Barbara Kinga Majewska
Emissione in maschera


mikrozamówienie #05 | 26 czerwca 2020

Barbara Kinga Majewska – muzyk, performerka, autorka interdyscyplinarnych prac poświęconych tradycjom wykonawstwa muzyki głosem i badaniu pozamuzycznych reprezentacji śpiewu. Autorka Krytycznego Przewodnika po sposobach realizacji zapisu nutowego we współczesnej muzyce wokalnej i manifestu Nowa Śpiewność w Muzyce Współczesnej. Kuratorka serii płytowej TAL w wydawnictwie Bolt Records i cyklu koncertów OPUSY w warszawskim Teatrze Studio.

Praca powstała jako część cyklu „mikrozamówienia” realizowanego przez Jasną 10: Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej. w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Kurator: Wojtek Zrałek-Kossakowski

Zgodnie z ideałami włoskiej szkoły śpiewu, odpowiednio zrównoważony głos zawiera zarówno głębię, jak i szereg wysokich części składowych dźwięku, tworząc chiaroscuro wszystkich rejestrów. Jeśli chodzi o uczucie rezonansu, włoska szkoła unika akcentowania odczuć w krtani lub gardle. Wszelkie odniesienia do otwartego gardła mają związek z odczuciami otwartości w noso-gardzieli, a taką otwartość osiąga się przez wdychanie powietrza przez nos w celu uzyskania optymalnego odczucia „głosu w masce”*.

Pedagog śpiewu powinien uważnie mówić o umieszczeniu „głosu w masce”, ponieważ termin ten używany jest w różnych szkołach śpiewu w różny sposób. Należy unikać nadmiernego podkreślania uczucia rezonansu na twarzy, na przykład na wargach, a także w jamie ustnej, na zębach, głęboko w gardle lub w nosie. Jeśli głos rezonuje zbyt głęboko w gardle, można sięgnąć po wyobrażenie głosu „wyrzucanego” do przodu. Taki śpiew emituje tysiące kropel płynu ustnego na sekundę. Ich obserwacja w rozproszonym świetle laserowym ujawniła, że w zamkniętym, stagnacyjnym środowisku utrzymują się one w powietrzu nawet do 14 minut. Jeśli głos naturalnie rezonuje „w masce”, można doradzić „wysyłanie” głosu dalej, w stronę publiczności, stymulując jednocześnie pracę miękkiego podniebienia. W końcu głównym celem jest to, aby głos docierał do publiczności jak najlepiej. Nie powinno się bać wysyłać swojego głosu daleko przed siebie, dalej niż ograniczona przestrzeń pokoju.

* it. voce in maschera — według starowłoskiej szkoły śpiewu, rezonans głosu silnie odczuwany w części twarzowej czaszki

Skan maski z tworzywa plexiglas, po śpiewie.

BIBLIOGRAFIA:

The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission, Valentyn Stadnytskyi, Christina E. Bax, Adriaan Bax, Philip Anfinrud, red. Axel T. Brunger, Stanford University, Stanford; Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 2020, 117 (22) 11875-11877

Comparison of Learning Classical Singing Between European and Chinese Singers, Zhong Jun Shen, Peter Simon, Strategic Book Publishing, 2011

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA - STRONA PRZECHODZI REMANENT

UWAGA – STRONA PRZECHODZI REMANENT

Nasza strona przechodzi właśnie prace serwisowe, więc przez pewien moment nie znajdziecie na niej wielu informacji o naszych działaniach z tego i poprzedniego roku – przepraszamy

Dowiedz się więcej