WhyPictures
Projekt artystyczny / badawczy

Why Pictures?

2021.10.03
śr..
18:00

WhyPictures

Why pictures? to wieloletni projekt artystyczno-badawczy. Jego pomysłodawcy i kuratorzy, Witek OrskiKrzysztof Pijarski wraz ze współczesnymi teorety(cz)kami i prakty(cz)kami, przyglądać się będą globalnej republice obrazów, poszukiwać demokratycznego i wspólnotowego potencjału fotografii.

Czym jest współczesny status i obieg obrazów? Jaką ma funkcję i czym się charakteryzuje? Na podstawie tych pytań stworzona zostanie wielorozdziałowa rozmowa pełniąca funkcję artystyczno-intelektualnej wymiany, budowana na podstawie gestów poprzedniczek i poprzedników.

http://www.whypictures.net/

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

WhyPictures
WhyPictures
RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej