GENERATION CHANGE | edycja 2022 | nabór zamknięty


Krytyka Polityczna zaprasza organizacje, grupy nieformalne i ruchy społeczne do udziału w programie Generation Change. Wspólnie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości i European Community Organizing Network proponujemy siedmiomiesięczny cykl szkoleń, seminariów i pomoc w realizacji projektów społecznych i kampanii.

Grafika: Filip Kania

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Co daje program Generation Change?

Rozwój umiejętności takich jak: realizacja działań, projektów i kampanii aktywistycznych, mobilizowanie sojuszniczek i sojuszników, budowanie ciekawej narracji politycznej, skuteczna komunikacja, pozyskiwanie funduszy na działania;

Rozwój umiejętności aktywnego zapobiegania wypaleniu poprzez zadbanie o siebie i siebie nawzajem – zgodnie z przekonaniem, że ciała, emocje i umysły aktywistek i aktywistów są ważnym narzędziem pracy aktywistycznej; 

Wiedzę o kluczowych problemach współczesnej polityki, społeczeństwa, kultury, gospodarki;

Wsparcie finansowe w realizacji projektów i działań społecznych lub kampanii; 

Dostęp do infrastruktury Świetlic Krytyki Politycznej w Warszawie, Trójmieście i Cieszynie;

Wsparcie tutorskie w realizacji projektu lub kampanii ze strony doświadczonych działaczek i działaczy społecznych;

Możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z innymi osobami aktywistycznymi z różnych części Polski.  

 

Jak wziąć udział w programie Generation Change?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 19.11.2021.

Wybrane organizacje, grupy i kolektywy zaprosimy do rozmów, na podstawie których do dn. 10.12.2021 wyłonimy 9 grup, które będą uczestniczyć w programie.

 

Dla kogo jest program Generation Change?

Dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i kolektywów:

aktywnych w obszarach obrony praw człowieka (takich jak prawa kobiet, osób LGBTQ+, migrantek i uchodźczyń), przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania nierównościom społecznym, kryzysowi klimatycznemu oraz w innych obszarach istotnych dla podniesienia dobrostanu społecznego;

w których średnia wieku osób zaangażowanych nie przekracza 35 lat; 

działających w Trójmieście, Cieszynie lub Warszawie i okolicach tych miast – w tych trzech ośrodkach będą prowadzone szkolenia i warsztaty;

chcących przeprowadzić jakiś projekt społeczny, działanie lub kampanię w pierwszej połowie 2022 r.

 

Zwróć uwagę, że wzmacniamy kolektywy, grupy i organizacje, nie indywidualnych działaczy i działaczki. Jeśli czujesz, że ten program może być dla Ciebie, lecz w tej chwili działasz w pojedynkę, zaproś do współpracy inne osoby i zgłoście się razem.

 

Harmonogram programu Generation Change

Program trwa od stycznia do sierpnia 2022 roku, obejmuje 4 warsztaty (odbywające się podczas zjazdów w weekendy) oraz 4 seminaria online (odbywające się w dni robocze), stałą opiekę tutorską nad realizowanymi działaniami i konsultacje z ekspertkami.

 

12-13 lutego 2022, Warszawa

Warsztat inicjujący z udziałem wszystkich grup poświęcony pracy ciałem, radzeniu sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypaleniu, holistycznemu ujęciu aktywizmu. Warsztat prowadzony przez Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.

Szkolenia z planowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii aktywistycznych, angażowania ludzi we wspólne działania, skutecznego wpływu na rzeczywistość wokół nas. Warsztat poprowadzą ekspertki w zakresie metodologii organizowania społecznościowego z Fundacji Rzecz Społeczna. Dla grup w Warszawie warsztat odbędzie się  05-06 marca 2022, dla grup w Cieszynie 19-20 marca 2022, dla grup w Gdańsku 26-27 marca 2022;

Szkolenia z ciekawego, angażującego i przekonującego opisu działań aktywistycznych – jak się skutecznie komunikować, żeby pozyskiwać sojuszniczki oraz fundusze na swoje działania? Szkolenie prowadzone przez Krytykę Polityczną. Dla grup w Warszawie 02-03 kwietnia 2022, dla grup w Cieszynie 09-10 kwietnia 2022, dla grup w Gdańsku 23-24 kwietnia 2022.

Seminaria online z udziałem uznanych ekspertów i ekspertek na temat kluczowych problemów świata współczesnego z obszaru polityki, spraw społecznych, kultury, gospodarki, ekologii i praw człowieka – raz w miesiącu;

28-29 maja 2022, Warszawa

Warsztat zamykający dla wszystkich grup. Powrót do pracy z ciałem, wymiana doświadczeń. Prowadzenie: Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.

Czerwiec – lipiec 2022: finalizowanie projektów społecznych, działań i kampanii pod opieką tutorską.

*

Do udziału we wszystkich aktywnościach zaprosimy po dwie lub trzy osoby z każdej organizacji, grupy nieformalnej lub kolektywu biorących udział w programie.  

*

W związku z pandemią COVID-19 część działań w ramach programu może zostać przeniesiona online. Będziemy przestrzegać zaleceń sanitarnych, ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo zdrowotne uczestników i uczestniczek programu oraz kadry.

*

Udział w programie jest bezpłatny.

*

Program realizowany jest przez Krytykę Polityczną w partnerstwie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej SprawiedliwościEuropean Community Organizing Network.

fot. Jolanta Nabiałek

Zespół programu Generation Change:

Krytyka Polityczna: Igor Stokfiszewski, Magdalena Malińska, Mikołaj Syska, Elżbieta Rutkowska, Sylwia Bruna, Natalia Kałuża, Joanna Wowrzeczka, Anna Pluta;

Fundacja Rzecz Społeczna: Dagmara Kubik, Iwona Nowak;

Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości: Margaret Amaka Ohia-Nowak

*

Dziękujemy Zofii Krajewskiej i Filipowi Kani za konsultacje merytoryczne.