BLYZKIST: Maria Beburia, Taras Gembik
Welcomepack | Ласкаво просимо


Poprzez swój projekt Maria Beburia i Taras Gembik chcą walczyć ze stygmatyzacją i dyskryminacją, z jaką stykają się migrantki i migranci po przyjeździe do Polski, z ich alienacją w obcym kraju, z wykluczeniem ekonomicznym, na które są narażeni i narażone. Dworzec Zachodni to przestrzeń symboliczna, gdzie ścierają się niewidzialne granice państwowe. To pierwsze miejsce, do którego trafia migrant_ka zza wschodniej granicy Polski, swoista „mini” Ukraina – reklamy i ogłoszenia są tu w języku ukraińskim. Właśnie stąd studenci odbierają „słoiki” od mamy, stąd migranci_tki ekonomiczni przekazują polskie słodycze do domu. Jedzenie migruje przez granice.  W ramach akcji na Dworcu Zachodnim w Warszawie artyści, którzy sami mają doświadczenie migracji, przygotowali “Welcompacki” – gest wsparcia i sygnał dla  osób przyjeżdżających zza wschodniej granicy:  Nie jesteście tutaj sami. 

W paczkach znalazł się posiłek przygotowany przez osoby uchodźcze ze Słusznej Strawy oraz informacje o organizacjach działających na rzecz migrantów i migrantek w Warszawie.

BLYZKIST – projekt badawczy stworzony przez Marię Beburię (ur. w 1997 roku w Odessie w Ukrainie) i Tarasa Gembika (ur. w 1996 roku w w Kamieniu Kaszyrskim w Ukrainie), poświęcony rozwojowi publiczności ukraińsko- i rosyjskojęzycznej mieszkającej w Polsce. Zajmujemy się tematem dostępności instytucji kultury dla migrantów i migrantek, organizujemy wielojęzyczne warsztaty, współpracujemy z artystami i artystkami, pochodzącymi zza wschodniej granicy Polski.

Марія Бебурія, Тарам Гембік
BLYZKIST
Welcomepack / Ласкаво просимо

Завдяки проекту Марія Бебурія та Тарас Гембік хочуть боротися зі стигмою та дискримінацією, з якими стикаються мігранти і мігранти після прибуття до Польщі та відчуженням, яке вони відчувають у чужій країні, з економічним відчуженням, котре їм загрожує. Західний вокзал – це символічний простір, де стикаються невидимі державні кордони. Це перше місце, куди прямує мігрант/мігрантка з-за східного кордону Польщі, своєрідна „міні Україна” у центрі Варшави – реклама та оголошення написани лише українською мовою. Саме звідси студенти отримують „передачки” від матері, і саме там передають польські солодощі додому мігранти і мігрантки економічні. Їжа мігрує через кордони звідси і назад. В рамках акції на Західному вокзалі у Варшаві митці, які самі пережили міграцію, підготували „Welcompacki” – жест підтримки та сигнал для людей, які приїжджають через східний кордон: Ви тут не самі.

У “Вітальній пачці” була страва приготовлена біженцями/біженками, мігрантками/мігрантами з ініціативи „Słuszna Strawa”, а також довідники з інформацією про організації, що працюють з мігрантами та мігрантками у Варшаві.

BLYZKIST – дослідницький проект, створений Марією Бебурією (нар. в 1997 році в Одесі, Україна) та Тарасом Гембіком (нар. в 1996 році в Камені Каширському, Україна), присвячений розвитку українсько- та російськомовної аудиторії, що проживає у Польщі. Ми займаємось питаннями доступності культурних установ для мігрантів та мігранток, організовуємо багатомовні заняття, співпрацюємо з художниками та художницямии з-за східного кордону Польщі.

Подяка:
– Słuszna Strawa
– Марія Друждж (графіка)
– Фонд Ocalenie
– Роман Дмитрук

Організатори:
– Відкритий інститут
– Зона ВільноСлова
– Ясна 10: Варшавський громадський центр Політичної Критики

grafika: Maria Dróżdż

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej