WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH | edycja 2022


WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH
klasy i kino

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz: 
https://forms.gle/v2PMJJNnm7xPrX1Y9

Dołącz do uczestniczek seminarium „Wizualność klas społecznych – klasy i kino”. Seminarium będą prowadzić:

dr Magda Szcześniak (IKP UW)
dr Krzysztof Świrek (WS UW).

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Zapraszamy na kontynuację seminarium o wizualności klas społecznych, prowadzone przez dwoje redaktorów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”: Magdę Szcześniak (Instytut Kultury Polskiej UW) i Krzysztofa Świrka (Wydział Socjologii UW). W tej odsłonie przyjrzymy się sposobom, w jakie kino opisuje klasy społeczne i relacje klasowe. Film jest niezwykle sugestywnym narzędziem ukazywania hierarchii, konfliktów i relacji władzy, ale także utopijnych społecznych światów, w których władzy i przemocy nie ma. Podczas seminarium chcemy przedyskutować jak kino ukazuje i „opowiada” klasy, zastanowimy się też, dlaczego je przemilcza. Przyjrzymy się zarówno kinu politycznemu, które otwarcie opisuje klasowe konflikty, jak i narracjom opisującym świat „bez klas”. Wspólnie ocenimy szanse nowych ujęć i problematyzacji klasowości oraz przyjrzymy się klasycznym tropom i stereotypom, najczęściej przez kino uruchamianym. Zastanowimy się także, czy filmowcy muszą wiedzieć, że o klasach opowiadają. Seminarium będzie kontynuacją pierwszej edycji, ale zapraszamy na nie również nowe osoby.

Informacje organizacyjne:

Seminarium będzie odbywało się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Jasna 10, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każde spotkanie będzie trwało od dwóch i pół do trzech godzin, niekiedy będzie wymagało od uczestników wcześniejszej lektury tekstu. Pełne uczestnictwo w zajęciach będzie wymagało biernej znajomości języka angielskiego. Możliwe jest uczestnictwo jedynie w całym cyklu seminarium, dlatego prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona, osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza – organizatorzy dokonają wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w punkcie drugim. Organizatorzy rezerwują pierwszeństwo zgłoszeń dla osób uczestniczących w pierwszej edycji seminarium.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 lutego włącznie, lista uczestników zostanie ustalona do 28 lutego.

Terminy seminarium:
1. 3.03
2. 31.03
3. 21.04
4. 5.05
5. 26.05
6. 23.06

W razie konieczności odwołania zajęć, dodatkowe spotkanie odbędzie się 07.07

 

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej