NIKT NAS NIE SŁUCHA kilka refleksji o sytuacji g/Głuchych Raport Bartka Lisa


Rozumienie rzeczy, nadawanie im sensów, czyli konstruowanie rzeczywistości społeczno-kulturowej, jak również fakt posługiwania się własnym językiem, z odrębną gramatyką, składnią, słownictwem, bardzo istotnie konstruuje nasze myślenie, komunikowanie się i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi. Wszystko to wpływa na poruszanie się w przestrzeni społecznej czy publicznej. Dlatego też podstawowym warunkiem dla urzędników i urzędniczek pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w agencjach i urzędach centralnych jest uznanie osób Głuchych za mniejszość kulturową.

Organizator/ka: Automatophone

To podstawowy wniosek płynący z raportu „Nikt nas nie słucha. Kilka refleksji o sytuacji g/Głuchych”, przygotowanego przez dr. Bartka Lisa.

Przedstawione w raporcie wnioski i obserwacje wraz z elementami rekomendacji powstały w trakcie projektu realizowanego przez Fundację Automatophone oraz Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej, skierowanego m.in. do osób g/Głuchych i słabosłyszących. Cykl spotkań dyskusyjnych, pod wspólną nazwą „Głuche czwartki”, był częścią szerszych działań przygotowanych przez wspomniane instytucje w związku z dofinansowaniem otrzymanym z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach realizacji zadania publicznego „Centrum Jasna” – cyklu programowego pt. Opowiadanie przestrzeni (w zakresie części Symfonia Wielkiego Miasta).

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej