Generation Change 2022-2023 | ogłoszenie naboru


GENERATION CHANGE
program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych
edycja 2022/2023

NABÓR OTWARTY
Krytyka Polityczna zaprasza organizacje, grupy nieformalne i ruchy społeczne do udziału w programie Generation Change. Wspólnie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości i European Community Organizing Network proponujemy siedmiomiesięczny cykl szkoleń, seminariów i pomoc w realizacji projektów społecznych i kampanii.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Co daje program Generation Change?

 • Rozwój umiejętności takich jak: realizacja działań, projektów i kampanii aktywistycznych, mobilizowanie sojuszniczek i sojuszników, budowanie ciekawej narracji politycznej, skuteczna komunikacja, pozyskiwanie funduszy na działania;
 • Rozwój umiejętności aktywnego zapobiegania wypaleniu poprzez zadbanie o siebie i siebie nawzajem – zgodnie z przekonaniem, że ciała, emocje i umysły aktywistek i aktywistów są ważnym narzędziem pracy aktywistycznej;
 • Wiedzę o kluczowych problemach współczesnej polityki, społeczeństwa, kultury, gospodarki;
 • Wsparcie finansowe w realizacji projektów i działań społecznych lub kampanii;
 • Dostęp do infrastruktury centrów społeczno-kulturalnych Krytyki Politycznej w Warszawie i Cieszynie;
 • Wsparcie tutorskie w realizacji projektu lub kampanii ze strony doświadczonych działaczek i działaczy społecznych;
 • Możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z innymi osobami aktywistycznymi z różnych części Polski.

Jak wziąć udział w programie Generation Change?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 27 listopada 2022 (niedziela, do godziny 23:59).

Do dn. 1 grudnia 2022 r. wyłonimy 9 grup, które będą uczestniczyć w programie, powiadomimy je o tym mailowo. Grupy zaproszone do udziału w programie zaprosimy na spotkanie zapoznawcze i informacyjne na platformie Zoom tydzień później, 8 grudnia 2022 (czwartek) w godzinach 18:00 – 20:00 (prosimy o zarezerwowanie sobie czasu).

Dla kogo jest program Generation Change?

Dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i kolektywów:

 • aktywnych w obszarach obrony praw człowieka (takich jak prawa kobiet, osób LGBTQ+, migrantek i uchodźczyń), przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania nierównościom społecznym, kryzysowi klimatycznemu oraz w innych obszarach istotnych dla podniesienia dobrostanu społecznego;
 • w których średnia wieku osób zaangażowanych nie przekracza 35 lat;
 • działających w Trójmieście, Cieszynie lub Warszawie i okolicach tych miast – w tych trzech ośrodkach będą prowadzone szkolenia i warsztaty;
 • chcących przeprowadzić jakiś projekt społeczny, działanie lub kampanię w pierwszej połowie 2023 r (finał kampanii musi mieć miejsce najpóźniej w lipcu 2023 r.).

Zwróć uwagę, że wzmacniamy kolektywy, grupy i organizacje, nie indywidualnych działaczy i działaczki. Jeśli czujesz, że ten program może być dla Ciebie, lecz w tej chwili działasz w pojedynkę, zaproś do współpracy inne osoby i zgłoście się razem.

Harmonogram programu Generation Change
Program trwa od stycznia do sierpnia 2023 roku, obejmuje 4 warsztaty (odbywające się podczas zjazdów w weekendy) oraz 4 seminaria online (odbywające się wieczorami w dni robocze), stałą opiekę tutorską nad realizowanymi działaniami i konsultacje z ekspertkami oraz spotkania organizacyjne.

 • 14-15 stycznia 2023, Warszawa Warsztat inicjujący z udziałem wszystkich grup poświęcony pracy ciałem, radzeniu sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypaleniu, holistycznemu ujęciu aktywizmu. Warsztat prowadzony przez Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.
 • Szkolenia z planowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii aktywistycznych, angażowania ludzi we wspólne działania, skutecznego wpływu na rzeczywistość wokół nas. Warsztat poprowadzą ekspertki w zakresie metodologii organizowania społecznościowego z Fundacji Rzecz Społeczna. Dla grup w Cieszynie warsztat odbędzie się  11-12 lutego 2023, dla grup w Warszawie 18-19 lutego 2023, dla grup w Gdańsku 25-26 lutego 2023;
 • Szkolenia z ciekawego, angażującego i przekonującego opisu działań aktywistycznych – jak się skutecznie komunikować, żeby pozyskiwać sojuszniczki oraz fundusze na swoje działania? Szkolenie prowadzone przez Krytykę Polityczną. Dla grup w Cieszynie 4-5 marca 2023, dla grup w Warszawie 11-12 marca 2023, dla grup w Gdańsku 18-19 marca 2023.
 • Seminaria online z udziałem uznanych ekspertów i ekspertek na temat kluczowych problemów świata współczesnego z obszaru polityki, spraw społecznych, kultury, gospodarki, ekologii i praw człowieka w terminach: 26 stycznia 2023, 23 marca 2023, 27 kwietnia 2023, 25 maja 2023.
 • 13-14 maja 2023, Warszawa Warsztat zamykający dla wszystkich grup. Powrót do pracy z ciałem, wymiana doświadczeń. Prowadzenie: Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.
 • Czerwiec-lipiec 2023: finalizowanie projektów społecznych, działań i kampanii pod opieką tutorską.

Do udziału we wszystkich aktywnościach zaprosimy po dwie lub trzy osoby z każdej organizacji, grupy nieformalnej lub kolektywu biorących udział w programie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program realizowany jest przez Krytykę Polityczną w partnerstwie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej SprawiedliwościEuropean Community Organizing Network.

Zespół programu Generation Change:
Krytyka Polityczna: Igor Stokfiszewski, Magdalena Malińska, Sylwia Bruna, Natalia Kałuża, Joanna Wowrzeczka, Anna Pluta;
Fundacja Rzecz Społeczna: Dagmara Kubik, Iwona Nowak;
Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości: Margaret Amaka Ohia-Nowak.

Dziękujemy Zofii Krajewskiej i Filipowi Kani za konsultacje merytoryczne.
Grafika: Filip Kania

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej