grafika przedstawiająca neurony

Manifest grupy Neuroodmiennx


grafika przedstawiająca neurony

Manifest grupy Neuroodmiennx, jest rezultatem kilkunastu spotkań grupy warsztatowo-dyskusyjnej dla osób artystycznych oraz osób pracujących w instytucjach publicznych.

grafika przedstawiająca neurony

Zin stanowi głos osób, których potrzeby w pracy związanej z kulturą są pomijane. Jego treść jest skierowana do środowiska artystycznego i osób współpracujących. Materiał stanowi zapis emocji, dzielenia się przykładowymi sytuacjami, które mają pomóc zrozumieć drugiej stronie – z jednej strony naszą dziwność, atypowość, ale też wyjątkowość, dzięki której tworzona jest warszawska kultura i sztuka.

grafika przedstawiająca neurony

Projekt został zrealizowany przez Mateusza Kowalczyka w ramach stypendium artystycznego m. st. Warszawy

Mateusz Kowalczyk – artysta wizualny, performer. Jego aktywność artystyczna w znacznym stopniu składa się z działań kolektywnych, związanych ze sztuką zaangażowaną społecznie. Jego poglądy manifestują się poprzez udział w wystawach i akcjach wspierających idee demokratyczne, antyfaszystowskie i wspólnotowe. W ostatnich latach eksplorował rytualność w ujęciu performatywnym oraz partycypacyjnym, tworząc zbiorowe doświadczenia. Artysta rozwija artystyczne możliwości nowych technologii do tworzenia narracyjnych doświadczeń, takich jak wideo 360, VR i fotogrametria. Od 3 lat współpracuje z centrum kultury w Warszawie, wspierając pierwsze tego rodzaju laboratorium XR (Rozszerzonej Rzeczywistości) w Polsce, skupiając się na pracy z lokalnością i historiami. Od 8 lat aktywnie wspiera działania postartystyczne, biorąc udział w Konsorcjum Praktyk Postartystycznych oraz Biurze Usług Postartystycznych. Obecnie kontynuuje obszar swojej praktyki, koncentrując się na tematach uzdrawiania oraz liminalności.

grafika przedstawiająca neurony
RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej