BLYZKIST: Maria Beburia, Taras Gembik
Welcomepack | Ласкаво просимо


Poprzez swój projekt Maria Beburia i Taras Gembik chcą walczyć ze stygmatyzacją i dyskryminacją, z jaką stykają się migrantki i migranci po przyjeździe do Polski, z ich alienacją w obcym kraju, z wykluczeniem ekonomicznym, na które są narażeni i narażone. Dworzec Zachodni to przestrzeń symboliczna, gdzie ścierają się niewidzialne granice państwowe. To pierwsze miejsce, do którego trafia migrant_ka zza wschodniej granicy Polski, swoista „mini” Ukraina – reklamy i ogłoszenia są tu w języku ukraińskim. Właśnie stąd studenci odbierają „słoiki” od mamy, stąd migranci_tki ekonomiczni przekazują polskie słodycze do domu. Jedzenie migruje przez granice.  W ramach akcji na Dworcu Zachodnim w Warszawie artyści, którzy sami mają doświadczenie migracji, przygotowali “Welcompacki” – gest wsparcia i sygnał dla  osób przyjeżdżających zza wschodniej granicy:  Nie jesteście tutaj sami. 

W paczkach znalazł się posiłek przygotowany przez osoby uchodźcze ze Słusznej Strawy oraz informacje o organizacjach działających na rzecz migrantów i migrantek w Warszawie.

BLYZKIST – projekt badawczy stworzony przez Marię Beburię (ur. w 1997 roku w Odessie w Ukrainie) i Tarasa Gembika (ur. w 1996 roku w w Kamieniu Kaszyrskim w Ukrainie), poświęcony rozwojowi publiczności ukraińsko- i rosyjskojęzycznej mieszkającej w Polsce. Zajmujemy się tematem dostępności instytucji kultury dla migrantów i migrantek, organizujemy wielojęzyczne warsztaty, współpracujemy z artystami i artystkami, pochodzącymi zza wschodniej granicy Polski.

Марія Бебурія, Тарам Гембік
BLYZKIST
Welcomepack / Ласкаво просимо

Завдяки проекту Марія Бебурія та Тарас Гембік хочуть боротися зі стигмою та дискримінацією, з якими стикаються мігранти і мігранти після прибуття до Польщі та відчуженням, яке вони відчувають у чужій країні, з економічним відчуженням, котре їм загрожує. Західний вокзал – це символічний простір, де стикаються невидимі державні кордони. Це перше місце, куди прямує мігрант/мігрантка з-за східного кордону Польщі, своєрідна „міні Україна” у центрі Варшави – реклама та оголошення написани лише українською мовою. Саме звідси студенти отримують „передачки” від матері, і саме там передають польські солодощі додому мігранти і мігрантки економічні. Їжа мігрує через кордони звідси і назад. В рамках акції на Західному вокзалі у Варшаві митці, які самі пережили міграцію, підготували „Welcompacki” – жест підтримки та сигнал для людей, які приїжджають через східний кордон: Ви тут не самі.

У “Вітальній пачці” була страва приготовлена біженцями/біженками, мігрантками/мігрантами з ініціативи „Słuszna Strawa”, а також довідники з інформацією про організації, що працюють з мігрантами та мігрантками у Варшаві.

BLYZKIST – дослідницький проект, створений Марією Бебурією (нар. в 1997 році в Одесі, Україна) та Тарасом Гембіком (нар. в 1996 році в Камені Каширському, Україна), присвячений розвитку українсько- та російськомовної аудиторії, що проживає у Польщі. Ми займаємось питаннями доступності культурних установ для мігрантів та мігранток, організовуємо багатомовні заняття, співпрацюємо з художниками та художницямии з-за східного кордону Польщі.

Подяка:
– Słuszna Strawa
– Марія Друждж (графіка)
– Фонд Ocalenie
– Роман Дмитрук

Організатори:
– Відкритий інститут
– Зона ВільноСлова
– Ясна 10: Варшавський громадський центр Політичної Критики

grafika: Maria Dróżdż