Why social pictures? Nathan Jurgenson


Pierwszy rozdział należy do Nathana Jurgensona, teoretyka mediów społecznościowych i autora głośnej książki „The Social Photo: On photography and social media”.

http://www.whypictures.net/

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej