czym_jest_szkola

CZYM JEST SZKOŁA? | WHAT IS SCHOOL? Rozmowy Kem o szkole


czym_jest_szkola
Jak możemy wspólnie przemyśleć sposoby uczenia się i wyprowadzić je ze zinstytucjonalizowanej dyscypliny, produktywności i patriarchatu?
Cykl  Kemu “Czym jest szkoła?” to seria spotkań, które odbywają się w ramach pracy nad rozwinięciem programu kolektywnego uczenia się.
W jego ramach zapraszane są różne organizacje i inicjatywy, kolektywy i osoby do dzielenia się doświadczeniem zbiorowego wytwarzania wiedzy.

Organizator/ka: Kem

czym_jest_szkola
czym_jest_szkola

Lista poddziałań:

W jaki sposób powiązane są choreografia i kolektywna nauka? Jak możemy uczyć się i oduczać od siebie nawzajem?

We współpracy z: Kem

Więcej

szkola_future

Future Intimacies

09.12.2020

Jakich rodzajów przestrzeni i relacji społecznych pragniemy i wymagamy, aby praktykować wspólnotowe modele nauki?

We współpracy z: Kem

Więcej

szkola_tanczenie

Spekulatywnie korzystamy z tytułu “taniec na krawędzi świata”, aby zastanowić się, co to znaczy tańczyć na krawędzi w praktyce artystycznej i społecznej?

We współpracy z: Kem

Więcej

GENERATION CHANGE 2022/2023 | NABÓR OTWARTY

GENERATION CHANGE 2022/2023 | NABÓR OTWARTY

GENERATION CHANGE
program wzmocnienia organizacji i ruchów społecznych
edycja 2022/2023

Dowiedz się więcej