WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH | edycja 2022


WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
klasy i kino

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz: 
https://forms.gle/v2PMJJNnm7xPrX1Y9

Dołącz do uczestniczek seminarium „Wizualność klas społecznych – klasy i kino”. Seminarium będą prowadzić:

dr Magda Szcześniak (IKP UW)
dr Krzysztof Świrek (WS UW).

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Zapraszamy na kontynuację seminarium o wizualności klas społecznych, prowadzone przez dwoje redaktorów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”: Magdę Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW) i Krzysztofa Świrka (Wydział Socjologii UW). W tej odsłonie przyjrzymy się sposobom, w jakie kino opisuje klasy społeczne i relacje klasowe. Film jest niezwykle sugestywnym narzędziem ukazywania hierarchii, konfliktów i relacji władzy, ale także utopijnych społecznych światów, w których władzy i przemocy nie ma. Podczas seminarium chcemy przedyskutować jak kino ukazuje i „opowiada” klasy, zastanowimy się też, dlaczego je przemilcza. Przyjrzymy się zarówno kinu politycznemu, które otwarcie opisuje klasowe konflikty, jak i narracjom opisującym świat „bez klas”. Wspólnie ocenimy szanse nowych ujęć i problematyzacji klasowości oraz przyjrzymy się klasycznym tropom i stereotypom, najczęściej przez kino uruchamianym. Zastanowimy się także, czy filmowcy muszą wiedzieć, że o klasach opowiadają. Seminarium będzie kontynuacją pierwszej edycji, ale zapraszamy na nie również nowe osoby.

Informacje organizacyjne:

Seminarium będzie odbywało się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Jasna 10, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każde spotkanie będzie trwało od dwóch i pół do trzech godzin, niekiedy będzie wymagało od uczestników wcześniejszej lektury tekstu. Pełne uczestnictwo w zajęciach będzie wymagało biernej znajomości języka angielskiego. Możliwe jest uczestnictwo jedynie w całym cyklu seminarium, dlatego prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona, osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza – organizatorzy dokonają wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w punkcie drugim. Organizatorzy rezerwują pierwszeństwo zgłoszeń dla osób uczestniczących w pierwszej edycji seminarium.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego włącznie, lista uczestników zostanie ustalona do 28 lutego.

Terminy seminarium:
1. 3.03
2. 31.03
3. 21.04
4. 5.05
5. 26.05
6. 23.06

W razie konieczności odwołania zajęć, dodatkowe spotkanie odbędzie się 07.07

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej