DANIEL KOTOWSKI | przegląd filmów


Daniel Kotowski pisze o sobie tak: „jestem wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jestem Głuchy i nie posługuję się mową. Opowiadając o niekompletności i kompletności w wymiarze egzystencjalnym, analizuję ich potencjał. Rozważam możliwość spełnienia oczekiwania kompletności albo wyrażam protest przeciwko niemu. Szukam granicy ambiwalencji. Moja praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Opiera się na badaniach, w których wykorzystuję historie niekompletnych i kompletnych. Obserwuję ich doświadczenia oraz ich relacje międzyludzkie. Sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki. Moje prace dotyczą mechanizmu władzy nad biologią, komunikacji społecznej i językowej oraz polityki społecznej. Często odnoszą się do pojęcia biowładzy i biopolityki. Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji rozwijam autorską strategię zarządzania swoim narzędziem komunikacji lub ciałem. Przywracam pamięć o niekompletności. Posługuję się różnymi formami wypowiedzi, wykonuję performans, projektuję, tworzę instalacje, fotografie, obiekty i filmy wideo”. 21 sierpnia w Jasnej 10 | Warszawskiej Świetlicy Krytyki politycznej obejrzymy sześć poruszających filmów Daniela.

kadr z filmu „Czytam na głos”

Jasna 10 (lok. 3) | Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej
21 sierpnia, od godz. 14
wstęp wolny

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

PLAN DNIA:

POKAZ PIERWSZY
(miejsce: studio)
godz. 14-16 (pokaz zapętlony)W Rzeczypospolitej językiem urzędowym jest język polski
(3 maja 2020, czas: 23:27)POKAZ DRUGI (miejsce: duża sala)
godz. 16Bez tytułu (2021, czas: 04:03)
Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem (2020, czas: 01:03)
Czytam na głos (2019, czas: 02:56)
Mam obowiązek (2019-20, czas: 06:00)
Śmierć w codzienności (2020, czas: 02:39)
Bez tytułu – powtórka (2021, czas: 04:03)

ROZMOWA wideo z Danielem Kotowskim (miejsce: duża sala)
godz. 14-16 (wideo zapętlone)
tłumaczenie z PJM: Weronika Szymańska

kurator: Wojtek Zrałek-Kossakowski

Daniel Kotowski – urodzony w 1993 roku w Łomży. Artysta wizualny. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Obecnie student Szkoły Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoje działania performatywne i swoje prace prezentował m.in. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie, wrocławskim BWA i Galerii Arsenał w Białymstoku. strona: https://danielkotowski.com/

Pokazy są częścią oryginalnego cyklu „Pokazówka” prezentującego prace filmowe realizowane przez artystki i artystów na co dzień kojarzone i kojarzonych z innymi niż film dziedzinami sztuki. „Pokazówka” (słownik języka polskiego PWN): impreza mająca na celu pokazanie, zademonstrowanie czegoś; to, co zostało zorganizowane (…) dla przykładu, często jako ostrzeżenie.

Cykl „Pokazówka” organizowany jest przez Jasną 10 | Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej