logo_kem

JAK DOTYKAĆ RUCHU? Kem Szkoła APLIKUJ


logo_kem

Choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem Szkoła to nowy program wspólnego uczenia się zainicjowany przez Kem i realizowany w Warszawie. Program sprzyjać ma rozwijaniu indywidualnych i kolektywnych praktyk artystycznych uczestniczek_ków poprzez eksperymenty i namysł nad choreografią społeczną, performansem oraz metodami działań queerowo-feministycznych. Kem Szkoła powstała w odpowiedzi na potrzebę rozwijania alternatywnych programów edukacji artystycznej wspierającej badania, wymianę oraz procesy samoorganizacji.

Organizator/ka: Kem

logo_kem

JAK DOTYKAĆ RUCHU? CHOREOGRAFIE SPOŁECZNE, PERFORMANS I QUEEROWE FEMINIZMY JAKO PRAKTYKI TWORZENIA ŚWIATÓW

23 sierpnia – 3 października 2021

Tegoroczny 6-tygodniowy program zbudowany będzie wokół idei tworzenia światów, która zakłada, że istnieje wiele światów jednocześnie, a każdy z nich jest ciągłym ćwiczeniem różnych wersji wspólnej rzeczywistości. Tworzenie światów to odnajdywanie sposobów wyobrażania, budowania i zamieszkiwania innych światów. Pierwsza część Kem Szkoły zaprosi uczestniczki_ków do wspólnego opracowania narzędzi i strategii choreograficznych i performatywnych, które sytuują badania i praktykę artystyczną w ramach ucieleśnionego doświadczania w relacji do warunków społeczno-politycznych.

Pojęcie „choreografia” rozumiemy tutaj nie tylko jako praktykę taneczną, ale jako praktykę wykorzystującą ruch będący środkiem wyrazu dla rozmaitych społecznych relacji i splotów intymności, materialności ciał, zmysłowości, polityki/ władzy, środowiska. Choreografia jest też świadomym traktowaniem ruchu jako wyrazu systemów rasy, klasy, płci, seksualności, i norm sprawności. Chcemy, aby Kem Szkoła, korzystając z narzędzi choreograficznych, stała się przestrzenią do wypróbowywania metod politycznie świadomej czujności, nienormatywnych gramatyk ciała, percepcji i współodpowiedzialności.

Kem Szkoła ma na celu badać i uwzględniać skutki historii przemocy wobec ciał uznawanych za inne, a także tych form przyjemności, radości i relacyjności, które zrodziły się z oporu wobec tej przemocy.

Kem Szkoła zapewni przestrzeń do wspólnych badań i pracy oraz program warsztatów, seminariów, i spotkań realizowanych w różnych formatach. Celem zajęć będzie umożliwienie uczestniczkom_kom rozwijania własnych i kolektywnych praktyk we wspierającym, transdyscyplinarnym środowisku. Osoby uczestniczące w programie będą zapraszane do angażowania się w rozwijanie metod kolektywnej, krytycznej i ucieleśnionej produkcji wiedzy.

W czasie trwania programu Jak dotykać ruchu? będziemy zadawać pytania między innymi o to: w jaki sposób ucieleśniać opór poprzez ruch? Co uważamy za ciało i które ciała mają znaczenie? Co rozumiemy przez praktyki tworzenia światów i jakiego rodzaju światów pragniemy? Jak możemy tworzyć nowe i mobilizować stare rodzaje wiedzy międzypokoleniowej? Jakie formy wspólnoty pozwalają nam organizować praktyki dotyku, uwagi i wielozmysłowego postrzegania? Z jakich archiwów możemy czerpać alternatywne genealogie i formy nazywania?

Wśród zaproszonych artystek_ów, choreografek_ów i myślicielek_li, które poprowadzą warsztaty i zajęcia w ramach programu, są m.in Alex Baczyński-Jenkins, Ligia Lewis, Ewa Majewska, Ania Nowak, Natalia Sielewicz i Will Rawls.

logo_kem

Lista poddziałań:

Droga K, by Kem

10.09.2021

Impreza Kem! Ania Nowak, Bella Ćwir, Botheration, Krzysztof, Dj Yana, Dj Zoeing

We współpracy z: Kem

Więcej

GENERATION CHANGE 2022/2023 | NABÓR OTWARTY

GENERATION CHANGE 2022/2023 | NABÓR OTWARTY

GENERATION CHANGE
program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych
edycja 2022/2023

Dowiedz się więcej