Sonia Jaszczyńska, Weronika Perłowska Ćwiczenia z porozumienia


PL | Ćwiczenia z porozumienia

Nasze działanie wynika z potrzeby budowania lepszej komunikacji z bliskimi, w pracy, w działalności aktywistycznej, w sytuacjach, gdy podczas rozmów na trudne politycznie tematy pojawiają się poglądy, z którymi się nie zgadzamy. Wspólnie z uczestniczącymi osobami rozpoczęłyśmy twórczy proces poświęcony poszukiwaniu nowych narzędzi porozumienia. Ważne było dla nas stworzenie przestrzeni, w której możemy się wzajemnie uczyć, być na siebie uważni i uważne, a także rozmawiać o trudnościach, z którymi się mierzymy. W pracy wykorzystałyśmy metody Porozumienia Bez Przemocy. Podjęcie pracy nad komunikacją jest początkiem procesu, symbolicznym zaproszeniem do wspólnego stołu i podjęcia rozmowy.

ENG | Exercises in Agreement
Our action results from the need to build better communication with our loved ones, at work, in activist activity, in situations where during conversations on difficult politic issues, views with which do not agree arise. Together with the participants, we started a creative process devoted to searching for new tools of communication. It was important to us to create a space where we can learn from each other, be attentive to each other, and talk about difficulties we face. In our work, we used the methods of Porozumienie Bez Przemocy (Nonviolent Communication). Taking up the work on communication was the beginning of the process, a symbolic invitation to a common table and begin a conversation.

PL

Sonia Jaszczyńska – absolwentka filozofii i prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tłumaczka, redaktorka i rysowniczka. Pracuje w kulturze.

Weronika Perłowska – artystka wizualna i pracownica NGO. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W sztuce interesują ją emocje, zabawa i bliskość.

Współpraca: Łukasz Adamus, Ida Bączek, Jarek Dąbrowski, Dominika Imiela, Marta Szymkowiak, Kot, Natalia Kur, Zofia Oleksiak, Kasia Skoczylas

ENG

Sonia Jaszczyńska – graduate of philosophy and law at the University of Warsaw, as well as graphic design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Translator, editor and drawer. Works in culture.

Weronika Perłowska – visual artist and NGO worker. A graduate of the University of the Arts in Poznań and journalism at the University of Warsaw. In art, she is interested in emotions, fun and closeness.

Cocreators: Łukasz Adamus, Ida Bączek, Jarek Dąbrowski, Dominika Imiela, Marta Szymkowiak, Kot, Natalia Kur, Zofia Oleksiak, Kasia Skoczylas

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej