Maja Soś
Duży miś w małym domku


PL | Duży miś w małym domku zbudowany jest z wizualno-dźwiękowych interpretacji spotkań Mai Soś i jej niewidomych rozmówców i rozmówczyń. To pełen ciekawości dialog i chęć wzajemnego zrozumienia, wiele godzin nawiązywania bliższego kontaktu z osobami niewidomymi, poznawania ich świata i perspektywy. Projekt jest nieskończony, bo proces odkrywania wrażliwości drugiej osoby i próby opisania jej nie są czymś, co można zamknąć w czasie. 

ENG | A Big Teddy Bear in a Small House is built of audiovisual interpretations of Maja Soś’s meetings with her blind interlocutors. It is a dialogue full of curiosity and willingness to understand each other, many hours of establishing closer contact with the blind, getting to know their world and perspective. The project is only partially finished because the process of discovering the other person’s sensitivity and trying to describe it is not something that can be put in any time frame.

Zdjęcie przedstawia rysunek wydziurkowany na kartce z zeszytu w kratkę. Jest to plan jednopokojowego mieszkania z długim, zawiniętym korytarzem o nieco zniekształconych proporcjach i krzywo pociągniętych liniach. Na plan mieszkania nakłada się rysunek misia, który jest nieproporcjonalnie duży. Tułów misia znajduje się we wnętrzu pokoju, a głowa wychodzi poza obszar mieszkania.

W filmie widać dłonie, które przez cały czas trwania dziurkują opisany jako pierwszy rysunek misia nachodzący na plan mieszkania. Obraz jest tłem dla opowiadanych przez Monikę historii.

W filmie widać rozmazane, zamglone, ciemne ujęcia z jazdy autobusem – z wewnątrz i zewnątrz oraz późniejszego spaceru mokrymi od deszczu chodnikami. Obraz jest poszarpany, nie ujawnia właściwie nic. W ostatnich sekundach widać dłonie rzeźbiące w glinie. Powstała głowa jest wydłużona, zbudowana z bulw i wypustek. Ma zdziwioną minę, uniesione brwi i szeroko otwarte usta. Oprócz nosa nie ma więcej szczegółów.

Na zdjęciu widzimy drewnianą podłogę i drewniane drzwi. Przez szparę pomiędzy drzwiami a podłogą wlewa się tęcza.

W projekcie wzięli udział Monika Czerczak i Maciek Kapczyński.
Za postprodukcję dźwięku odpowiada Joao Moreira.
Specjalne podziękowania dla Eliasza Hułasa za zaproszenie nas na Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Spokojnej 15, gdzie mieliśmy szansę oglądać prace studentów i spróbować swoich sił.

BIOGRAM

PL | Maja Soś – urodzona w Kielcach w 1995 roku. Skończyła jedne studia, Koreanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, zawiesiła kolejne, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zawodowo zajmuje się fotografią, prywatnie także filmem, ostatnio eksperymentuje z dźwiękiem, a konkretniej słowem czytanym. Najwyżej ceni słowa.

ENG | Maja Soś – was born in Kielce in 1995. She graduated in Korean studies from the University of Warsaw , then started and suspended her studies at Academy of Fine Arts in Warsaw.  She is professionally involved in photography, privately also in moviemaking. Recently she has been experimenting with sound, more specifically with the read word. Most of all, she values words.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej