Spotkanie

Tydzień Praw Kobiet | Revenge porn

2022.09.03
śr..
20:00

Podczas spotkania skupimy się na tym, czym dokładnie jest zjawisko i przestępstwo revenge porn? W jaki sposób ofiary mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych? Oraz jakie kroki karnoprawne można podjąć wobec przestępców udostępniających intymne zdjęcia lub inne treści w ramach zemsty?
Te wszystkie zagadnienia oraz wiele innych omawiać bedą:
prof. UW dr hab. Monika Płatek – kierowniczka Zakładu Kryminologii WPiA UW, była pełnomocniczki Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw praw ofiar przestępstw;
Joanna Gzyra-Iskandar – prawniczka, praktyczka pracująca w Centrum Praw Kobiet, gdzie jest Koordynatorką ds. Komunikacji.
Zapraszamy do zadawania pytań naszym panelistkom w komentarzach pod transmisją.
Spotkanie w imieniu koła poprowadzi Zosia Jeziorska.

Organizator/ka: Koło Naukowe Prawo a Płeć

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

INSTYTUT OTWARTY 2022 | POKAZ PRAC

PL | Instytut Otwarty to miejsce twórczych wrażliwości i artywistycznych praktyk.
ENG | The Open Institute is a place of creative sensibilities and artivistic practices.

Dowiedz się więcej