WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH | seminarium


Dołącz do uczestniczek seminarium „Wizualność klas społecznych”. Seminarium będą prowadzić:

dr Magda Szcześniak (IKP UW)
dr Krzysztof Świrek (WS UW).

W ramach seminarium planowanych jest 6 spotkań po 1,5 godziny.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz:
https://forms.gle/mjvgWah6r4xyJrGy5.
Zapisy zbieramy do 15.09.2021.

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Klasy społeczne to jedno z najważniejszych pojęć sfery publicznej. Do klasy należy się od urodzenia, można do niej aspirować lub od niej uciekać, a w dobrym towarzystwie trzeba pokazać, że się ją „ma”. Marksiści twierdzili, że można mieć właściwą lub fałszywą świadomość klasową, a według niektórych socjologów naszymi wyborami w sferze stylu życia rządzi klasowy habitus.

Pojęcie klasy społecznej jest także jednym z najsilniej kontestowanych: coachowie przekonują nas, że różnice klasowe istnieją tylko w naszych głowach i są złudzeniami blokującymi samorozwój, liberalni publicyści twierdzą, że klasy społeczne nie istnieją (z wyjątkiem „klasy średniej”), a prawicowi politycy oskarżają teoretyków konfliktów klasowych o flirt z komunistycznym totalitaryzmem.

Ten krótki przegląd stanowisk i stereotypów pokazuje, że podziały klasowe są ściśle związane z reprezentacją: pytanie o to, czy klasy są widoczne czy nie, czy posiadamy język do opisu różnic klasowych, i czy możemy dostrzec je wokół siebie wymaga namysłu nad obecnością i nieobecnością klasy w otaczających nas medialnych przekazach, obrazach, narracjach i języku sfery publicznej.

*

Zapraszamy na seminarium organizowane wokół tekstów z dwóch numerów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, poświęconych wizualności klas społecznych. Zajęcia poprowadzą redaktorzy Magda Szcześniak (IKP UW) i Krzysztof Świrek (WS UW), a kolejne spotkania będą poświęcone między innymi ukazywaniu klasy w reprezentacjach, różnicom klasowym, awansowi klasowemu, cielesności klas i moralizacji różnic klasowych w sferze publicznej. Zajęcia będą wymagały lektury udostępnionych wcześniej tekstów.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz: https://forms.gle/mjvgWah6r4xyJrGy5.

W razie przekroczenia liczby miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcjonowania zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach.

 

Planowane tematy i terminy seminariów:

1. 30.09.2021 – Jak pokazać klasę?
2. 7.10.2021 – Różnica klasowa i relacje międzyklasowe.
3. 21.10.2021 – Opowieści awansu.
4. 4.11.2021 – Ciała uklasowione.
5. 18.11.2021 – Dyscyplinowanie klas podporządkowanych.
6. 25.11.2021 – Świadomość klasowa

Seminarium organizuje Widok Fundacja Kultury Wizualnej, realizującą działania we współpracy z Jasną 10 | Krytyką Polityczną w Warszawie w ramach programów The N.E.W. School finansowanego przez Allianz Kulturstiftung oraz „Centrum Jasna” finansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy.

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

ZAKOPANY KRAJOBRAZ

Pokaz pracy laureackiej 2. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych

Dowiedz się więcej