Przyszłość na kredyt. O społecznych aspektach długu


Dług to pojęcie, w którym teoria makroekonomiczna przenika się z praktyką dnia codziennego. W ostatnich tygodniach i miesiącach słowo „dług” odmieniane jest przez wszystkie formy i przypadki: dług publiczny państw, dług klimatyczny, antykoronawirusowe unijne papiery dłużne, rosnące długi przedsiębiorstw czy w końcu zadłużenie milionów osób dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.

Podczas spotkania omawiane były zagadnienia poruszane w lekturach:
1. Mikołaj Lewicki, „Społeczne życie hipoteki”
2. „Okrutny optymizm hipoteki”, wywiad Adama OstolskiegoMikołajem Lewickim
3. David Graeber, „Dług”

Organizator/ka: Fundacja Kaleckiego

O tym, czy „życie z długiem” to konieczność, jaką pełni funkcję polityczną i w jaki sposób wpływa na społeczeństwa i jednostki, rozmawiałyśmy w gronie czytelniczek i czytelników z dr. Mikołajem Lewickim, badaczem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i autorem m.in. „Społecznego życia hipoteki”. Prowadzenie: Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego.