Alka Nauman
Laba


PL | Laba to działanie, które rozpoczęło się w lutym 2021 i polega na cotygodniowych twórczych spotkaniach Alki Nauman z szóstką polskich dzieci mieszkających obok siebie na Krecie – Agą (6 lat), Emilią (17 lat), Jeremim (4 lata) i Maćkiem (13 lat) oraz Kubą (7 lat) i Zosią (13 lat). Alka chciała działać właśnie z tą grupą ponieważ jest jedną z ich najbliższych sąsiadek będącą w podobnej pandemiczno-emigracyjnej sytuacji, poza tym jako mała dziewczynka, także mieszkała za granicą i wie jak ważne i wspierające jest posiadanie własnej paczki przyjaciół. Podczas zajęć Alka postrzega swoją rolę przede wszystkim jako towarzyszki, która ma wspierać dzieci – być dla nich obecna, podążać za ich zabawami i  pomagać im w budowaniu relacji oraz swojej sprawczości. Przy tym wszystkim, ma także poczucie, że dostała bardzo ważną życiową szansę – bezkompromisowo i radykalnie praktykować zabawę.

ENG | Laba is an action that began in February 2021 and consists of weekly creative meetings of Alka Nauman with six Polish children living next to each other in Crete – Aga (6 years old), Emilia (17 years old), Jeremi (4 years old) and Maciek (13 years old) as well as Kuba (7 years old) and Zosia (13 years old). Alka has wanted to work with this particular group because she is one of their closest neighbors in a similar pandemic and emigration situation. Besides, as a little girl, she also lived abroad and knows how important and supportive it is to have one’s own group of friends. During the meetings, Alka sees her role primarily as a companion who is supportive to children by being present, following their games, and helping them to build relationships and their self-agency. She also feels that she has received a very important opportunity in life, that is, to enjoy having fun uncompromisingly and radically.

Na początku spotkań dzieci prawie się nie znały, ale bardzo szybko stworzyły zgraną paczkę, którą nazwały „Belielementa”. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch wyrazów, które przeszły do finału w konkursie na nazwę paczki – słowa „beli” i słowa „elementa”, które wymyślił najmłodszy członek paczki Jeremi (lat 4).  To właśnie stworzenie wspólnej paczki, która pomogłaby przetrwać trudny i samotny czas pandemii było jednym z celów projektu.

W ramach zajęć Alka wraz z uczestniczkami i uczestnikami oddają się głównie LABIE, czyli przede wszystkim byciu razem i wspólnemu robieniu tego czego się potrzebuje i na co ma się ochotę – dlatego zajęcia nie mają żadnego z góry ustalonego programu, lecz są wspólnie planowane z dziećmi z tygodnia na tydzień. Dla paczki „Belielementa” ważna jest zabawa, spontaniczność, wolność, czułość, troska, szacunek i solidarność! W tym trudnym i pełnym niepewności czasie jakim jest pandemia, paczka „Belielementa” pozwala stworzyć przestrzeń gdzie to dzieci mają kontrolę i sprawczość nad swoim światem. 

Paczka spotyka się w tak zwanym „parku” mieszczącym się między domami, w którym na koniec lutego zawisły huśtawki, drążki i drabinki zainstalowane spontanicznie przez sąsiada ze Szwecji. Dzięki szaleńczym zabawom obejmującym głównie bieganie, tańczenie, gonienie się, malowanie, rozmawianie, budowanie robotów z kartonów z pobliskiego Lidla, zbieranie kwiatów, wspinanie się na drzewa i przede wszystkim bujanie się – „park” ożył. Zaczęły tam przychodzić także inne sąsiedzkie dzieci: z Grecji, Szwecji i Węgier. Wizytę złożył nawet sołtys naszej wsi, który powiedział, że nigdy nie widział tam tyle dzieci.

Oprócz cotygodniowych spotkań, które zwykle trwają około trzech godzin, dzieci spotykają się same w parku prawie codziennie. 

Na pierwszych zajęciach dzieci wybrały taki oto regulamin paczki:

 1. Zwracamy się do siebie tak jak każda osoba sobie tego życzy
 2. Nie wykluczamy  nikogo
 3. Nie przeklinamy
 4. Rozmawiamy na dowolny temat
 5. Nie przekrzykujemy się
 6. Nie oceniamy się chyba, że ktoś o to poprosi
 7. Bardzo cenimy śmianie się
 8. Nie dokuczamy sobie
 9. Zawsze pytamy o zgodę drugą osobę
 10. Nie bijemy się
 11. Nie karmimy zwierząt
 12. Troszczymy się o siebie
 13. Sprzątamy po sobie
 14. Nie śmiecimy

Najnowszym działaniem jest „paczka od paczki”, które polegało na samodzielnym wykonaniu paczek dla przyjaciół i przyjaciółek  mieszkających w Polsce.

Ponieważ mają być to niespodzianki, a nie wiadomo kiedy paczki dojdą do przyjaciół, dzieci postanowiły nie zdradzać wszystkich elementów, które są w przesyłkach.

Poniżej znajdziecie także ścieżkę dźwiękową pt. „Dźwięki Przyjaźni”  nagraną przez najmłodsze dzieci – Jeremiego, Jakuba i Agę. Polecamy jej słuchać jak najczęściej. 

Paczka od Zosi i Kuby dla Julii i Patryka

zielnik, sekretna gra, list, zapachowy słoik od Zosi dla Julii

wielofunkcyjne pudełko z listem, przenośny tor dla aut, fioletowa wyścigówka od Kuby dla Patryka

Paczka od Agi dla Mai i Zosi

opowiadania, list, koń i ryba od Mai i Zosi (przedmioty) Agi dla Mai i Zosi

List od Emilii dla Wiktorii

Od Maćka dla Roberta

Gra planszowa „Wojownik” w kopercie oraz rysunek pt. „Psi Nadzór”

Od Jeremiego dla Roberta

„Wyścig”

BIOGRAM

PL | Alka Nauman   choreografka, działaczka społeczna,  pracuje między Londynem a Warszawą. Feministka, antyfaszystka i lesbijka. Skończyła choreografię w London School of Contemporary Dance (The Place) i Etnologię oraz Antropologię Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej praktyce artystycznej łączącej choreografię, taniec, aktywizm i sztuki wizualne najważniejsze jest dla niej budowanie bezpiecznych i niehierarchicznych przestrzeni opartych na empatii, trosce i zabawie. Dzieci uważa za najlepszych przewodników i najlepsze przewodniczki po świecie.

ENG | Alka Nauman – a choreographer, social activist who works between London and Warsaw. A feminist, anti-fascist and lesbian. She graduated in Choreography from the London School of Contemporary Dance (The Place) and in Ethnology and Cultural Anthropology from the University of Warsaw. In her artistic practice of combining choreography, dance, activism and visual arts she is most concerned with building safe and non-hierarchical spaces based on empathy, care and fun. She considers children to be the best guides in the world.

 

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej