PROGRAM OPORU ogłoszenie

Jasna 10 Krytyka Polityczna w Warszawie we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) ogłasza trzecią edycję Programu Wsparcia Środowisk Twórczych.

Długo zastanawialiśmy się, jak nazwać trzecią edycję Programu Wsparcia Środowisk Twórczych. W grze było kilka nazw: Program Czułości, Program Działania, Program Obecności, Program Uważności, Program Troski. Zdecydowaliśmy się jednak na Program Oporu. Dlaczego? Wystarczy się rozejrzeć – powodów do oporu nie brakuje. Ale nie tylko dlatego.

Bo czym jest opór? Według definicji są nim wszystkie siły działające na poruszające się ciało, które przeciwdziałają poruszaniu się tego ciała. Taki opis tej dynamiki stwarza fascynującą możliwość spojrzenia z dwóch stron – z perspektywy ciała w ruchu, jak i sił, które ten ruch chcą powstrzymać. Ta dynamika jest jedną z fundamentalnych cech naszej rzeczywistości. To ta gra sił o przeciwstawnych wektorach warunkuje rozwój i zmianę. To nieustanne – i potencjalnie niezwykle twórcze – napięcie. To, co „nowe” zawsze napotyka bowiem opór tego, co „stare”. Choć czasem to „nowe” jest próbą powrotu do „starego”…

Opór zakłada obecność i uważność.
To rozpoznanie bycia w sytuacji, która doskwiera i wyobrażenie sobie, że może być inaczej.

Opór zakłada troskę o rzeczywistość. Niezgodę na jej zły stan.

Opór zakłada działanie na rzecz zmiany. Lub jej powstrzymania.

Opór zakłada zawieranie sojuszy. Także nieoczywistych.

I wreszcie: sensowny opór zakłada czułość. Nie niechęć.

Dlatego też Program Oporu. Czyli program obecności, uważności, troski, wspólnego działania i czułości. Program wyobrażania sobie i podejmowania kroków na rzecz wymarzonej rzeczywistości. Gestów oporu lub pomimo oporu.

*

Celem trzeciej edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych – jak i edycji poprzednich – jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu dziedzin oraz gatunków.

Wiemy, że trwająca już kolejny rok pandemia nadal w szczególny sposób dotyka kultury. Stąd decyzja o przyznawaniu środków na dzieła realizowane grupowo. Umożliwi to nie tylko wsparcie większej liczby twórców i twórczyń, ale też pomoże w zawieraniu tak (w) kulturze potrzebnych sojuszy.

Ponieważ zdajemy też sobie sprawę, jak istotne – zwłaszcza dziś – jest wspieranie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

*

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy trzy i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

*

Skład Komisji Konkursowej:
Ola Knychalska (Kem), Iwo Maciak (Krytyka Polityczna), Agnieszka Różyńska (Strefa WolnoSłowa), Dorota Sosnowska (Widok), Kasia Świętochowska (Fundacja Automatophone), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

*

Informacje o naborze:

termin ogłoszenia naboru to 31 stycznia 2022;

termin zgłaszania projektów mija 28 lutego o godzinie 23:59;

najpóźniej do 30 kwietnia komisja złożona z przedstawicielek i przedstawicieli  organizacji tworzących Jasną 10 wyłoni trzy projekty (w tym przynajmniej jeden realizowany przez debitantów_tki) i na każdy z nich przeznaczy po 40 000 zł brutto;

utwory powinny być gotowe do prezentacji do końca września 2022;

forma prezentacji będzie uzgadniana z grupami indywidualnie i będzie brała pod uwagę specyfikę projektów oraz związane z pandemią okoliczności;

daty prezentacji będą uzgadniane z grupami indywidualnie w taki sposób, żeby prezentacja pierwszego utworu była dostępna dla publiczności najpóźniej od 30 września, drugiego – najpóźniej od 31 października, trzeciego – najpóźniej od 30 listopada.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]

Na zgłoszenie składają się:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
– biogram grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Klauzula RODO
Formularz zgłoszeniowy
Specyfikacja techniczna

***
Program Wsparcia Środowisk Twórczych jest realizowany przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej