PROGRAM O WSPÓŁPRACY ogłoszenie wyników

Drogie Twórczynie, Drodzy Twórcy,
Szanowni Artyści, Szanowne Artystki,

Łatwo nie było. W ramach drugiej edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń. I nie chodzi o to, że tak dużą liczbę wniosków czytało się ciężko – wręcz przeciwnie. Wyzwaniem nie była liczba (choć faktycznie spora) Waszych propozycji – raczej ich bardzo wysoki i wyrównany poziom, co znacząco utrudniło nam wybór Laureatek i Laureatów Programu o Współpracy. Wasze propozycje były nie tylko poruszające artystycznie, ale też po prostu ważne i nieobojętne. Z ich lektury wyłaniał się fascynujący obraz kultury zróżnicowanej, żywej, wrażliwej, wyczulonej społecznie, wspólnotowej i wspólnototwórczej.

Wysoki poziom Waszych propozycji, ich różnorodność i szeroki zakres poruszanych przez Was tematów dobrze oddaje składająca się z 20 projektów Lista Finałowa, którą traktujemy jako coś więcej niż tylko listę wyróżnień. To także forma podziękowań i gratulacji, na jakie bez wątpienia Wasze pomysły zasługują. Jest to też sygnał, że naszym zdaniem Wasze propozycje w wyjątkowy sposób dotykają rzeczy szczególnie istotnych.

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że każda członkini i każdy członek naszej komisji indywidualnie mogłaby i mógłby ułożyć inną listę. Jest to lista będąca wypadkową wrażliwości wielu osób. Oznacza to, że także poza finałową dwudziestką znajdują się liczne projekty, pomysły i propozycje ważne, ciekawe, zasługujące na uznanie.

Dlatego też chcemy podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom Programu o Współpracy. Nawet jeśli zdalna i korespondencyjna, współpraca z Waszymi pomysłami była dla nas nie tylko dużym wyzwaniem, ale też – przede wszystkim – wielką przyjemnością.

Z wyrazami uznania,
Krzysztof Bagiński (Kem), Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa), Michał Mendyk (Fundacja Automatophone), Jolanta Nabiałek (Krytyka Polityczna), Krzysztof Pijarski (Widok), Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna), Elżbieta Zasińska (Krytyka Polityczna), Wojtek Zrałek-Kossakowski (Krytyka Polityczna)

 

PROPOZYCJE FINAŁOWE
(kolejność alfabetyczna)

 

1.
Jakub Alejski, Anna Baumgart, Andrzej Marzec – Ku rzeczom

2.
Agata Baumgart, Aleksandra Matlingiewicz, Emilia Piech – Być jak Erin Brockovich. Manifest plaża.

3.
Monika Borys, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Horacy Muszyński – Przejście Kuźnica. Sezon I: Bona

4.
Piotr Bujak, Ada Piekarska, Łukasz Surowiec, Łukasz Trzciński, Marta Romankiv, Dominik Stanisławski – CashBack

5.
Eldorado Teatr – Sześć transatlantyckich spacerów po Queer Woods

6.
Hashtag Ensemble – Partytury Podwórkowe

7.
Karolina Jackowska, Aleksandra Kamińska, Magdalena Siemieniako, Katarzyna Szenajch – 100LESB.COM

8.
Liliana Kalinowska, Paweł Korbus, Jadwiga Sawicka – Centrum Światów jest tutaj

9.
Magdalena Kreis, Katarzyna Witt, Paweł Kreis, studio.kmicic (Hanna Kmieć i Katarzyna Cichosz) – Robienie nowych światów

10.
Mateusz Krzesiński, Diana Lelonek, Monika Marciniak – Zakopany krajobraz

11.
Kolektyw Matki-Artystki-Prekariuszki (Julia Biczysko, Dorota Borodaj, Joanna Mikulska, Dorota Ogrodzka, Agnieszka Pajączkowska, Joanna Synowiec,  Marta Szymańska) – Koszty opieki. Rezydencje macierzyńskie

12.
Iza Moczarna-Pasiek, Anna Piotr Smarzyński, Anna Huzarska – Pod Twoją Miednicą Kryje Się Wielka Tajemnica

13.
Bogumiła Nowacka, Klaudia Pieszczoch, Małgorzata Zagajewska, Maciej Sypniewski, Maurycy Wójciński, Ksawery Wójciński – Dyskretny urok katastrofy

14.
Partyzantka – Biało-czerwono-biały szlak kulturowy

15.
Perła i jego starzy – Gej

16.
Pomoc Wzajemna (Ewa Tatar, Łukasz Radziszewski, Ola Zielińska, Joanna Dąbrowska, Piotr Siemieniako, Sylwia Narewska) – Muzeum Sąsiedzkie. Edycja 1.: chleb

17.
Anna Pyka, Antek Kuriata, Filip Pawlak, Katarzyna Żeglicka – kontra/s/TY

18.
Radicalzz – Bezpieczn* haktywist(k)a

19.
Ola Rusinek, Agata Grabowska, Gracjan Smoliński – Wsparcie queerowej rap sceny

20.
Słuszna Strawa – Przepisy

 

LAUREATKI i LAUREACI

 

tytuł: PRZEPISY
grupa: Słuszna Strawa
debiut

opis:
Artystyczno-społeczna książka zbierająca przepisy kulinarne, przepisy prawne i historie życiowe mieszkających w Polsce osób uchodźczych tworzących kulinarno-kulturalny kolektyw Słuszna Strawa. Książka pokazująca doświadczenie migracji „od kuchni”.

uzasadnienie:
Przygotowywane przez osoby wielu kultur działanie w sposób bezpretensjonalny, osobisty, wielowymiarowy, czuły ale też przewrotny dotykające tematyki uchodźstwa i zadamawiania się. Realizowany przez grupę debiutancką projekt o ogromnym potencję artystycznym i społecznym, który ma wszelkie szanse trafić przez żołądek do serca nie zawsze przyjaznego polskiego społeczeństwa.

 

tytuł: ZAKOPANY KRAJOBRAZ
grupa: m. in. Mateusz Krzesiński, Diana Lelonek, Monika Marciniak

opis:
multimedialne i wielowymiarowe, on- i offlajnowe rozbudowane archiwum mówionych, tekstowych i wizualnych opowieści oraz wspomnień byłych mieszkańców miejscowości wysiedlonych przez kopalnie węgla brunatnego.

uzasadnienie:
Łączący różne dziedziny kultury projekt wielomedialny, imponująco rozbudowany a jednocześnie precyzyjnie dopracowany pod względem merytorycznym, społecznym i artystycznym. „Zakopany Krajobraz” to oryginalne formy wrażliwego i wielogłosowego opowiadania o różnych kontekstach (m. in. osobistym, społecznym i ekologicznym) lokalności.

 

tytuł: 100LESB.COM
grupa: m. in. Karolina Jackowska, Aleksandra Kamińska, Magdalena Siemieniako, Katarzyna Szenajch

opis:
stworzenie on- i offlajnowej wystawy oraz prezentacja w przestrzeni publicznej różnorodnych stylistycznie portretów osób identyfikujących się jako lesbijki a także seria działań na rzecz ich widoczności w polskiej kulturze i społeczeństwie.

uzasadnienie:
„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! (…) Ani mężczyźni współżyjący z sobą”. – czytamy w Liście do Koryntian. A współżyjące ze sobą kobiety? Można śmieszkować, że przez lukę w Regulaminie, Królestwo Boże stoi przed nimi otworem. Albo – jak autorki projektu 1000LESB.COM – podjąć się działań, które realnie zwiększą widoczność w kulturze i przestrzeni publicznej niewidocznych w nich od wieków lesbijek.