REFLECTIONS OF THE WAR | вернісаж та виставка | wernisaż i wystawa


PL | Zapraszamy na wernisaż i wystawę prac Maryny Siliakovej i uczestniczek_ów jej warsztatów tworzenia kolaży. W wystawie zbiorowej wzięły udział artystki_ści: Alina Novoselska, Ania Panchenko, Diliara Kvasha, Elena Kulish, Iren Moroz, Irina Leibovich, Iryna Borodin, Liia Adam, Mariia Yakymenko, Viktoriia Sharun, Viktoriia Sushan, Vladyslav Sorokin.

UA | Запрошуємо на вернісаж і виставку робіт Марини Сілякової та учасниць_ків її майстер-класів з колажу. У колективній виставці взяли участь мисткині_ці: Аліна Новосельська, Анна Панченко, Вікторія Сушан, Вікторія Шарун, Владислав Сорокін, Діляра Кваша, Ірен Мороз, Ірина Бородін, Ірина Лейбович, Лія Адам, Марія Якименко, Олена Куліш.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

grafika informacyjna, logotypy
PL

27.01, 19:00 – wernisaż i oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim

28.01, 12:00 – 19:00 – godziny otwarcia wystawy
12:30 – 13:00 – oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim
13:00 – 15:00 – warsztat tworzenia kolaży z Maryną Siliakovą
16:00 – 16:30 – oprowadzanie w językach polskim i ukraińskim

Wystawa REFLECTIONS OF THE WAR składa się z prac indywidualnych Maryny Siliakovej – stypendystki 4. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych – oraz prac uczestniczek_ów warsztatów prowadzonych przez artystkę w okresie od października do grudnia 2022 roku w Jasnej 10. Wystawa poświęcona jest odczuciom i doświadczeniom, które pojawiają się i ujawniają w nas od 2014 roku w związku z inwazją Rosji na terytorium Ukrainy.

Artystka pracowała ze starymi magazynami fotograficznymi, współczesnymi gazetami o tematyce politycznej, a także albumami fotograficznymi i pocztówkami z osobistego archiwum. W swoich pracach Maryna wykorzystała również podpalaną kalkę kreślarską – materiał, oddający w jej odczuciu charakter przeżywania aktualnych wydarzeń. Tak powstała opowieść o współczesnym doświadczaniu wojny.

Na wystawie znajdują się również prace uczestniczek_ów warsztatów tworzenia kolaży prowadzonych przez Marynę. W wystawie zbiorowej wzięły udział artystki_ści: Alina Novoselska, Ania Panchenko, Diliara Kvasha, Elena Kulish, Iren Moroz, Irina Leibovich, Iryna Borodin, Liia Adam, Mariia Yakymenko, Viktoriia Sharun, Viktoriia Sushan, Vladyslav Sorokin.

Maryna Siliakova urodziła się w 1992 roku w Doniecku w Ukrainie, do Polski przeprowadziła się w 2017 roku. Z wykształcenia chemiczka, w Warszawie postanowiła się przekwalifikować – obecnie jest absolwentką projektowania graficznego Społecznej Akademii Nauk. Artystka tworzy zarówno kolaże cyfrowe, jak i analogowe oraz chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z otoczeniem. Maryna Siliakova jest młodą artystką nastawioną na poszukiwanie i odkrywanie, o czym świadczy eksploracja przez nią różnych technik, stosowanie rozmaitych materiałów od pasteli po tusz i eksperymentalne podejście do kompozycji. Jej prace były wyróżniane w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych.

Wystawa powstała w ramach 4. edycji Programu Wsparcia Środowisk Twórczych realizowanego przez Jasną 10: Społeczną Instytucję Kultury Krytyki Politycznej i finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz ze środków Erste Stiftung.

UA

27.01, 19:00 – вернісаж та екскурсія польською та українською мовами
28.01, 12:00 – 19:00 – час роботи виставки
12:30 – 13:00 – екскурсія польською та українською мовами
13:00 – 15:00 – майстер-клас з колажу з Мариною Сіляковою
16:00 – 16:30 – екскурсія польською та українською мовами

Виставка REFLECTIONS OF THE WAR складається з індивідуальних робіт Марини Сілякової – стипендіатки 4-го випуску Програму Підтримки Творчого Середовища – та робіт учасниць_ків майстер-класів, які мисткиня проводила в період з жовтня по грудень 2022 року на Ясній 10. Виставка присвячена почуттям і переживанням, які виникають і розкриваються у нас з 2014 року у зв’язку з війною Росії на території України.

До праць були використані старі фотожурнали, сучасні політичні газети, а також фотоальбоми та листівки з особистого архіву художниці. Мисткиня використовує у своїх роботах випалену кальку – матеріал, що відображає характер переживання подій сьогодення. Так утворилася історія про сучасний досвід війни.

Також на виставці представлені роботи учасниць_ків майстер-класів, які проводила Марина. У колективній виставці взяли участь мисткині_ці: Аліна Новосельська, Анна Панченко, Вікторія Сушан, Вікторія Шарун, Владислав Сорокін, Діляра Кваша, Ірен Мороз, Ірина Бородін, Ірина Лейбович, Лія Адам, Марія Якименко, Олена Куліш.

Марина Сілякова народилася в 1992 році в Донецьку, а в 2017 році переїхала до Польщі. Хімікиня за освітою, яка у Варшаві вирішила перекваліфікуватися і зараз є випускницею графічного дизайну Суспільної Академії Наук. Мисткиня створює як цифрові, так і аналогові колажі та охоче ділиться набутими знаннями з іншими. Марина Сілякова — молода мисткиня, зосереджена на дослідженні та відкритті. В своїй праці використовує різноманітні техніки та матеріали від пастелі до туші, експериментує з композицією. Її роботи були відзначені на багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Виставка створена в рамках 4-ї Програми Підтримки Творчого Середовища, яку реалізує Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej. Захід фінансовано містом Варшава та за підтримки Erste Stiftung.
PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY | OPEN CALL

Jasna 10 Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej we współpracy z Organizacjami Partnerskimi (Fundacja Automatophone, Kem, Strefa WolnoSłowa, Widok. Fundacja Kultury Wizualnej, Szajn, Zakole, Alliance for Black Justice in Poland) ogłasza piątą edycję Programu Wzmocnienia Środowisk Twórczych.

Dowiedz się więcej