WIZUALNOŚĆ KLAS SPOŁECZNYCH | edycja 2021


Dołącz do uczestniczek seminarium „Wizualność klas społecznych”. Seminarium będą prowadzić:

dr Magda Szcześniak (IKP UW)
dr Krzysztof Świrek (WS UW).

W ramach seminarium planowanych jest 6 spotkań po 1,5 godziny.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz:
https://forms.gle/mjvgWah6r4xyJrGy5.
Zapisy zbieramy do 15.09.2021.

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Klasy społeczne to jedno z najważniejszych pojęć sfery publicznej. Do klasy należy się od urodzenia, można do niej aspirować lub od niej uciekać, a w dobrym towarzystwie trzeba pokazać, że się ją „ma”. Marksiści twierdzili, że można mieć właściwą lub fałszywą świadomość klasową, a według niektórych socjologów naszymi wyborami w sferze stylu życia rządzi klasowy habitus.

Pojęcie klasy społecznej jest także jednym z najsilniej kontestowanych: coachowie przekonują nas, że różnice klasowe istnieją tylko w naszych głowach i są złudzeniami blokującymi samorozwój, liberalni publicyści twierdzą, że klasy społeczne nie istnieją (z wyjątkiem „klasy średniej”), a prawicowi politycy oskarżają teoretyków konfliktów klasowych o flirt z komunistycznym totalitaryzmem.

Ten krótki przegląd stanowisk i stereotypów pokazuje, że podziały klasowe są ściśle związane z reprezentacją: pytanie o to, czy klasy są widoczne czy nie, czy posiadamy język do opisu różnic klasowych, i czy możemy dostrzec je wokół siebie wymaga namysłu nad obecnością i nieobecnością klasy w otaczających nas medialnych przekazach, obrazach, narracjach i języku sfery publicznej.

*

Zapraszamy na seminarium organizowane wokół tekstów z dwóch numerów czasopisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, poświęconych wizualności klas społecznych. Zajęcia poprowadzą redaktorzy Magda Szcześniak (IKP UW) i Krzysztof Świrek (WS UW), a kolejne spotkania będą poświęcone między innymi ukazywaniu klasy w reprezentacjach, różnicom klasowym, awansowi klasowemu, cielesności klas i moralizacji różnic klasowych w sferze publicznej. Zajęcia będą wymagały lektury udostępnionych wcześniej tekstów.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych, ale obowiązują zapisy przez krótki formularz: https://forms.gle/mjvgWah6r4xyJrGy5.

W razie przekroczenia liczby miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcjonowania zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach.

 

Planowane tematy i terminy seminariów:

1. 30.09.2021 – Jak pokazać klasę?
2. 7.10.2021 – Różnica klasowa i relacje międzyklasowe.
3. 21.10.2021 – Opowieści awansu.
4. 4.11.2021 – Ciała uklasowione.
5. 18.11.2021 – Dyscyplinowanie klas podporządkowanych.
6. 25.11.2021 – Świadomość klasowa

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej