WARSZAWA BEZDOMNA: JAKA PRZYSZŁOŚĆ?


Perspektywy i wyzwania w kontekście polityki miejskiej
debata * konferencja * koncert

25-26 listopada 2022

Jasna 10 Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej
+ transmisja na profilu FB Jasnej 10

Organizator/ka: Automatophone

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄ KONFERENCJĘ

INFORMACJE O KONFERENCJI

Bezdomność to zjawisko całkiem nieoczywiste – przydarza się bardzo różnym osobom z bardzo różnych powodów, w bardzo różnych momentach życia. Zapraszamy na dwa dni spotkań, dzięki którym będziecie mogli odrobinę lepiej zrozumieć sytuację osób w kryzysie bezdomności w Warszawie, dowiecie się jak można im pomagać i dlaczego warto poświęcić im chwilę uwagi.

Na koniec niespodzianka: pieśni Moondoga, legendarnego ulicznego amerykańskiego kompozytora, zagra – the one and only – OPLA feat. Olga Kozieł.

Opieka merytoryczna: dr Marta Czapnik-Jurak i Paweł Ilecki
„Warszawski Dom Kultury im. Czarnego Romana”, w ramach którego odbywa się konferencja, jest współorganizowany przez Fundację Automatophone oraz Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna”, współfinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2022”. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, a naszymi przewodnikami w stołecznym środowisku osób dotkniętych kryzysem bezdomności – Teatr Bezdomnych oraz Wspólnota Sant’Egidio w Warszawie.

=========

PROGRAM: 25 LISTOPADA, PIĄTEK

*** 15.00 – 15.20
Wprowadzenie → dr Marta Czapnik-Jurak, IPSiR, Uniwersytet Warszawski

*** 15.20 – 16.00

Od klasycznego streetworkingu do rozwoju usług środowiskowych
→ Emilia Wesołowska, Caritas Warszawa, pracowniczka socjalna

*** 16.00 – 16.40
Ubóstwo energetyczne jako przejaw wykluczenia mieszkaniowego: sytuacja w Warszawie
→ Paweł Jurak, radca prawny

*** 16:40 – 16.50
Przerwa

*** 16.50 – 17.30
Jak rozwiązać problem wykluczenia mieszkaniowego?
→ Katarzyna Przybylska, Kierowniczka ds. rzecznictwa w Habitat for Humanity

*** 17.30 – 18.10
Kolejka po zupę i murek z kolcami. Filantropizacja i penalizacja bezdomności w przestrzeni miasta
→ dr Magdalena Mostowska, Uniwersytet Warszawski

*** 18.10 – 18.50
Bezdomność uliczna: po drugiej stronie lustra

→ Paweł Ilecki, antropolog z doświadczeniem kryzysu bezdomności

PROGRAM: 26 LISTOPADA, SOBOTA

*** 18.30 – 20:15
Debata → Twarze miejskiej bezdomności – różne spojrzenia na Warszawę

Adriana Porowska – Dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy
Julia Wygnańska, projekt „Najpierw mieszkanie” – badaczka bezdomności
Lidia – kobieta z doświadczeniem kryzysu bezdomności
Ignacy Dudkiewicz – Redaktor Naczelny magazynu „Kontakt”
dr Marta Czapnik-Jurak, IPSiR, Uniwersytet Warszawski – prowadzenie

*** 20:30 – 21.30
Koncert → OPLA feat. Olga Kozieł plays Moondog

BIOGRAMY

dr Marta Czapnik-Jurak
Doktor w zakresie nauk społecznych, związana z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, autorka artykułów naukowych oraz raportów i diagnoz z zakresu bezdomności, wykluczenia mieszkaniowego oraz polityki społecznej. Z zamiłowania i zawodu aktywistka i trenerka, związana od blisku 10 lat z trzecim sektorem. Współpracuje m. in. z Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu oraz Fundacją im. Stefana Batorego.

Emilia Wesołowska

Magister resocjalizacji. Ukończone studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Ratowniczka, prezeska Fundacji Ambulans z Serca. Koordynatorka streetworkingu medycznego w ramach projektu „Warszawski Streetworking i Poradnictwo. Program socjalno- pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności”, realizowanych ze środków m.st. Warszawy. Ukończyła z wyróżnieniem specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przez 11 lat pracowała jako pracownik socjalny w Ośrodku Charytatywnym „TYLKO” Caritas Archidiecezji.

r.pr. Paweł Jurak
Radca prawny i absolwent polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w zakresie prawa energetycznego, z doświadczeniem w pracy w sektorze pozarządowym. Prowadzi warsztaty oraz poradnictwo prawne wśród osób wykluczonych społecznie, w tym osób dotkniętych bezdomnością. Inicjator zmiany przepisów dotyczących zadłużeń lokatorskich w odniesieniu do osób usamodzielniających się.

Paweł Ilecki
Absolwent studiów magisterskich w Katedrze Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości związany z CZ „Cepelia” i z Muzeum Narodowym jako kustosz. W 1996 roku na skutek choroby alkoholowej popadł w kryzys bezdomności. Od 2017 roku zaangażowany w wiele działań społecznych, m.in. w ramach Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu oraz ATD Czwarty Świat.  Swoich sił próbuje także w działalności naukowej (artykuły naukowe, aktywne z wystąpieniem w konferencjach naukowych i seminariach na UW). oraz w Teatrze Bezdomnych. Obecnie mieszkaniec DPS.

Katarzyna Przybylska
dyrektorka ds. rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Rzeczniczka godnych miejsc do życia działająca na rzecz obywateli i całych grup społecznych dotkniętych problemami mieszkaniowymi. Specjalistka w zakresie opracowywania i promocji skutecznych uregulowań prawnych wpływających na poprawę jakości oraz dostępności rozwiązań mieszkaniowych. Zaangażowana w prace na rzecz uregulowania prawnego społecznych agencji najmu czy opracowania założeń strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych. Autorka licznych publikacji z zakresu mieszkalnictwa. Zachęca decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do godnego mieszkania. Członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

dr Magdalena Mostowska
ukończyła architekturę i urbanistykę na Politechnice Warszawskiej oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim; badaczka na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada społeczne, miejskie i mieszkaniowe tematy. Od kilkunastu lat prowadzi badania z zakresu bezdomności. Zrealizowane projekty w Polsce i zagranicą dotyczyły bezdomności polskich migrantów w UE, bezdomności kobiet; sposobów konstruowania polityk publicznych i produkowania wiedzy.

Adriana Porowska
Pracownica socjalna, Prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od 16 lat pracuje z osobami wykluczonymi: prowadzi schronisko dla 80 osób w kryzysie bezdomności, mieszkania treningowe dla 50 osób, streetworking. Współprzewodnicząca Komisji ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspertka Instytutu Strategie 2050. Koordynatorka wolontariatu informacyjnego na Dworcu Centralnym i Zachodnim.

Ignacy Dudkiewicz
filozof, bioetyk, działacz społeczny, publicysta i dziennikarz. Redaktor naczelny magazynu lewicy katolickiej „Kontakt”. Doktorant w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Specjalizuje się przede wszystkim w tematyce bioetyki, Kościoła oraz wykluczenia społecznego. Zaangażowany w różne akcje społeczne na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Lidia
Kobieta, która pokonała kryzys bezdomności. Dziś jej osobiste doświadczenia pomagają w wypracowaniu rozwiązań, wspierających środowisko osób wykluczonych.

Opla
https://www.facebook.com/oplaband

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej