Program Solidarnościowy ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
PIERWSZEGO NABORU

Szanowne Artystki, Szanowni Artyści,
Drogie Twórczynie, Drodzy Twórcy,

Dziękujemy Wam bardzo za udział w pierwszym naborze realizowanego przez Jasną 10 Programu Wsparcia Środowisk Twórczych. Jeśli Wasze zgłoszenia możemy odczytywać jako reprezentatywny obraz pola sztuki, to jest on niezwykle bogaty, zróżnicowany i oryginalny. Podczas lektury Waszych propozycji uderzył nas zarówno szeroki zakres poruszanych ważnych społecznie tematów, jak i stosowanych przez Was metod pracy twórczej. Jednocześnie bardzo wysoki i wyrównany poziom Waszych zgłoszeń wiązał się dla nas z wielkim wyzwaniem. Niezmiernie trudno było nam wybrać spośród projektów tylko pięć, na realizację których – po długich i intensywnych obradach – postanowiliśmy przeznaczyć środki.

Dlatego też ogłaszając wyniki pierwszego naboru Programu Wsparcia Środowisk Twórczych chcielibyśmy nie tylko podziękować, ale też pogratulować pomysłów wszystkim Twórcom i Twórczyniom, których propozycje mieliśmy okazję i przyjemność przeczytać. Zdajemy sobie sprawę, że skala naszego wsparcia jest niewystarczająca, w związku z czym przypominamy, że drugi nabór do Programu ruszy już 1 lipca. Zachęcamy Was do wzięcia w nim udziału.

Z wyrazami szacunku,
Członkinie i Członkowie Komisji: Weronika Chinowska (Strefa WolnoSłowa), Filip Konopczyński (Fundacja Kaleckiego), Ania Miczko (Kem), Magdalena Malińska (Krytyka Polityczna), Krzysztof Pijarski (Widok), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Kasia Świętochowska (Automatophone), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący Komisji).

 

Komisja zdecydowała się przekazać po 12 000 zł brutto na realizację następujących projektów (kolejność alfabetyczna):

– – – – – – – – – – – – –

YURIY BILEY, YULIA KRIVICH, VERA ZALUTSKAYA
tytuł: [ ZINE ] artystek i artystów zagranicznych mieszkających w Polsce

opis: publikacja prezentująca sztukę artystek i artystów zagranicznych mieszkających w Polsce, wzmocnienie widzialności twórców i twórczyń zagranicznych na mapie sztuki oraz kultury Polski.

uzasadnienie: ambitna i niezbędna próba kompleksowego rozpoznania obecności artystów zagranicznych w Polsce mająca przyczynić się do włączenia ich w obieg życia kulturalnego.

– – – – – – – – – – – – –

PAMELA BOŻEK, JAN JURCZAK
tytuł: Ptaki Polski

opis: seria fotografii i twórczych działań z dziećmi w Ośrodku dla Cudzoziemców/mek w Łukowie, przybliżenie tematyki migracji w ujęciu międzygatunkowej wspólnoty, opowieść o ograniczeniach i niedostępności z perspektywy ich pokonywania – potrzebie osobistego kontaktu, współdziałania i obecności.

uzasadnienie: subtelne, poruszające, ważne społecznie działania o znaczącym potencjale artystycznym, których adresatami i uczestniczkami mają być dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców/mek w Łukowie. Element włączający tego projektu ma bardzo dużą siłę i dla wielu uczestników / uczestniczek działań może być punktem wyjścia do budowania swojego kapitału społecznego w nowym miejscu zamieszkania, jakim jest Polska.

– – – – – – – – – – – – –

ALEKSANDRA JACH
tytuł: Kultura energii – scenariusze przyszłości

opis: scenariusz do filmu VR dotyczącego przyszłości widzianej pod kątem polityki energii. Scenariusz będzie składał się z kilku opowiadań, które użytkownik/czka będzie mógł wybrać decydując się na obejrzenie filmu. Na bazie scenariusza powstanie esej wizualny umieszczony online.

uzasadnienie: niebanalne, głębokie, przemyślane i wychodzące w przyszłość ujęcie ważnego problemu kryzysu klimatycznego i polityki energetycznej z wykorzystaniem immersyjnych mediów.

– – – – – – – – – – – – –

MICHAŁ LIBERA
tytuł: Sykster

opis: przygotowanie scenariusza performansu dźwiękowego, którego realizacja będzie się dokonywała mimowolnie – w akcie jego indywidualnej, cichej lektury. Scenariusz będzie oparty na wykorzystaniu potencjału dźwiękowego zawartego w procesie cichego czytania i zostanie zbudowany wokół postaci Sergieja Pankiejewa, jednego z najsłynniejszych pacjentów w historii psychoanalizy, znanego również jako Człowiek-wilk.

uzasadnienie: projekt wysoce oryginalny i precyzyjnie dopracowany na poziomie artystycznym oraz koncepcyjnym. Nowatorski w wymiarze dźwiękowym i performatywnym, bezkompromisowo podchodzący do procesu słuchania.

– – – – – – – – – – – – –

KOLEKTYW ORAMICS
tytuł: III urodziny ORAMICS

opis:  interdyscyplinarny projekt, którego podstawą ma być twórcza współpraca i wymiana pomiędzy krajami Europy Wschodniej oraz różnymi dziedzinami sztuki; refleksja nad medium Internetu i sposobami w jaki publiczność wchodzi w relacje z treściami on-line; stworzenie tymczasowej platformy dla artystek, które doświadczają dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć i kraj zamieszkania/pochodzenia.

uzasadnienie: projekt o wyróżniającej się skali, zakresie działań i wyjątkowo inkluzywnym charakterze wpisujący się jednocześnie w logikę szeroko rozumianej sceny klubowej. Swoją tematyką projekt porusza istotne kwestie: wykluczenie ze względu na pochodzenie, tożsamość płciową, orientację seksualną.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
DRUGIEGO NABORU

Drogie Twórczynie, Drodzy Twórcy,
Szanowni Artyści, Szanowne Artystki,

Ogłaszamy dziś wyniki drugiego naboru do Programu Wsparcia Środowisk Twórczych. Zanim jednak podamy listę laureatek i laureatów, chcielibyśmy – podobnie jak przy pierwszym naborze – zwrócić się do wszystkich Was, którzy i które wzięliście udział w naszym Programie. Dziękujemy. Znów pokazaliście, jak bogate, oryginalne i różnorodne jest reprezentowane przez Was pole sztuki. I znów nie są to puste słowa.

Ten nabór, choć inny od pierwszego, postawił przed nami podobne (czyli: bardzo trudne) wyzwanie. Wybór tylko pięciu projektów, na realizację których zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki, wiązał się z niełatwymi decyzjami. Oznaczał też wielogodzinne obrady, podczas których z dużym uznaniem (a niejednokrotnie nawet zachwytem) dyskutowaliśmy o bardzo wielu ze zgłoszonych przez Was pomysłów. Niestety, nie mogliśmy nagrodzić ich – i Was – wszystkich.

Ogłaszając wyniki drugiego naboru naszego Programu, chcielibyśmy więc pogratulować nie tylko twórcom i twórczyniom, których listę znajdziecie poniżej, ale też wszystkim osobom, które wzięły w nim udział. Jest czego.

Z wyrazami najgłębszego szacunku i szczerego uznania,
Członkinie i Członkowie Komisji: Magdalena Malińska (Krytyka Polityczna), Michał Mendyk (Automatophone), Ania Miczko (Kem), Krzysztof Pijarski (Widok), Agnieszka Różyńska (Strefa WolnoSłowa), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna, przewodniczący Komisji).

Komisja zdecydowała się przekazać po 12 000 zł brutto na realizację następujących projektów
(kolejność alfabetyczna):

———————————

KAROLINA GEMBARA
tytuł: „Zostań w domu”

opis: działania obejmujące znalezienie mieszkania dla rodziny pozostającej w procedurze uchodźczej lub ze statusem uchodźczym, asystę prawną oraz pomoc w przeprowadzce i doposażeniu mieszkania przy jednoczesnej wielowymiarowej i partycypacyjnej dokumentacji całego procesu.

uzasadnienie: projekt równie ciekawy artystycznie, co ważny – i konkretny – społecznie. Nieczęste – a być może przez to tak cenne – połączenie pracy twórczej z realnym, ważnym działaniem na rzecz konkretnych osób.

———————————

TOSIA LENIARSKALISA SUH
tytuł: „Przewodnik antyrasistowski”

opis: opracowanie materiałów oraz przeprowadzenie serii wielopoziomowych i odwołujących się do wielu dziedzin zarówno sztuki, jak i aktywizmu działań edukacyjnych inspirowanych ruchem Black Lives Matter na rzecz istniejących w Polsce grup mniejszościowych.

uzasadnienie: projekt o wybijającym się walorze edukacyjnym, w interesujący sposób czerpiący z nowoczesnych praktyk współczesnych ruchów społecznych oraz łączący elementy sztuki zaangażowanej ze społecznym aktywizmem.

———————————

PRZEMYSŁAW PILARSKI
tytuł: „Wieczór tradycyjnych pieśni gejowskich (rekonstrukcja historyczna)”

opis: napisanie scenariusza spektaklu, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Próba radosnej (ang. „gay”) fantazji na temat historii polskich osób LGBT. Co by było, gdyby doszło u nas do zamieszek na miarę Stonewall? Co by było, gdyby zakończyły się zwycięstwem?

uzasadnienie: pomysł nie tylko przewrotny, lekki i radośnie (ang. „gay”) dowcipny, ale też skrywający drugie dno, doniosły i, po prostu, ważny.

———————————

TERAZ POLIŻ oraz KATARZYNA KALWAT, BENIAMIN BUKOWSKI i KRYSTYNA DUNIEC
tytuł: „Szpularki”

opis: realizacja instalacji performatywnej a także zbadanie historii żyrardowskich szpularek i ich protestów będących pierwszymi w Europie protestami kobiecymi, pamięci o szpularkach i ich wpływie na lokalną społeczność obecnie.

uzasadnienie: projekt fascynująco osadzony zarówno w historii, jak i współczesności, zwracający uwagę swoim rozmachem, skalą oraz dopracowaniem nie tylko w warstwie artystycznej, ale też merytorycznej.

———————————

GOSIA TRAJKOWSKAVERA POPOVA: „Beethoven Was a Lesbian”

opis: inspirowany dwiema heroinami muzyki eksperymentalnej i elektronicznej (Pauline Oliveros, Delia Derbyshire) feministyczny projekt performatywny skupiający się na kobiecej reprezentacji w sztuce.

uzasadnienie: pomysł w intrygujący sposób łączący wiele dziedzin i spoglądający z wielu stron na zagadnienie niby obecne w dyskursie krytycznym dotyczącym sztuki, ale cały czas w Polsce niedopowiedziane.

 

Programu Wsparcia Środowisk Twórczych realizowany jest przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Warszawie w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej