Natalka Dovha
Motanie – Gadanie


PL | Motanie – Gadanie to cykl spotkań skierowany do kobiet w wieku od od 7 do 107 lat. To przestrzeń do spotkania ze słowiańską lalką ludową – Motanką oraz z sąsiadkami z okolicy. 

Motanka towarzyszyła naszym przodkom od urodzenia do śmierci. Spełniała wiele funkcji: była ochroną, pomocą i pociechą. 

Za materiały dla Motanek naszym przodkiniom najczęściej służyły tkaniny z rzeczy używanych. My również, podążając za filozofią reuse-rethink-recycle, motamy ze skrawków i z tego, co zalega w szafie. Na spotkaniach w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej na Mokotowie skupiamy się na magicznych Lalkach Mocy, tradycyjnie wykonywanych wyłącznie przez kobiety. Motanie lalek to pretekst do spotkania w kręgu kobiet, bliższego poznania, głębokich rozmów i zawarcia międzypokoleniowych przyjaźni.

więcej: facebook

ENG | Motanie –  Gadanie is a series of meetings aimed at women in the age group of 7-107. It is a space to meet with the slavic folk doll – Motanka and with neighbors from the area.

Motanka accompanied our ancestors from birth to death. It fulfilled many functions: the doll was protection, help, and consolation.

To make Motankas, our ancestors mostly worked with fabrics from used objects. We too, following the reuse-rethink-recycle philosophy, make the dolls from scraps and from what is found in the wardrobe. At meetings at the Neighborhood Center for Creative Work in Mokotów, we focus on the magical Power Dolls, traditionally made only by women. Making dolls is a pretext to meet in the circle of women, get to know them better, talk deeply and make intergenerational friendships.

more: facebook

BIOGRAM

PL | Natalka Dovha – artystka wizualna, kuratorka, animatorka kultury, dziennikarka pochodzenia ukraińskiego. Absolwentka Dziennikarstwa Kijowskiego Międzynarodowego Uniwersytetu oraz Fotografii Akademii Fotografii w Warszawie. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendia Gaude Polonia-2010.  Jako fotografka uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych na Ukrainie, Białorusi, w Polsce, Gruzii i Niemczech. W centrum jej projektów artystycznych znajdują się pytania pamięci, oswojenia traumy oraz miejsca rytuałów we współczesnym świecie. Od 2020 roku prowadzi kobiece spotkania Motanie-Gadanie, mające na celu wybudowanie międzypokoleniowych społeczności kobiet.

ENG | Natalka Dovha – a visual artist, curator, cultural animator, journalist of Ukrainian origin. She graduated in Journalism from the Kyiv International University and in Photography from The Warsaw Academy of Photography. Awarded the scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage and Gaude Polonia 2010. As a photographer, she participated in various collective exhibitions in Ukraine, Belarus, Poland, Georgia and Germany. At the center of her artistic projects are questions about memory, trauma acceptance and the role of rituals in the modern world. Since 2020, she has been running Motanie-Gadanie meetings aimed at building intergenerational women’s communities.

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej