maskotka, kubek i zdjęcia dzieci

Ina Sazon Proste rzeczy / Простыя рэчы / Simple Things


maskotka, kubek i zdjęcia dzieci

PL | Proste rzeczy / Простыя рэчы / Simple Things

Projekt jest opowieścią o życiu na emigracji poprzez rzeczy przywiezione z domu. Ponieważ to, co najbardziej lubimy i cenimy, może opowiedzieć o nas więcej niż my sami. Wspólnie z bohaterami projektu stworzyliśmy album, w którym zostały umieszczone najważniejsze dla nich przedmioty. Zdjęciom towarzyszą opowieści o bliskich, tęsknocie, marzeniach i oczekiwaniach, o powiązaniu z rodziną i jej historią tworzoną przed nami i razem z nami. Są to również opowieści o domu, którego czasem brakuje i który próbujemy stworzyć na nowo z tym, co mamy, uzupełniając życie nowymi rzeczami, które także stają się nieodłączną częścią nas.

ENG | Simple Things / Простыя рэчы / Proste rzeczy

This project is a story about life in exile told through things brought from home. Because what we like and value the most can tell more about us than our words. Together with the main characters of the projects, we have created an album in which the most important items for them were placed. The photos are accompanied by stories about their loved ones, longing, dreams and expectations, about the relationship with the family and its history, created before and with us. These are also the stories about a home that is sometimes missing and which we try to create anew with what we have, supplementing our lives with new things that also become an integral part of us.

maskotka, kubek i zdjęcia dzieci

PL

Ina Sazon – absolwentka prawa i filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawami kobiet i migracją w różnych jej przejawach. Ma za sobą doświadczenie pracy dziennikarskiej. Emigrantka z pasją do zbierania historii. W wolnym czasie wolontariuszka i wielbicielka morza. Marzy, żeby nauczyć się grać na perkusji.

Współpraca: Iryna Arakhouskaya

ENG

Ina Sazon – graduate of law and film studies at the University of Adam Mickiewicz in Poznań. She is interested in women’s rights and migration in its various forms. She has a journalist experience. She is an emigrant with passion for collecting stories. She would love to learn to play the drums.

Cocreator: Iryna Arakhouskaya

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej