PROGRAM WŁĄCZAJĄCY ogłoszenie naboru

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

grafika ilustrująca program - kształty ułożone z klocków

grafika: Arina Bożok | @poskosie

Wszystkie dotychczasowe edycje Programu Wsparcia Środowisk Twórczych miały jeden wspólny mianownik: wzmacniały głosy w Polsce słyszane niedostatecznie. W jego ramach powstały prace, które grupy marginalizowane traktowały nie tylko jako mniejszości, ale – przede wszystkim – jako integralną cześć naszego społeczeństwa. W ramach czterech dotychczasowych edycji PWŚT staraliśmy się tworzyć platformę osobom i środowiskom, którym platformy zbyt często odmawiano. Nie inaczej planujemy edycję piątą Programu, który z Programu Wsparcia przemianowujemy na Program Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Jedną z najcenniejszych cech kultury jest jej otwartość, umiejętność włączania w obieg społeczny. Dotyczy to nie tylko nowych wątków, tematów i estetyk – ale też grup na co dzień wykluczanych, w szerszej świadomości nieobecnych. Tak rozumiana kultura dopomina się o prawo wypowiedzi dla pomijanych. To kultura pomagająca tworzyć – i wzmacniać – nowe więzi.

Program Włączający kierujemy więc do grup złożonych z twórców i twórczyń polskich oraz migranckich. Zależy nam jednak nie tylko na stworzeniu artystkom i artystom obecnym w Warszawie od niedawna możliwości prezentowania swoich prac. Wykorzystując mechanizm współpracy, chcemy tworzyć warunki realnego i trwałego włączania w pole warszawskiej kultury osób niedysponujących jeszcze jego pełnym rozpoznaniem i rozległą siecią kontaktów.

*

Celem piątej edycji Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych jest umożliwienie realizacji premierowych dzieł sztuki w oryginalny sposób podejmujących zarysowaną powyżej tematykę społeczną. Nie chcemy narzucać twórcom i twórczyniom sztywnych ram gatunkowych, wierzymy że wiele z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze powstaje na przecięciu i pograniczu gatunków.

Zdając sobie sprawę, jak istotne jest wzmacnianie nowych inicjatyw i środowisk artystycznych, chcemy by co najmniej jedno z realizowanych w ramach Programu dzieł było tworzone przez debiutantki i debiutantów.

*

Zapraszamy grupy złożone z co najmniej trzech osób, twórców i twórczyń każdej dziedziny do zgłaszania swoich projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 wyłonimy dwa i na każdy z nich przeznaczymy po 40 tysięcy złotych.

*

Termin ogłoszenia naboru: 3 marca 2023
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2023, godz. 23.59
Termin ogłoszenia wyników naboru: do 31 maja
Terminy i forma prezentacji wyłonionych w naborze projektów będą uzgadniane z grupami indywidualnie, przy czym prace montażowe i prezentację pierwszego planujemy na czas 16-22 października 2023, drugiego: 23-29 października 2023.

*

Skład komisji konkursowej:
Paweł Łuhowy (Stefa WolnoSłowa), Basia Synak (Szajn), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

*

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń drogą mailową na adres [email protected]

Na zgłoszenie składają się:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
– biogram grupy zgłaszającej projekt w formacie PDF

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Klauzula RODO
Formularz zgłoszeniowy
Specyfikacja techniczna

5. edycja Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych organizowana jest w ramach realizacji zadania publicznego „Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury” finansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy.

grafika informująca o naborze, logotypy

grafika: Arina Bożok | @poskosie

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej