzmienia. Pragniemy, by działania powstałe przez sześć miesięcy naszej wspólnej pracy były świadectwem dążenia do gościnnego, współczującego, pomocnego świata pomimo przeciwnościom, wojnom i braku nadziei.

Alicja Borkowska, Agnieszka Róż, Igor Stokfiszewski

grafika informacyjna o wydarzeniu

lista działań | list of actions::

PL | Ćwiczenia z porozumienia
 Nasze działanie wynika z potrzeby budowania lepszej komunikacji z bliskimi, w pracy, w działalności aktywistycznej, w sytuacjach, gdy podczas rozmów na trudne politycznie tematy pojawiają się poglądy, z którymi się nie zgadzamy. Wspólnie z uczestniczącymi osobami rozpoczęłyśmy twórczy proces poświęcony poszukiwaniu nowych narzędzi porozumienia. Ważne było dla nas stworzenie przestrzeni, w której możemy się wzajemnie uczyć, być na siebie uważni i uważne, a także rozmawiać o trudnościach, z którymi […]

Więcej

PL | Przepisy Linina Celem projektu jest opowiedzenie historii mieszkanek Ośrodka dla cudzoziemców w Lininie poprzez odniesienie się do ich tradycyjnych potraw. Dyskurs kulinarny zdominowały kuchnie europejskie lub dalekowschodnie. Chcemy przyczynić się w pewnym stopniu do zmiany paradygmatu i przedstawić polskiemu obywatelowi potrawy mniej znane, a przede wszystkim umożliwić poznanie osób mieszkających w ośrodku. Zebrałyśmy przepisy przywodzące na myśl dom, przepisy ulubionych potraw oraz opowiadania, […]

Więcej

wernisaż | opening

19.03.2022

Instytut Otwarty | 19-20 marca 2022 Jasna 10 sobota, godz. 18.00 otwarcie instalacji niedziela, godz. 13.00 lunch sojuszniczy niedziela, godz. 16.00 spacer po instalacji

Więcej

PL | Soundwalk po bezpieczeństwo
 Gdzie czujemy się bezpiecznie? Jak brzmi dom? Skąd mamy wiedzieć, że docieramy do bezpiecznego miejsca? Projekt polegał na spotkaniach z osobami z doświadczeniem lub planem migracji i dotykał tematu poszukiwania bezpieczeństwa, wyobrażeń na temat jego poczucia i możliwości osiągnięcia egzystencjalnego komfortu. Wspólna praca odbywała się w oparciu o dźwięki i ich różnorodną deskrypcję, które jako medium dobre do symulacji przestrzeni umożliwiły rozważania nad ideą bezpiecznego miejsca. […]

Więcej

maskotka, kubek i zdjęcia dzieci

PL | Proste rzeczy / Простыя рэчы / Simple Things
 Projekt jest opowieścią o życiu na emigracji poprzez rzeczy przywiezione z domu. Ponieważ to, co najbardziej lubimy i cenimy, może opowiedzieć o nas więcej niż my sami. Wspólnie z bohaterami projektu stworzyliśmy album, w którym zostały umieszczone najważniejsze dla nich przedmioty. Zdjęciom towarzyszą opowieści o bliskich, tęsknocie, marzeniach i oczekiwaniach, o powiązaniu z rodziną i jej historią tworzoną przed nami i razem z nami. […]

Więcej

PL | Granica Warsztat „Granica” to zajęcia artystyczno-teatralne, na których stworzyliśmy wspólną przestrzeń do refleksji i badań naszych granic emocjonalnych i fizycznych. Punktem wyjścia do spotkania była potrzeba pracy z długotrwałym stresem manifestującym się w naszych ciałach i głowach – wywołanym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, ale też kryzysem ekologicznym czy ogólną sytuacją społeczno-polityczną. Zaczęliśmy zajęcia od badania odczuć w ciele, kształtując przestrzeń dla doświadczeń związanych z granicami w życiu prywatnym i publicznym. Improwizowaliśmy z ciałem […]

Więcej

grafika będąca wariacją karty do głosowania

PL | Czerwień krwi
 Animacja stworzona jako dokumentacja doświadczeń systemowego rasizmu w Polsce. Powstała na podstawie serii rozmów toczonych w trakcie procesu wizowego, w dużej mierze na korytarzach urzędów. Zawiera sytuacje towarzyszące procesowi migracji i życia w Polsce osób Czarnych. Scenariusz oparty na głębszej współpracy z jedną rodziną z Zimbabwe próbującą połączyć się w nowym kraju jest jednocześnie refleksją nad doświadczeniami osób Czarnych w Polsce. ENG | The Red of […]

Więcej

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej