Anna Maziarska, Kajetan Gołębiewski Soundwalk po bezpieczeństwo


PL | Soundwalk po bezpieczeństwo

Gdzie czujemy się bezpiecznie? Jak brzmi dom? Skąd mamy wiedzieć, że docieramy do bezpiecznego miejsca? Projekt polegał na spotkaniach z osobami z doświadczeniem lub planem migracji i dotykał tematu poszukiwania bezpieczeństwa, wyobrażeń na temat jego poczucia i możliwości osiągnięcia egzystencjalnego komfortu. Wspólna praca odbywała się w oparciu o dźwięki i ich różnorodną deskrypcję, które jako medium dobre do symulacji przestrzeni umożliwiły rozważania nad ideą bezpiecznego miejsca.

ENG | Soundwalk for Freedom

Where do we feel safe? What does a home sound like? How do we know when we are reaching a safe place? This project focused on meeting with people experienced in or with a migration plan and touched the topic of searching for safety, ideas about its sense and the possibilities of achieving existential comfort. The joint work was based on sounds and their various description, which – as a good medium for stimulating space – made it possible to consider the idea of a safe place.

PL

Anna Maziarska – feministyczna aktywistka, Polko-Białorusinka. Członkini Warszawskiej Rady Kobiet i Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Zainteresowana działaniami dekolonizacyjnymi i zwiększającymi partycypację osób migranckich w przestrzeni społecznej. Kocha się w kinie, sztuce zaangażowanej i podróżach.

Kajetan Gołębiewski – absolwent sztuk społecznych w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca i edukator. Interesuje się  społecznymi i wspólnototwórczymi możliwościami form radiowych, teatrem politycznym, sztuką partycypacyjną oraz kreacją dźwięku. Posiada doświadczenie radiowe i teatralne.

Współpraca: Dzina Maslava, Sebastian Sosnowski, Iza Smelczyńska, Kornelia Błoch (School of Form), Klaudia Adamek (School of Form)

ENG

Anna Maziarska – feminist activist, Polish-Belarusian. Member of the Warsaw Women’s Council and the Polish Women’s Strike. Interested in decolonization activities and increasing the participation of migrants in social space. She is in love with cinema, engaged art and travelling.

Kajetan Gołębiewski – graduate of social arts at the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw, culture expert and educator. He is interested in the social and community-creating possibilities of radio forms, political theatre, participation art and sound creation. He has radio and theatre experience.

Cocreators: Dzina Maslava, Sebastian Sosnowski, Iza Smelczyńska, Kornelia Błoch (School of Form), Klaudia Adamek (School of Form)

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej