Pamela Bożek, Jan Jurczak
Ptaki Polski


Pamela Bożek – artystka wizualna i aktywistka, zajmuje się działaniami postartystycznymi bazującymi na budowaniu wspólnot i więzi. Od 2018 roku współpracuje z mieszkankami i mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce. Wydawczyni i redaktorka kwartalnika WIZA-VIS, współtworzonego przez osoby z doświadczeniem uchodźczym, który jest próbą dzielenia przywilejów, udzielania głosu i widzialności tym grupom i tym narracjom, które pozostają na marginesie, a także wzajemnego wspierania się obszarów sztuki współczesnej i organizacji pozarządowych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz migrantów i migrantek, między innymi ze Stowarzyszeniem “Dla Ziemi”, Fundacją Ocalenie, Fundacją EMIC, Fundacją Kobiety Wędrowne, Fundacją Dla Wolności, Stowarzyszeniem Homo Faber. Pomysłodawczyni i facylitatorka postartystycznej inicjatywy introligatorskiej Notesy z Łukowa, wspierającej ekonomicznie uchodźczynie w Polsce. Urodzona w 1991 roku w Stargardzie. Strona: www.pamelabozek.com

Jan Jurczak – fotograf i aktywista, współzałożyciel Galerii Naga, student Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (2019-), ukończył kursy na Katedrze Socjologii UP w Krakowie (2017–2018) i program mentorski Sputnik Photos (2017-2018). Jurczak w latach 2017-2020 współpracował z społecznościami mieszkającymi przy linii frontu we wschodniej części Ukrainy, współorganizował oddolnie powstałe centrum pomocy w Donbasie, dystrybuował pomoc humanitarną. W 2020 roku współtworzył z Pamelą Bożek działania wokół Ośrodków dla Cudzoziemców w Polsce. Jurczak pokazywał swoje prace m.in. na Warsaw Gallery Weekend 2020, w sekcji ShowOFF programu głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie (2019), w programie głównym Odessa Photodays 2020, publikował fotografie w magazynach branżowych o międzynarodowym prestiżu (m.in. British Journal of Photography), bierze udział w rezydencjach, przeglądach portfolio, m.in. Plat(t)form Fotomuseum Winterthur 2020 w Szwajcarii, Portfolio Days & Night / Centre National de l’Au- diovisue 2019 w Luxembourgu. W 2019 roku został nominowany do Joop Swart World Press Photo Masterclass, otrzymał również stypendium im. Konrada Pustoły. Wspina się z przyjaciółmi. Urodzony w 1996 roku w Krakowie. Strona: www.janjurczak.com

Praca powstała jako część Programu Wsparcia Środowisk Twórczych realizowanego przez Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Kurator: Wojtek Zrałek-Kossakowski

Ptaki Polski to działanie, które prowadzimy w Ośrodku dla Cudzoziemców/mek w Łukowie. Po blisko trzech miesiącach zamknięcia ośrodków, w czerwcu tego roku, zdecydowałyśmy się przeprowadzić tymczasowo w jego okolice – próby spotkań on-line przy braku szybkiego Internetu i niewystarczającej ilości urządzeń okazały się frustrujące i nie spełniały oczekiwań żadnej ze stron. Ptaki Polski mają wymiar edukacyjno-performatywny, dzieją się w okolicznych parkach i lasach. Skupiamy się przede wszystkim na podtrzymywaniu budowanej od lat relacji, podejmując jednocześnie wspólne działania wizualne. Ptaki Polski to również tytuł atlasu Jana Sokołowskiego – opisane pięknym, poetyckim językiem historie ptaków obserwowanych na terytorium państwa polskiego, które stały się dla nas inspiracją i do których odwołujemy się na poziomie wizualnym i merytorycznym. Każda osoba biorąca udział w działaniach stała się ptakiem – poznaje jego wygląd i zwyczaje, wspólnie budujemy gniazda. Ptaki Polski to jednak przede wszystkim refleksja nad wolnością, istotą granic i przynależnością – identyfikujemy się z istotami, których naturą jest migrowanie.

Od początku czerwca pieszo poznawaliśmy/łyśmy więc okoliczne lasy, w których można było nareszcie doświadczać pełnej swobody i wolności. Kontakt z naturą był nieograniczony i zmysłowy. W spotkaniach i wyprawach uczestniczyły wszystkie chętne dziewczynki i chłopcy oraz ich matki. W czerwcu rozpoczął się w Łukowie sezon zbioru truskawek, co dla dzieci w ośrodku oznacza uziemienie w maleńkich mieszkaniach, szczególnie podczas pandemicznych ograniczeń.

FOTOGRAFIE PROTOTYPÓW MASEK
(przewijaj)

Na czas wspólnych działań przybierałyśmy/liśmy imiona ptaków wędrownych, których powrót do Polski każdego roku jest niecierpliwie wyczekiwany, a każda osoba tworzyła maskę wybranego gatunku. Rzeźby-maski okazały się ostatecznie znaczące nie tylko na poziomie wizualnym – poza pandemicznym gestem zasłonięcia twarzy ptaki uwalniają nas również od ciężaru związanego z utrwalaniem wizerunku, którego strzeże UDSC. Każde spotkanie to rozmowa o naturze gatunków, ich zwyczajach, naśladowanie odgłosów, obserwacje i lektura atlasów Sokołowskiego. Dla rozmów o migracji przyjęłyśmy więc perspektywę nie-ludzką, pozbawioną ciężaru i uwikłania w obowiązujące prawa i międzynarodowe umowy.

PTAKI POLSKI: NOTES
(przewijaj)

Specjalne podziękowania dla Ewy Kozdraj i Stowarzyszenia “Dla Ziemi”.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej