PUBLIKACJE CYFROWE DZIŚ | seminarium Jasnej 10 i vnLab


Zapraszamy do udziału osoby projektujące, wydające, programujące i wszystkie zainteresowane zagadnieniem cyfrowych publikacji

Zjazdy: 5.11, 20.11 i 17.12

Wstęp wolny po zgłoszeniu: [email protected]

Organizator/ka: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej

Co to jest publikacja cyfrowa? – od tego pytania wychodzimy w seminarium skonstruowanym wokół koncepcji Publication-as-a-Website, powstałej w Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi. Wychodzimy od założenia, że istniejące rozwiązania, zwane „e-bookami”, nie realizują w pełni możliwości, jakie daje współczesny internet. Nie chodzi przecież o to, by symulować doświadczenie czytania książki, ale znaleźć formę doświadczenia czytelniczego, które byłoby adekwatne dla współczesnych sposobów obcowania z treściami kultury. Te zaś są coraz bardziej zróżnicowane i w coraz mniejszym stopniu zależne od tekstu. Konsorcjum World Wide Web przygotowało specyfikację dla Publikacji Webowych, która z uwagi na „brak praktycznych zastosowań biznesowych” pozostała jednak na etapie szkicu: https://w3c.github.io/wpub/. Mimo tego od ponad dwóch lat Pracownia Narracji Interaktywnych pracuje nad zestawem narzędzi, które pozwoliłyby na tworzenie w pełnym tego słowa znaczeniu współczesnych publikacji cyfrowych. Celem seminarium jest otwarcie poszukiwań, prowadzonych dotąd w dość zamkniętym gronie, na społeczność osób projektujących, wydających, ale także programujących.

Seminarium podzieliliśmy na trzy „zjazdy”. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie próbie odpowiedzi na wyjściowe pytanie, prezentacji projektu cyfrowych publikacji vnLab oraz uczestniczących w seminarium partnerów: Grupy Roboczej, studio Rytm Interactive, poststudio Noviki oraz Michała Szoty. Dalej będziemy pracować w trzech grupach, skupionych na trzech zagadnieniach kluczowych dla publikacji cyfrowych:

 • Jak powinny wyglądać? czyli pytanie o doświadczenie czytelnicze;
 • Jak powinny działać? czyli pytanie o rozwiązanie technologiczne;
 • Jak powinny krążyć? czyli pytanie o sposoby docierania do czytelników: o biblioteki, księgarnie i archiwa.

Na drugim i trzecim zjeździe każda grupa w ramach osobnych, intensywnych design sprintów wypracuje zestaw rozwiązań, które zostaną zaprezentowane i omówione na ostatnim zjeździe. Ostatecznym wynikiem seminarium będzie publikacja podsumowująca seminarium i kreśląca możliwe trajektorie rozwoju dla publikacji cyfrowych.

Harmonogram

Dzień 1: 5/11/22 

10-12:00 – część pierwsza

1. Krzysztof Pijarski, Tytus Szabelski, vnLab
Prezentacja projektów: PaaW i PubLab – 30 min

 • Co to jest publikacja cyfrowa?
 • Czego brakuje istniejącym narzędziom?
 • Przykłady istniejących publikacji (i narzędzi?)

2. Michał Dąbrowski i Maja Starakiewicz, vnLab
Prezentacje projektów publikacji vnLab – 30 min

3. Dyskusja – 1h

12:00-13:00

Przerwa obiadowa

13:00-16:00 – część druga

1. Prezentacje organizacji i osób partnerskich z zaznaczeniem własnej perspektywy na zagadnienie publikacji cyfrowych – 1 h

 • Grupa Robocza – http://grupa.robocza.org/
 • Noviki (udział w projekcie http://tractsnetwork.online/) – http://noviki.net
 • Michał Szota – https://szota.biz/
 • Roman Kuhl – https://Rytm.org

2. Ewa Drygalska, vnLab
Omówienie badan UX 45 min – 1h max

3. Dyskusja – 1h

 • czego chcą użytkownicy?
 • czym może być publikacja cyfrowa?

 

Dzień 2: 20/11/22

1. Piotr Karczewski, vnLab
Wprowadzenie o styku programista – projektant – 30 min

2. Warsztaty (w trzech ścieżkach):

 • Stos technologiczny – programowanie / tooling / workflow: Piotr Karczewski, Roman Kuhl, Michał Szota (wizualizacja stosu)
 • UX – design sprint: Grupa Robocza (lead), Maja Starakiewicz, Michał Dąbrowski
 • Ekosystem czytelniczy – obieg publikacji cyfrowych: Krzysztof Pijarski, Tytus Szabelski, Noviki (wizualizacja)

 

Dzień 3: 17/12/22 

1. prezentacja wyników warsztatów
2. dyskusja/ ewaluacja
3. rozdanie ostatnich zadań już pod kątem publikacji

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej