Why social pictures? Nathan Jurgenson


Pierwszy rozdział należy do Nathana Jurgensona, teoretyka mediów społecznościowych i autora głośnej książki „The Social Photo: On photography and social media”.

http://www.whypictures.net/

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej