kolaz - chopiec i pies na tle wybuchu i palacego sie budynku

REFLECTIONS OF THE WAR | вернісаж та виставка | wernisaż i wystawa


kolaz - chopiec i pies na tle wybuchu i palacego sie budynku

PL | Zapraszamy na wernisaż i wystawę prac Maryny Siliakovej i uczestniczek_ów jej warsztatów tworzenia kolaży. W wystawie zbiorowej wzięły udział artystki_ści: Alina Novoselska, Ania Panchenko, Diliara Kvasha, Elena Kulish, Iren Moroz, Irina Leibovich, Iryna Borodin, Liia Adam, Mariia Yakymenko, Viktoriia Sharun, Viktoriia Sushan, Vladyslav Sorokin.

UA | Запрошуємо на вернісаж і виставку робіт Марини Сілякової та учасниць_ків її майстер-класів з колажу. У колективній виставці взяли участь мисткині_ці: Аліна Новосельська, Анна Панченко, Вікторія Сушан, Вікторія Шарун, Владислав Сорокін, Діляра Кваша, Ірен Мороз, Ірина Бородін, Ірина Лейбович, Лія Адам, Марія Якименко, Олена Куліш.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

kolaz - chopiec i pies na tle wybuchu i palacego sie budynku

PL | Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie prac Maryny Siliakovej i uczestniczek_ów jej warsztatów tworzenia kolaży. W wystawie zbiorowej wzięły udział artystki_ści: Alina Novoselska, Ania Panchenko, Diliara Kvasha, Elena Kulish, Iren Moroz, Irina Leibovich, Iryna Borodin, Liia Adam, Mariia Yakymenko, Viktoriia Sharun, Viktoriia Sushan, Vladyslav Sorokin.

UA | Запрошуємо на вернісаж і виставку робіт Марини Сілякової та учасниць_ків її майстер-класів з колажу. У колективній виставці взяли участь мисткині_ці: Аліна Новосельська, Анна Панченко, Вікторія Сушан, Вікторія Шарун, Владислав Сорокін, Діляра Кваша, Ірен Мороз, Ірина Бородін, Ірина Лейбович, Лія Адам, Марія Якименко, Олена Куліш.

ZIN RECEPTY WYTRZYMAŁOŚCI

Zin „Recepty wytrzymałości” jest efektem kreatywnych warsztatów w technice kolażu z elementami arteterapii, prowadzonych z grupą młodzieży z Polski, Ukrainy i Białorusi. W zinie znajdują się kolaże, zdjęcia z warsztatów oraz teksty.

W zinie przedstawione są prace uczestniczek_ów warsztatów z kolażu, są to: Alina Novoselska, Anastasiya Krapivkina, Dana Nakhlik, Diana Gubaidulina (Di :), Elena Kulish, Ewa Obiedzińska, Iren Moroz, Irina Liashenko, Mariia Yakymenko, Nazar Sokhan, Oksana Klymenko, Sofia Nashchuk, Sofiia Bondar, Taisiia Sliusareva (Bambi), Tetiana Zasimenko, Viktoriia Sharun, Yaroslava Sliusareva, Yelyzaveta Bieliaieva.

Warsztaty twórcze odbywały się w Jasnej 10: Społecznej Instytucji Kultury Krytyki Politycznej od marca do maja 2023 roku. Podczas nich, wraz z arteterapeutkami, tworzone były prace na takie tematy: „Moje ulubione śniadanie”, „Odczucia lęku i spokoju”, „Mój pokój”. Uczestniczki_cy dzieliły się swoimi refleksjami; czasami pomysły na wyrażenie siebie nie pojawiały się od razu, tylko w trakcie spotkań, podobnie było z tekstami. W kolażach wykorzystano tekstury akrylowe, magazyny fotograficzne, współczesne czasopisma, zdjęcia ze starych archiwów.

PL

27.01, 19:00 – wernisaż i oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim

28.01, 12:00 – 19:00 – godziny otwarcia wystawy

12:30 – 13:00 – oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim
13:00 – 15:00 – warsztat tworzenia kolaży z Maryną Siliakovą
16:00 – 16:30 – oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim

Wystawa REFLECTIONS OF THE WAR składa się z prac indywidualnych Maryny Siliakovej – stypendystki 4. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych – oraz prac uczestniczek_ów warsztatów prowadzonych przez artystkę w okresie od października do grudnia 2022 roku w Jasnej 10. Wystawa poświęcona jest odczuciom i doświadczeniom, które pojawiają się i ujawniają w nas od 2014 roku w związku z inwazją Rosji na terytorium Ukrainy.

Artystka pracowała ze starymi magazynami fotograficznymi, współczesnymi gazetami o tematyce politycznej, a także albumami fotograficznymi i pocztówkami z osobistego archiwum. W swoich pracach Maryna wykorzystała również podpalaną kalkę kreślarską – materiał, oddający w jej odczuciu charakter przeżywania aktualnych wydarzeń. Tak powstała opowieść o współczesnym doświadczaniu wojny.

Na wystawie znajdują się również prace uczestniczek_ów warsztatów tworzenia kolaży prowadzonych przez Marynę. W wystawie zbiorowej wzięły udział artystki_ści: Alina Novoselska, Ania Panchenko, Diliara Kvasha, Elena Kulish, Iren Moroz, Irina Leibovich, Iryna Borodin, Liia Adam, Mariia Yakymenko, Viktoriia Sharun, Viktoriia Sushan, Vladyslav Sorokin.

Maryna Siliakova urodziła się w 1992 roku w Doniecku w Ukrainie, do Polski przeprowadziła się w 2017 roku. Z wykształcenia chemiczka, w Warszawie postanowiła się przekwalifikować – obecnie jest absolwentką projektowania graficznego Społecznej Akademii Nauk. Artystka tworzy zarówno kolaże cyfrowe, jak i analogowe oraz chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z otoczeniem. Maryna Siliakova jest młodą artystką nastawioną na poszukiwanie i odkrywanie, o czym świadczy eksploracja przez nią różnych technik, stosowanie rozmaitych materiałów od pasteli po tusz i eksperymentalne podejście do kompozycji. Jej prace były wyróżniane w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych.

Wystawa powstała w ramach 4. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych realizowanego przez Jasną 10: Społeczną Instytucję Kultury Krytyki Politycznej i finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz ze środków Erste Stiftung.

UA

27.01, 19:00 – вернісаж та екскурсія польською та українською мовами

28.01, 12:00 – 19:00 – час роботи виставки
12:30 – 13:00 – екскурсія польською та українською мовами
13:00 – 15:00 – майстер-клас з колажу з Мариною Сіляковою
16:00 – 16:30 – екскурсія польською та українською мовами

Виставка REFLECTIONS OF THE WAR складається з індивідуальних робіт Марини Сілякової – стипендіатки 4-го випуску Програму Підтримки Творчого Середовища – та робіт учасниць_ків майстер-класів, які мисткиня проводила в період з жовтня по грудень 2022 року на Ясній 10. Виставка присвячена почуттям і переживанням, які виникають і розкриваються у нас з 2014 року у зв’язку з війною Росії на території України.

До праць були використані старі фотожурнали, сучасні політичні газети, а також фотоальбоми та листівки з особистого архіву художниці. Мисткиня використовує у своїх роботах випалену кальку – матеріал, що відображає характер переживання подій сьогодення. Так утворилася історія про сучасний досвід війни.

Також на виставці представлені роботи учасниць_ків майстер-класів, які проводила Марина. У колективній виставці взяли участь мисткині_ці: Аліна Новосельська, Анна Панченко, Вікторія Сушан, Вікторія Шарун, Владислав Сорокін, Діляра Кваша, Ірен Мороз, Ірина Бородін, Ірина Лейбович, Лія Адам, Марія Якименко, Олена Куліш.

Марина Сілякова народилася в 1992 році в Донецьку, а в 2017 році переїхала до Польщі. Хімікиня за освітою, яка у Варшаві вирішила перекваліфікуватися і зараз є випускницею графічного дизайну Суспільної Академії Наук. Мисткиня створює як цифрові, так і аналогові колажі та охоче ділиться набутими знаннями з іншими. Марина Сілякова — молода мисткиня, зосереджена на дослідженні та відкритті. В своїй праці використовує різноманітні техніки та матеріали від пастелі до туші, експериментує з композицією. Її роботи були відзначені на багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Виставка створена в рамках 4-ї Програми Підтримки Творчого Середовища, яку реалізує Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej. Захід фінансовано містом Варшава та за підтримки Erste Stiftung.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej