Kuba Krzewiński
Tutorial on Crying – Introduction to Empathy – (not clickbait!!!)


mikrozamówienie #43 | 26 marca 2021

Kuba Krzewiński – jego twórczość oscyluje wokół zagadnienia dotyku: jako genezy dźwięku oraz sposobu jego percepcji, jako osi relacji performer-instrument oraz jako medium komunikacji społecznej. Poprzez stosowanie środków performatywnych, multimediów i odniesień taktylnych proponuje publiczności nowe sposoby kontaktu z muzyką oraz z cielesnością. Laureat nagrody Förderpreis für junge Komponisten 2019 przyznawanego przez Rząd Saksonii. W 2018 został uznany przez culture.pl za jednego z 10 najbardziej obiecujących młodych kompozytorów młodego pokolenia w Polsce. W 2019 nakładem Bôłt Records ukazała się płyta DVD pt. “Incorporate” z jego utworami kameralnymi. Jego utwory i instalacje były prezentowane na wielu festiwalach w Europie i Azji, we współpracy z uznanymi zespołami, m.in. MusikFabrik, Garage Ensemble, Hashtag Ensamble, Kompopolex. Jest współkuratorem festiwali Musica Privata w Łodzi i Ad Libitum w Warszawie. Mieszka w Berlinie i w Łodzi.
Strona: kubakrzewinski.com

fot. Tomasz Rolniak

Praca powstała jako część cyklu „mikrozamówienia” realizowanego przez Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

kurator: Wojtek Zrałek-Kossakowski

Whenever she felt like crying, she would instead become angry—at someone else or at herself—which meant that it was rare for her to shed tears.

Haruki Murakami

/// english
(polish version below)

Whether you are a person unable to feel into somebody else’s emotions, somebody who hasn’t cried since childhood, or a simple neo-fascist cis guy overfilled with toxic masculinity, this tutorial is just for you!

There are two ways of following the tutorial:
1) passive – observing the tutorial and feeling into the performer’s tears
2) 
active – imitiating the actions performed in the tutorial 

in order to prepare for the active participation, you will need:
circa 10 onions
a cutting board
a knife  

/// polski

Jeśli jesteś osobą niezdolną do wczucia się w cudze emocje; kimś, kto nie płakał od dzieciństwa; czy też zwykłym neofaszystowskim cis facetem przepełnionym toksyczną męskością – to ten tutorial jest właśnie dla Ciebie!

Istnieją dwa sposoby podążania za tutorialem:
1) pasywny – obserwując tutorial i wczuwając się w działanie performera
2) aktywny – naśladowanie czynności wykonywanych w tutorialu 

aby przygotować się do aktywnego uczestnictwa, będziesz potrzebować:
około 10 cebul
deska do krojenia
nóż  

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej