Program Solidarnościowy ogłoszenie

Krytyka Polityczna miała w maju przy Jasnej 10 w Warszawie otworzyć swoją nową Świetlicę. Miało być to miejsce spotkań, koncertów, wystaw, dyskusji, pokazów filmowych, spektakli. I będzie – ale jeszcze nie teraz. Związana z epidemią sytuacja i położenie, w jakim znajdują się obecnie przedstawicielki i przedstawiciele środowisk twórczych, wymagają reakcji ze strony instytucji kultury. Z jednej strony powinien być to gest solidarności oraz wsparcia artystek i artystów, z drugiej: dostosowanie działań i planów do zaistniałych okoliczności. Nie otworzymy więc teraz nowego miejsca w Warszawie. Zamiast tego uruchamiamy program solidarnościowy. Przyświecają mu dwa główne cele:

1. Zareagowanie na trudną sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazła się przytłaczająca większość przedstawicielek i przedstawicieli środowisk twórczych reprezentujących różne dziedziny sztuki.

2. Podtrzymanie możliwości realizowania działań twórczych przez artystki i artystów w sytuacji niepewnego funkcjonowania instytucji kultury w całym kraju w (nie)dającej się przewidzieć przyszłości.

Ogłaszamy więc serię otwartych zamówień na szeroko rozumiane działania twórcze. Zapraszamy artystki i artystów każdej dziedziny sztuki do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy dziesięć i na każdy z nich przeznaczymy po 12 tysięcy złotych. Przewidujemy dwa nabory: w maju i w lipcu. Solidarnościowy charakter programu zakłada, że jest on kierowany do artystek i artystów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też zwracamy się z apelem do twórczyń i twórców: jeśli możesz sobie na to pozwolić, nie bierz w nim udziału.

***

Nasz program solidarnościowy ma charakter stypendialny, rezydencyjny. Praca twórcza jest pracą rozłożoną w czasie. Dzieła sztuki prawie nigdy nie powstają z dnia na dzień. W obecnej sytuacji istotne jest finansowanie nie tylko powstających szybko dzieł publikowanych w sieci, ale też procesów przygotowywania utworów, których prezentacja mogłaby być odłożona w czasie i której forma brałaby pod uwagę związane z pandemią okoliczności. Mamy tu na myśli działania takie jak na przykład prowadzenie badań i dokumentacji, zbieranie materiałów, komponowanie, pisanie scenariuszy czy książek.

Doceniamy liczne inicjatywy dotyczące przenoszenia działań artystycznych do internetu. Zwracamy jednak uwagę na ich potencjalnie wykluczający charakter. Nie sprzeciwiamy się przenoszeniu twórczości do sieci – dla wielu artystek i artystów jest to wspaniała szansa pracy twórczej i możliwość otrzymania jakichkolwiek dochodów. Uważamy jednak, że wsparcie powinno być kierowane także do tych twórczyń i twórców, które i którzy nie dysponują środkami, możliwościami, narzędziami czy umiejętnościami tworzenia w Internecie. Jednocześnie nie wykluczamy internetowej formy publikowania zrealizowanych w ramach programu projektów.

***

Nabór pierwszy:

 • termin ogłoszenia naboru to 27 maja 2020;
 • termin zgłaszania projektów mija 12 czerwca o godzinie 23:59;
 • do 26 czerwca komisja złożona z przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich organizacji tworzących Jasną 10 wyłoni pięć projektów i na każdy z nich przeznaczy po 12 000 zł brutto;
 • forma prezentacji utworów powinna nastąpić do 26 października. Będzie ona uzgadniana z twórcami indywidualnie i będzie brała pod uwagę specyfikę projektów oraz związane z pandemią okoliczności.
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW (kliknij)

Nabór drugi:

 • termin ogłoszenia naboru to 1 lipca 2020;
 • termin zgłaszania projektów mija 17 lipca o godzinie 23:59;
 • do 31 lipca komisja złożona z przedstawicielek i przedstawicieli wszystkich organizacji tworzących Jasną 10 wyłoni pięć projektów i na każdy z nich przeznaczy po 12 000 zł brutto;
 • forma prezentacji utworów powinna nastąpić do 30 listopada. Będzie ona uzgadniana z twórcami indywidualnie i będzie brała pod uwagę specyfikę projektów oraz okoliczności związane z pandemią.
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW (kliknij)

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]

Na zgłoszenie składają się:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
 • biogram osoby bądź grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Klauzula RODO

Skład komisji wyłaniającej projekty w pierwszym naborze:

Weronika Chinowska (Strefa WolnoSłowa), Filip Konopczyński(Fundacja Kaleckiego), Magdalena Malińska (Krytyka Polityczna), Ania Miczko (Kem), Krzysztof Pijarski (Widok), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Kasia Świętochowska(Automatophone), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący komisji).

Skład komisji wyłaniającej projekty w drugim naborze:

Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego), Magdalena Malińska(Krytyka Polityczna), Michał Mendyk (Automatophone), Ania Miczko (Kem), Krzysztof Pijarski (Widok), Agnieszka Różyńska(Strefa WolnoSłowa), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący komisji).

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zgłoszenia może dokonać osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa?
Tak.
 
Czy zgłoszenie może zostać dokonane w języku innym niż polski?
Niestety nie. Wszystkie dokumenty związane z Programem – takie jak regulamin, oświadczenie o przetwarzaniu danych, umowy a także formularz zgłoszeniowy – funkcjonują w języku polskim.
 
Czy dzieło powinno być zrealizowane w języku polskim?
Jeśli istotnym nośnikiem treści dzieła jest język – tak. W przypadku dzieł takich jak film lub tekst realizowany w języku innym niż polski zachęcamy twórcę/twórczynię do składania zgłoszeń wraz z tłumaczem/tłumaczką (Regulamin Programu dopuszcza zgłoszenia grupowe).

Co powinien zawierać biogram?

Biogram traktujemy jako formę przedstawienia się. Powinien więc on zawierać to, co chciałaby powiedzieć na swój temat osoba dokonująca zgłoszenia. W biogramie może znaleźć się pełen lub skrócony przebieg kariery artystycznej, wzmianka o istotnych z punktu widzenia osoby zgłaszającej wystaw, festiwali, wydań czy publikacji, lista nagród i/lub stypendiów, adres strony internetowej itd. Ostateczną decyzję co do kształtu i formy pozostawiamy osobom dokonującym zgłoszeń.
Czy istnieje możliwość konsultacji zgłoszenia przed jego wysłaniem?
Z powodu dużej liczby zgłoszeń nie jesteśmy w stanie przeprowadzać indywidualnych konsultacji składanych projektów. Zachęcamy jednak do mailowego przesyłania pytań dotyczących spraw nierozstrzygniętych w Regulaminie i ogłoszeniu Programu. Odpowiedzi będziemy publikować na tej stronie.

Czy realizowane w ramach Programu dzieło musi być zaprezentowane w zamkniętej i ostatecznej formie?
Realizowane w ramach Programu dzieło powinno być doprowadzone do formy umożliwiającej jego prezentację w terminach określonych w Regulaminie (do 26 października w pierwszym naborze i do 30 listopada w naborze drugim) i zgodnej z opisem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (punkt: “Zakładana forma prezentacji”). Jednocześnie rozumiemy, że niektóre dzieła mogą mieć charakter ciągły, co może oznaczać, że praca nad nimi może toczyć się także po wymaganej prezentacji. Wyłonione w ramach Programu projekty będą realizowane na podstawie umów o dzieło, co zakłada działania stanowiące utwory w rozumieniu art.1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Oznacza to, że dopuszczalne są wszelkie formy będące autorską wypowiedzią o charakterze twórczym.

Czy dopuszczalne jest ponowne zgłoszenie w drugim naborze propozycji zgłoszonej w naborze pierwszym?
Tak.

Program Wsparcia Środowisk Twórczych jest realizowany przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej