WhyPictures

WHY PICTURES? Czym jest współczesny status i obieg obrazów?


WhyPictures

Why pictures? to wieloletni projekt artystyczno-badawczy. Jego pomysłodawcy i kuratorzy, Witek OrskiKrzysztof Pijarski wraz ze współczesnymi teorety(cz)kami i prakty(cz)kami, przyglądać się będą globalnej republice obrazów, poszukiwać demokratycznego i wspólnotowego potencjału fotografii.

Czym jest współczesny status i obieg obrazów? Jaką ma funkcję i czym się charakteryzuje? Na podstawie tych pytań stworzona zostanie wielorozdziałowa rozmowa pełniąca funkcję artystyczno-intelektualnej wymiany, budowana na podstawie gestów poprzedniczek i poprzedników.

http://www.whypictures.net/

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

WhyPictures
WhyPictures

Lista poddziałań: