100LESB.COM


PL | LESBO, NIE JESTEŚ SAMA! Projekt 100LESB.COM jest próbą odpowiedzi na to wezwanie. Namalowane na ścianie hasło, którego zdjęcie krążyło najpierw w internecie, a potem po mieście na wlepkach kolektywu Stop Bzdurom, uwidoczniło potrzebę lesbijskiej wspólnoty. Jednocześnie poprzedni rok wymusił zastanowienie się na nowo nad pojęciem solidarności, szczególnie wśród osób queerowych. 100LESB.COM koncentruje się na osobach identyfikujących się jako lesbijki i ma na celu zawalczenie o przestrzeń i poczucie wspólnoty dla lesbijek – cykl portretów ukazuje odrębność i wyjątkowość doświadczenia lesbijstwa. Wierzymy, że warto zawalczyć o słowo „lesba” i pozbawić je negatywnej mocy.

grafika: Kaja Kusztra

ENG | YOU ARE NOT ALONE, LEZ! The 100LESB.COM project is an attempt to address this challenge. The slogan painted on the wall, whose photo later went viral and was distributed as stickers all around the city by the Stop Bzdurom (No More Bullshit) collective, revealed the strong need for a lesbian community. Also, the previous year forced us to rethink our understanding of the word solidarity, especially among the queer. 100LESB.COM focuses on people who identify as lesbians and seeks to reclaim the space and the feeling of community for lesbians. The series of portraits shows how individual and unique the experience of being lesbian is. We believe it is worth fighting for the word lez to free it from its negative power.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

PL
Please scroll down for English version

Projekt 100LESB.COM, czyli cykl portretów stu polskich lesbijek, składa się z wystawy, strony internetowej i publikacji. Kierujemy go przede wszystkim do osób queerowych. Polska społeczność LGBTQIA+ potrzebuje nie tylko widoczności, ale i siostrzeństwa, solidarności i celebracji bycia sobą. Mimo tego, że prawie wszystkie bohaterki projektu żyją na stałe w Polsce, gdzie queerowe osoby są codziennie dyskryminowane i atakowane, 100LESB.COM wychodzi poza narracje o traumie homofobii. Projekt nie neguje trudnych doświadczeń, ale koncentruje się na celebrowaniu bycia lesbijką, wolności od heteronormy, życiu w zgodzie z sobą i na swoich zasadach. Chcemy, żeby 100LESB.COM oferowało nie tylko widoczność, ale i wspólnotę doświadczeń, poczucie solidarności i nadzieję.

Wystawa, stworzona w pełni przez queerowe kobiety oraz osoby niebinarne, ukazuje różnorodność zarówno społeczności lesbijek, jak i twórczości queerowych osób uczestniczących w projekcie. Portrety uwidaczniają wyjątkowość ekspresji, stylu i sposobu bycia lesbijek. Większość portretów to fotografie wykonane przez Karolinę Jackowską, Magdę Mos, Klaudynę SchubertKatarzynę Szenajch. Portrety malarskie stworzyły Agata Fogtman, Martyna Gart, Gosia Kołdraszewska, Zlata Lebedz, Małgorzata Mycek, Weronika Nowojska, Beata Sosnowska, Natalia Spyrka, M. S., Tyna Tokars, Danuta Turkiewicz, Kasia Tyszkiewicz oraz biedrzycko, natomiast dvy.un, Klementyna Epa, Sam SaraCarollė Süss przygotowały portrety w technice cyfrowej. Projekt 100LESB.COM został poprowadzony przez pomysłodawczynię Katarzynę Szenajch oraz Aleksandrę Kamińską.

Fotografiom, obrazom i grafikom towarzyszą krótkie wywiady, dostępne na stronie internetowej i w publikacji. Każda z bohaterek odpowiada w nich na trzy pytania: kim jest, co oznacza dla niej bycie lesbijką oraz jak odczuwa lesbijską dumę lub co lubi w byciu lesbijką. Zarówno z portretów, jak i z wywiadów wyłania się złożony obraz lesbijskiej społeczności. Bohaterkami są lesbijki cis i trans, w różnym wieku, pochodzące z różnych miejscowości rozsianych po Polsce. Jednak złożoność wynika nie tylko z różnorodności – lesbijskość rozumiana jest wielorako: czasem jest to orientacja seksualna, czasem tożsamość płciowa, innym razem deklaracja polityczna albo definiowanie swojej przynależności do konkretnej społeczności. 100LESB.COM pozwala zaobserwować bogactwo lesbijskiego doświadczenia.

Dziękujemy wszystkim osobom współtworzącym 100LESB.COM – za zaufanie i otwartość.

Katarzyna Szenajch i Aleksandra Kamińska

ENG

The 100LESB.COM project is a collection of 100 portraits of Polish lesbians presented as an exhibition, a website and a publication. It is dedicated mainly to queer people. The Polish LGBTQIA+ community not only needs to make itself visible, by it also calls for sisterhood, solidarity and the celebration of being who they are. Although almost all protagonists of the project have their permanent residence in Poland, where queer people are discriminated and attacked on a daily basis, the 100LESB.COM project goes beyond the narrative of the homophobic trauma. The project does not invalidate the difficult experience, but it rather focuses on celebrating the fact of being lesbian, the freedom from the heteronorm, being true to yourself, living on your own terms. We want 100LESB.COM to offer not only visibility, but also the community of experience, the feeling of solidarity and hope.

The exhibition was prepared exclusively by queer women and non-binary people to highlight the diversity within the lesbian community and the work of queer people involved in the project. The portraits reveal the unique lesbian expression, style and way of being. Most portraits are photographs taken by Karolina Jackowska, Magda, Mos, Klaudyna Schubert and Katarzyna Szenajch. The painted portraits are the work of Agata Fogtman, Martyna Gart, Gosia Kołdraszewska, Zlata Lebedz, Małgorzata Mycek, Weronika Nowojska, Beata Sosnowska, Natalia Spyrka, M. S., Tyna Tokars, Danuta Turkiewicz, Kasia Tyszkiewicz and biedrzycko, while dvy.un, Klementyna Epa, Sam Sara and Carollė Süss authored digital portraits. The 100LESB.COM project was supervised by its initiator, Katarzyna Szenajch and by Alekandra Kamińska.

The photos, paintings and graphic pieces are accompanied by short interviews available at the website and in the hardcopy publication. Each interviewee answers three questions: who they are, what being lesbian means to them and how does the lesbian pride manifest in their life or what do they like about being lesbian. The portraits together with interviews reveal a complex image of the lesbian community. The protagonists include both cis and transgender lesbians of different ages, from different towns and cities around Poland. However, this complexity stems not only from the diversity, because there are many levels of understanding lesbianism: sometimes it is just a sexual orientation, sometimes a gender identity, sometimes it is a political statement or affiliation with a specific community. 100LESB.COM allows you to discover the lesbian experience in its incredible wealth.

We wish to thank all the people involved in the 100LESB.COM project for their trust and open minds and hearts.

Katarzyna Szenajch and Aleksandra Kamińska

 

Wydarzenia w ramach projektu:

Data Godz. Tytuł Organizator/ka Opis
02.18
pt..
16:36
Organizator/ka:
Krytyka Polityczna

100LESB.COM koncentruje się na osobach identyfikujących się jako lesbijki i ma na celu zawalczenie o przestrzeń i poczucie wspólnoty dla lesbijek – cykl portretów ukazuje odrębność i wyjątkowość doświadczenia lesbijstwa.

Więcej

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej