Image Economies, #6 | The Image in the Age of Its General Exchangeability


Guest: Peter Szendy

Chairing: Paweł Mościcki, Elena Vogman

20.12.2022, godz. 19.00 online
fb Jasna 10

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Given the current overflow of images (millions of them land on social media each hour), how is visibility managed in this super- or megamarket of the visible? The talk will focus on various aspects of the shadow iconomy that lies beneath the surface of hypercirculating pictures and trace it to the writing of shadows in ancient times.

Peter Szendy is Professor of Humanities and Comparative Literature at Brown University and musicological advisor to the Philharmonie de Paris. His recent publications include Pouvoirs de la lecture: De Platon au livre électronique (La Découverte, 2022); Pour une écologie des images (Minuit, 2021); Bendings: Four Variations on Anri Sala (Mousse, 2019); The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images (Fordham University Press, 2019); Of Stigmatology: Punctuation as Experience (Fordham University Press, 2018). He curated the exhibition Le Supermarché des images at the Jeu de Paume (February-June 2020).

Seria spotkań odbywa się w ramach centrum Jasna 10 – interdyscyplinarnego centrum kultury działającego w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzeń jest internetowe pismo akademickie Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej. Wydarzenie organizowane jest w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Spotkania odbywają się online w języku angielskim.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej