Magdalena Barszcz
I Know That I am Not Alone


PL | I Know That I am Not Alone to 15 rozmów z osobami z 14 miejsc na świecie. Spotkanymi podczas studiów, w pracy czy podczas podróży. Rozmowy dotyczą głównie pandemii, izolacji, samotności oraz dźwięków, które kojarzą się z tym niezwykle trudnym czasem. To bardzo osobiste opowieści o borykaniu się z problemami, o dużych zmianach w życiu oraz o tym, jak polityka krajów zamieszkania rozmówców i rozmówczyń wpływa na postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Czasem słyszymy całą rozmowę, innym razem poznajemy tylko nagrane przez bohaterów i bohaterki dźwięki.

ENG | I Know That I am Not Alone is a series of 15 conversations with people coming from 14 different places all around the world. The conversations took place during Magdalena’s studies, work and travels. The talks are mainly about the pandemia, isolation, loneliness and sounds associated with this extremely difficult time. All these are very personal stories about struggles, big life changes as well as how the politics of the interlocutors’ home countries affect the perception of the surrounding reality. Sometimes we hear the whole conversation, other times we only get to know the sounds recorded by the interlocutors.

W projekcie udział wzięli |
The participants in the project:

Agnieszka Artemiuk-Słonecka
Hannah Fredsgaard-Jones
Jillian Hanks Meyer
Shreyans Iyer
Katie Macdonald
Anthony Madonna
Rachel Mangold
Tal Naveh
Alka Neuman
Aleksandra Nykowska
Morgan Schoonover
Hannah Stewart
Moon II Sun
Clara Yang
Sarah

Specjalne podziękowania dla tych, którzy włożyli swój czas i talent w pomoc przy udostępnieniu tego projektu |
Special thanks to those who contributed their time and talent to help make this project available to the audience:

Katya Shevchun – grafika
Filip Kowal –  strona internetowa projektu
Antek Sojka – audio mastering

BIOGRAM

PL | Magdalena Barszcz – skrzypaczka, kompozytorka, edukatorka. Absolwentka skrzypiec w Konserwatorium w Maastricht oraz nowatorskiego kierunku Music Leadership w Guildhall School of Music and Drama w Londynie; specjalizuje się w improwizacji, współpracy artystycznej z innymi dziedzinami sztuki oraz pracy społecznej poprzez muzykę (doświadczenie zdobywała w projektach tworzonych przez Barbican Centre w Londynie, fundacji Muzyka jest dla Wszystkich, Nowym Stowarzyszeniu Jeunesses Musicales Poland).

ENG | Magdalena Barszcz – a violinist, composer, educator.  Graduated in Violin from Conservatorium Maastricht and in Music Leadership from Guildhall School of Music and Drama in London. She specializes in improvisation, artistic cooperation with other fields of art and social work through music (she gained the experience in projects created by the Barbican Center in London, the Music is for Everyone foundation, the New Association -Jeunesses Musicales Poland).

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej