Izabela Krużyńska, Oksana Kolisnyk Przepisy Linina


PL | Przepisy Linina
Celem projektu jest opowiedzenie historii mieszkanek Ośrodka dla cudzoziemców w Lininie poprzez odniesienie się do ich tradycyjnych potraw. Dyskurs kulinarny zdominowały kuchnie europejskie lub dalekowschodnie. Chcemy przyczynić się w pewnym stopniu do zmiany paradygmatu i przedstawić polskiemu obywatelowi potrawy mniej znane, a przede wszystkim umożliwić poznanie osób mieszkających w ośrodku. Zebrałyśmy przepisy przywodzące na myśl dom, przepisy ulubionych potraw oraz opowiadania, które się z nimi wiążą, by móc zaprojektować zin zawierający historie opowiadaczek.

ENG | Recipes from Linin
The aim of the project is to tell the story of the inhabitants of the Center for Foreigners in Linin by referring to their traditional cuisine. Culinary discourse has been dominated by European or Far Eastern cuisines. We want to contribute to the change of this paradigm to some extent and introduce less known dishes to the Polish citizen, and above all, make it possible to meet the people living in the center. We have collected recipes that reminded them of their homes, recipes of their favourite dishes, as well as the stories that come with them in order to design a zin consisting of their stories.

PL

Izabela Krużyńska – studentka kierunku sztuki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 roku ukończyła wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim, tworząc spektakl teatralny o tematyce kobiecości. Aktualnie zaangażowana w działania Teatru Bezdomnych.

Oksana Kolisnyk – absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością antropologia i teoria kultury na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, pochodząca z Ukrainy. Obecnie studiuje sztuki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień zaangażowana w projekty społeczno-artystyczne z mniejszościami etnicznymi i migrantami w Polsce.

Współtwórcy: Bartłomiej Szura, Zuzanna Stadnik, Aminat, Malika, Rukijat, Aminat
Zdjęcia: Bartłomiej Szura
Grafika: Zuzanna Stadnik

ENG

Izabela Krużyńska – student of social arts at the University of Warsaw. In 2020, she graduated in theatre studies at the University of Gdańsk, creating a theatre performance about femininity. Currently she is engaged in the activities of the Homeless Theatre.

Oksana Kolisnyk – graduate of culture studies with a specialization in anthropology at the University of Silesia in Katowice. She comes from Ukraine. Currently she is a social sciences student at the University of Warsaw. On a daily basis, she is engaged in social and artistic projects with ethnic minorities and migrants in Poland.

Cocreators: Bartłomiej Szura, Zuzanna Stadnik, Aminat, Malika, Rukijat, Aminat
Zdjęcia: Bartłomiej Szura
Grafika: Zuzanna Stadnik

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej