logo_kem

JAK DOTYKAĆ RUCHU? Kem Szkoła APLIKUJ


logo_kem

Choreografie społeczne, performans i queerowe feminizmy jako praktyki tworzenia światów

Kem Szkoła to nowy program wspólnego uczenia się zainicjowany przez Kem i realizowany w Warszawie. Program sprzyjać ma rozwijaniu indywidualnych i kolektywnych praktyk artystycznych uczestniczek_ków poprzez eksperymenty i namysł nad choreografią społeczną, performansem oraz metodami działań queerowo-feministycznych. Kem Szkoła powstała w odpowiedzi na potrzebę rozwijania alternatywnych programów edukacji artystycznej wspierającej badania, wymianę oraz procesy samoorganizacji.

Organizator/ka: Kem

logo_kem

JAK DOTYKAĆ RUCHU? CHOREOGRAFIE SPOŁECZNE, PERFORMANS I QUEEROWE FEMINIZMY JAKO PRAKTYKI TWORZENIA ŚWIATÓW

23 sierpnia – 3 października 2021

Tegoroczny 6-tygodniowy program zbudowany będzie wokół idei tworzenia światów, która zakłada, że istnieje wiele światów jednocześnie, a każdy z nich jest ciągłym ćwiczeniem różnych wersji wspólnej rzeczywistości. Tworzenie światów to odnajdywanie sposobów wyobrażania, budowania i zamieszkiwania innych światów. Pierwsza część Kem Szkoły zaprosi uczestniczki_ków do wspólnego opracowania narzędzi i strategii choreograficznych i performatywnych, które sytuują badania i praktykę artystyczną w ramach ucieleśnionego doświadczania w relacji do warunków społeczno-politycznych.

Pojęcie „choreografia” rozumiemy tutaj nie tylko jako praktykę taneczną, ale jako praktykę wykorzystującą ruch będący środkiem wyrazu dla rozmaitych społecznych relacji i splotów intymności, materialności ciał, zmysłowości, polityki/ władzy, środowiska. Choreografia jest też świadomym traktowaniem ruchu jako wyrazu systemów rasy, klasy, płci, seksualności, i norm sprawności. Chcemy, aby Kem Szkoła, korzystając z narzędzi choreograficznych, stała się przestrzenią do wypróbowywania metod politycznie świadomej czujności, nienormatywnych gramatyk ciała, percepcji i współodpowiedzialności.

Kem Szkoła ma na celu badać i uwzględniać skutki historii przemocy wobec ciał uznawanych za inne, a także tych form przyjemności, radości i relacyjności, które zrodziły się z oporu wobec tej przemocy.

Kem Szkoła zapewni przestrzeń do wspólnych badań i pracy oraz program warsztatów, seminariów, i spotkań realizowanych w różnych formatach. Celem zajęć będzie umożliwienie uczestniczkom_kom rozwijania własnych i kolektywnych praktyk we wspierającym, transdyscyplinarnym środowisku. Osoby uczestniczące w programie będą zapraszane do angażowania się w rozwijanie metod kolektywnej, krytycznej i ucieleśnionej produkcji wiedzy.

W czasie trwania programu Jak dotykać ruchu? będziemy zadawać pytania między innymi o to: w jaki sposób ucieleśniać opór poprzez ruch? Co uważamy za ciało i które ciała mają znaczenie? Co rozumiemy przez praktyki tworzenia światów i jakiego rodzaju światów pragniemy? Jak możemy tworzyć nowe i mobilizować stare rodzaje wiedzy międzypokoleniowej? Jakie formy wspólnoty pozwalają nam organizować praktyki dotyku, uwagi i wielozmysłowego postrzegania? Z jakich archiwów możemy czerpać alternatywne genealogie i formy nazywania?

Wśród zaproszonych artystek_ów, choreografek_ów i myślicielek_li, które poprowadzą warsztaty i zajęcia w ramach programu, są m.in Alex Baczyński-Jenkins, Ligia Lewis, Ewa Majewska, Ania Nowak, Natalia Sielewicz i Will Rawls.

logo_kem

Lista poddziałań:

Droga K, by Kem

10.09.2021

Impreza Kem! Ania Nowak, Bella Ćwir, Botheration, Krzysztof, Dj Yana, Dj Zoeing

We współpracy z: Kem

Więcej

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej