PROGRAM WŁĄCZAJĄCY ogłoszenie naboru

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Wszystkie dotychczasowe edycje Programu Wsparcia Środowisk Twórczych miały jeden wspólny mianownik: wzmacniały głosy w Polsce słyszane niedostatecznie. W jego ramach powstały prace, które grupy marginalizowane traktowały nie tylko jako mniejszości, ale – przede wszystkim – jako integralną cześć naszego społeczeństwa. W ramach czterech dotychczasowych edycji PWŚT staraliśmy się tworzyć platformę osobom i środowiskom, którym platformy zbyt często odmawiano. Nie inaczej planujemy edycję piątą Programu, który z Programu Wsparcia przemianowujemy na Program Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Jedną z najcenniejszych cech kultury jest jej otwartość, umiejętność włączania w obieg społeczny. Dotyczy to nie tylko nowych wątków, tematów i estetyk – ale też grup na co dzień wykluczanych, w szerszej świadomości nieobecnych. Tak rozumiana kultura dopomina się o prawo wypowiedzi dla pomijanych. To kultura pomagająca tworzyć – i wzmacniać – nowe więzi.

Program Włączający kierujemy więc do grup złożonych z twórców i twórczyń polskich oraz migranckich. Zależy nam jednak nie tylko na stworzeniu artystkom i artystom obecnym w Warszawie od niedawna możliwości prezentowania swoich prac. Wykorzystując mechanizm współpracy, chcemy tworzyć warunki realnego i trwałego włączania w pole warszawskiej kultury osób niedysponujących jeszcze jego pełnym rozpoznaniem i rozległą siecią kontaktów.

*

Celem piątej edycji Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących zarysowaną powyżej tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu gatunków.

Zdając sobie sprawę, jak istotne jest wzmacnianie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

*

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 wyłonimy dwa i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

*

Termin ogłoszenia naboru: 3 marca 2023
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2023, godz. 23.59

Termin ogłoszenia wyników naboru: do 31 maja
Terminy i forma prezentacji wyłonionych w naborze projektów będą uzgadniane z grupami indywidualnie, przy czym prace montażowe i prezentację pierwszego planujemy na czas 16-22 października 2023, drugiego: 23-29 października 2023.

*

Skład komisji konkursowej:
Paweł Łuhowy (Stefa WolnoSłowa), Basia Synak (Szajn), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

*

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]

Na zgłoszenie składają się:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
– biogram grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:

– Regulamin Konkursu
– Regulamin pracy Komisji Konkursowej
– Klauzula RODO
– Formularz zgłoszeniowy
– Specyfikacja techniczna

5. edycja Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego „Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury” finansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej