WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH | edycja 2022


WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
klasy i kino

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz:
https://forms.gle/v2PMJJNnm7xPrX1Y9

Dołącz do uczestniczek seminarium „Wizualność klas społecznych – klasy i kino”. Seminarium będą prowadzić:

dr Magda Szcześniak (IKP UW)
dr Krzysztof Świrek (WS UW).

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Zapraszamy na kontynuację seminarium o wizualności klas społecznych, prowadzone przez dwoje redaktorów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”: Magdę Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW) i Krzysztofa Świrka (Wydział Socjologii UW). W tej odsłonie przyjrzymy się sposobom, w jakie kino opisuje klasy społeczne i relacje klasowe. Film jest niezwykle sugestywnym narzędziem ukazywania hierarchii, konfliktów i relacji władzy, ale także utopijnych społecznych światów, w których władzy i przemocy nie ma. Podczas seminarium chcemy przedyskutować jak kino ukazuje i „opowiada” klasy, zastanowimy się też, dlaczego je przemilcza. Przyjrzymy się zarówno kinu politycznemu, które otwarcie opisuje klasowe konflikty, jak i narracjom opisującym świat „bez klas”. Wspólnie ocenimy szanse nowych ujęć i problematyzacji klasowości oraz przyjrzymy się klasycznym tropom i stereotypom, najczęściej przez kino uruchamianym.  Zastanowimy się także, czy filmowcy muszą wiedzieć, że o klasach opowiadają. Seminarium będzie kontynuacją pierwszej edycji, ale zapraszamy na nie również nowe osoby.

Informacje organizacyjne:

Seminarium będzie odbywało się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Jasna 10, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Każde spotkanie będzie trwało od dwóch i pół do trzech godzin, niekiedy będzie wymagało od uczestników wcześniejszej lektury tekstu. Pełne uczestnictwo w zajęciach będzie wymagało biernej znajomości języka angielskiego. Możliwe jest uczestnictwo jedynie w całym cyklu seminarium, dlatego prosimy o przemyślane zgłoszenia. 

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona, osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza – organizatorzy dokonają wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w punkcie drugim. Organizatorzy rezerwują pierwszeństwo zgłoszeń dla osób uczestniczących w pierwszej edycji seminarium.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego włącznie, lista uczestników zostanie ustalona do 28 lutego.

Terminy seminarium:

1. 3. 03:

2. 31.03:

3. 21.04

4. 5.05

5. 26.05

6. 23.06

W razie konieczności odwołania zajęć, dodatkowe spotkanie odbędzie się 07.07

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej