Aliaksandra Shapialevich
Animowana Białoruś


PL | Animowana Białoruś Po wybuchu protestów wywołanych sfałszowaniem wyborów prezydenckich na Białorusi, latem 2020, wiele osób uciekło do Polski. Wśród nich jest dużo rodzin z dziećmi. Pomysł na projekt Animowana Białoruś zrodził się z chęci wsparcia białoruskich dzieci, które w wyniku burzliwych wydarzeń, z dnia na dzień znalazły się w nowym kraju. W działaniu wzięło udział czworo dzieci. Punktem wyjścia ich spotkań było budowanie relacji w grupie, rozmawianie o Białorusi, o odczuciach związanych z byciem w obcym kraju i o tym, jak radzić sobie z zastaną rzeczywistością. Równolegle grupa pracowała nad animacją poklatkową, stworzyła do niej scenariusz i scenografię. Dzieci zbudowały bohaterów i bohaterki animacji z klocków lego, a gotowy film wspólnie zatytułowały “Białoruski orzeszek”.

ENG | Animated Belarus After the protests that erupted over the fraud in Belarus’ presidential election, during the summer of 2020, a lot of people have escaped to Poland. Among them, there were many families with children. The idea for the project ”Animated Belarus” was born out of a desire to support Belarusian children who suddenly, as a result of turbulent events, found themselves in a new country. Four children participated in the activity. The starting point of their meetings was building group relations, talking about Belarus and feelings related to staying in a foreign country and how to cope with the existing reality. At the same time, the group worked on stop-motion animation, created a script, and prepared scenery for it. The children built the heroes and heroines for the animation, made of Lego bricks. Together they entitled the finished film „The Belarusian Peanut”.

Białoruski orzeszek

Jestem obywatelką Białorusi, od ośmiu lat mieszkam w Warszawie.

Teatr zawsze był moją pasją. W Mińsku grałam w teatrze „Na Balkonie”, w Warszawie trafiłam do Strefy WolnoSłowej, gdzie nadal cieszę się doświadczeniem tworzenia – w tym roku dzięki udziałowi w Instytucie Otwartym. 

Wydarzenia na Białorusi w lecie 2020 roku miały duży wpływ na mój stan emocjonalny. Postanowiłam zrobić coś dla osób, które uciekły z kraju po tzw. „wyborach” 2020. 

W Centrum Białoruskiej Solidarności spotkałam mnóstwo wspaniałych osób, które czują się wyobcowane z rzeczywistości, między innymi przez pandemię i towarzyszący jej brak kontaktów. Trudno jest osobom starszym, jeszcze ciężej  dzieciom. Wszystko jest nowe i obce. 

Wpadłam na pomysł, żeby zorganizować spotkania dla dzieci z Białorusi (9-13 lat), w czasie których uczestnicy i uczestniczki mogliby porozmawiać sobie o nowym życiu, o tym, czym jest dla nich Białoruś. Jak się czują w Polsce. 

A na koniec stworzyć z tych rozmów coś ciekawego. 

Tak powstała nasza animacja „Białoruski orzeszek”.

Scenariusz zbudowany został przez:
1. Mikitę
2. Grishę
3. Gavrilę
4. Varię

Pomoc w tworzeniu animacji poklatkowej – Iris Blue

BIOGRAM

PL | Aliaksandra Shapialevich – pochodzi z Białorusi, od 7 lat mieszka w Warszawie. Przez lata związana z trzecim sektorem, dziś pracuję dla niezależnego kanału Belsat TV. W Mińsku pracowała na Uniwersytecie w Dziale Kultury i grała w teatrze studenckim, z którym brała udział w wielu festiwalach teatralnych. Zorganizowała pierwszy Festiwal Teatrów Studenckich na Białorusi „Teatralny Kufar”. W Warszawie pracowała w Białoruskim Domu, gdzie była odpowiedzialna za projekty społeczno-kulturalne. Od kilku lat związana ze Strefą WolnoSłową, gdzie bierze udział w warsztatach i spektaklach oraz inicjuje projekty.

ENG | Aliaksandra Shapialevich – she comes from Belarus and has been living in Warsaw for 7 years. For years she was associated with the third sector, today she works for the independent channel Belsat TV. In Minsk, she worked at the University in the Department of Culture. She performed in a student theatre and took part in many theatre festivals as a part of it. She organized the first edition of the International Festival of Student and Youth Theatres „Teatralny Kufar” in Belarus. In Warsaw, she worked at the Belarusian House, where she was responsible for social and cultural projects.  For several years she has been associated with Strefa WolnoSłowa, where she participates in workshops, performances and initiates projects.

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej