Feminizm transnarodowy: afroamerykański, chiński, żydowski, muzułmański


Dyskusja będzie miała miejsce 24 maja o godz. 20.00 na profilu Koła Naukowego Prawo a Płeć na Facebooku.

Gościniami będą:

  • dr hab. prof. UW Agnieszka Graff-Osser (feminizm afroamerykański), której raczej nie muszę przedstawiać;
  • dr Barbara Krawcowicz (feminizm żydowski) — prowadziła zajęcia na Indiana University Bloomington, Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technicznym, gender studies oraz studiach polsko-żydowskich IBL PAN, a obecnie związana jest z Instytutem Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ;
  • dr Karolina Rak (feminizm muzułmański) — adiunkta w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, prowadzi podcast „Niswiyya – feminizm arabski” oraz profile w mediach społecznościowych o tej samej nazwie;
  • dr Katarzyna Sarek (feminizm chiński) — pracuje jako adiunktów w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w latach 2011-2022 felietonistka Kultury Liberalnej.

Organizator/ka: Koło Naukowe Prawo a Płeć

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej