Max Bober
Opowiadanie jest słuchaniem


PL | Opowiadanie jest słuchaniem Od lutego 2021, w każdą sobotę, Max Bober inicjuje otwarte spotkania na Placu Hallera. „Opowiadanie jest słuchaniem” to działanie otwarte dla przechodniów, spacerowiczek i wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Przez pierwsze tygodnie uczestniczki i uczestnicy spotkań czytali przygotowane przez artystę wiersze po polsku, ukraińsku i białorusku. Z biegiem czasu zaczęli sami i same proponować do lektury poezję, również w innych językach. Akcja to akt dzielenia się, budowania relacji w przestrzeni publicznej poprzez kolektywne czytanie i eksplorowanie efektu wytężonego słuchania.

ENG | Telling is Listening From February 2021, every Saturday, Max Bober initiates open meetings in Haller Square. „Telling is Listening” is an activity open to passers-by, strollers and all residents of Warsaw. During the first weeks, the participants read poems in Polish, Ukrainian and Belarusian which the artist prepared. Over time people themselves have begun to offer poetry for reading, also in different languages. The action is an act of building relationships in public spaces through collective reading and exploring the effect of active listening.

BIOGRAM

PL | Max Bober – polsko-argentyński kompozytor. Mieszka w Warszawie od 2017 roku, współpracuje z eksperymentalną sceną muzyczną. W jego poszukiwaniach artystycznych zawsze obecny jest akt słuchania; skupia się na tworzeniu działań, które pomagają budować relacje w przestrzeni publicznej.

ENG | Max Bober – a Polish-Argentinian composer who has been living in Warsaw since 2017. He collaborates with the experimental music scene. The act of listening is always present in his artistic explorations. The artist focuses on creating activities that help build relationships in public spaces.

https://maxbober.bandcamp.com/
poezjanaplacu [at] gmail.com

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej