Witold Mrozek feat. Jan Sobolewski
Lament dziatwy polskiej w sodomicki jasyr wiedzionej czyli Września wtóra a perfidna


mikrozamówienie #27 | 4 grudnia 2020

Witold Mrozek – krytyk teatralny, eseista, dramaturg. Od 9 lat dziennikarz „Gazety Wyborczej”, publikuje też w „Krytyce Politycznej” i „Dwutygodniku”. Ostatnio wystawił „Solaris. Wspomnienie z przyszłości” w reż. Klaudii Hartung-Wójciak w warszawskim Teatrze Ochoty.

Jan Sobolewski – aktor, obecnie w zespole Nowego Teatru w Warszawie, wcześniej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy . Grał w spektaklach m.in. Michała Borczucha, Olivera Frljića, Anny Smolar, Weroniki Szczawińskiej czy kolektywu She She Pop.

Praca powstała jako część cyklu „mikrozamówienia” realizowanego przez Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Kurator: Wojtek Zrałek-Kossakowski

W listopadzie Roku Pańskiego 2020 „Wiadomości” TVP kilkakrotnie podały informację o odbywających się w Europie Zachodniej targach dzieci dla homoseksualistów, które w związku z kulturową ofensywą wiadomych środowisk mogłyby stać się również wkrótce codziennością w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zmagania polskich mężów stanu w obronie polskich dzieci opiewa „Lament dziatwy polskiej w sodomicki jasyr wiedzionej, czyli Września wtóra a perfidna”. Pisany ośmiozgłoskowcem „Lament” łączy bieżącą problematykę tematykę zmagań o polską suwerenność kulturową z twórczymi nawiązaniami do szesnastowiecznych sarmackich dum rycerskich i siedemnastowiecznej polskiej pobożności pasyjnej, z której wywodzą się popularne „Gorzkie żale”.  W związku z tym kwalifikuje się do dotacji z rządowego programu „Niepodległa”, jak również do programu „Kultura w sieci” i innych ministerialnych konkursów.