NIKT NAS NIE SŁUCHA kilka refleksji o sytuacji g/Głuchych Raport Bartka Lisa


Rozumienie rzeczy, nadawanie im sensów, czyli konstruowanie rzeczywistości społeczno-kulturowej, jak również fakt posługiwania się własnym językiem, z odrębną gramatyką, składnią, słownictwem, bardzo istotnie konstruuje nasze myślenie, komunikowanie się i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Wszystko to wpływa na poruszanie się w przestrzeni społecznej czy publicznej. Dlatego też podstawowym warunkiem dla urzędników i urzędniczek pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w agencjach i urzędach centralnych jest uznanie osób Głuchych za mniejszość kulturową.

Organizator/ka: Automatophone

To podstawowy wniosek płynący z raportu „Nikt nas nie słucha. Kilka refleksji o sytuacji g/Głuchych”, przygotowanego przez dr. Bartka Lisa.

Przedstawione w raporcie wnioski i obserwacje wraz z elementami rekomendacji powstały w trakcie projektu realizowanego przez Fundację Automatophone oraz Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej, skierowanego m.in. do osób g/Głuchych i słabosłyszących. Cykl spotkań dyskusyjnych, pod wspólną nazwą „Głuche czwartki”, był częścią szerszych działań przygotowanych przez wspomniane instytucje w związku z dofinansowaniem otrzymanym z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego „Centrum Jasna” – cyklu programowego pt. Opowiadanie przestrzeni (w zakresie części Symfonia Wielkiego Miasta).

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej