GENERATION CHANGE | edycja 2022 | ogłoszenie naboru


Krytyka Polityczna zaprasza organizacje, grupy nieformalne i ruchy społeczne do udziału w programie Generation Change. Wspólnie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości i European Community Organizing Network proponujemy siedmiomiesięczny cykl szkoleń, seminariów i pomoc w realizacji projektów społecznych i kampanii.

Grafika: Filip Kania

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Co daje program Generation Change?

Rozwój umiejętności takich jak: realizacja działań, projektów i kampanii aktywistycznych, mobilizowanie sojuszniczek i sojuszników, budowanie ciekawej narracji politycznej, skuteczna komunikacja, pozyskiwanie funduszy na działania;

Rozwój umiejętności aktywnego zapobiegania wypaleniu poprzez zadbanie o siebie i siebie nawzajem – zgodnie z przekonaniem, że ciała, emocje i umysły aktywistek i aktywistów są ważnym narzędziem pracy aktywistycznej; 

Wiedzę o kluczowych problemach współczesnej polityki, społeczeństwa, kultury, gospodarki;

Wsparcie finansowe w realizacji projektów i działań społecznych lub kampanii; 

Dostęp do infrastruktury Świetlic Krytyki Politycznej w Warszawie, Trójmieście i Cieszynie;

Wsparcie tutorskie w realizacji projektu lub kampanii ze strony doświadczonych działaczek i działaczy społecznych;

Możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z innymi osobami aktywistycznymi z różnych części Polski.  

 

Jak wziąć udział w programie Generation Change?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 19.11.2021.

Wybrane organizacje, grupy i kolektywy zaprosimy do rozmów, na podstawie których do dn. 10.12.2021 wyłonimy 9 grup, które będą uczestniczyć w programie.

 

Dla kogo jest program Generation Change?

Dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i kolektywów:

aktywnych w obszarach obrony praw człowieka (takich jak prawa kobiet, osób LGBTQ+, migrantek i uchodźczyń), przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania nierównościom społecznym, kryzysowi klimatycznemu oraz w innych obszarach istotnych dla podniesienia dobrostanu społecznego;

w których średnia wieku osób zaangażowanych nie przekracza 35 lat; 

działających w Trójmieście, Cieszynie lub Warszawie i okolicach tych miast – w tych trzech ośrodkach będą prowadzone szkolenia i warsztaty;

chcących przeprowadzić jakiś projekt społeczny, działanie lub kampanię w pierwszej połowie 2022 r.

 

Zwróć uwagę, że wzmacniamy kolektywy, grupy i organizacje, nie indywidualnych działaczy i działaczki. Jeśli czujesz, że ten program może być dla Ciebie, lecz w tej chwili działasz w pojedynkę, zaproś do współpracy inne osoby i zgłoście się razem.

 

Harmonogram programu Generation Change

Program trwa od stycznia do sierpnia 2022 roku, obejmuje 4 warsztaty (odbywające się podczas zjazdów w weekendy) oraz 4 seminaria online (odbywające się w dni robocze), stałą opiekę tutorską nad realizowanymi działaniami i konsultacje z ekspertkami.

 

12-13 lutego 2022, Warszawa

Warsztat inicjujący z udziałem wszystkich grup poświęcony pracy ciałem, radzeniu sobie ze stresem, przeciwdziałaniu wypaleniu, holistycznemu ujęciu aktywizmu. Warsztat prowadzony przez Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.

Szkolenia z planowania, prowadzenia i ewaluacji kampanii aktywistycznych, angażowania ludzi we wspólne działania, skutecznego wpływu na rzeczywistość wokół nas. Warsztat poprowadzą ekspertki w zakresie metodologii organizowania społecznościowego z Fundacji Rzecz Społeczna. Dla grup w Warszawie warsztat odbędzie się  05-06 marca 2022, dla grup w Cieszynie 19-20 marca 2022, dla grup w Gdańsku 26-27 marca 2022;

Szkolenia z ciekawego, angażującego i przekonującego opisu działań aktywistycznych – jak się skutecznie komunikować, żeby pozyskiwać sojuszniczki oraz fundusze na swoje działania? Szkolenie prowadzone przez Krytykę Polityczną. Dla grup w Warszawie 02-03 kwietnia 2022, dla grup w Cieszynie 09-10 kwietnia 2022, dla grup w Gdańsku 23-24 kwietnia 2022.

Seminaria online z udziałem uznanych ekspertów i ekspertek na temat kluczowych problemów świata współczesnego z obszaru polityki, spraw społecznych, kultury, gospodarki, ekologii i praw człowieka – raz w miesiącu;

28-29 maja 2022, Warszawa

Warsztat zamykający dla wszystkich grup. Powrót do pracy z ciałem, wymiana doświadczeń. Prowadzenie: Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości.

Czerwiec – lipiec 2022: finalizowanie projektów społecznych, działań i kampanii pod opieką tutorską.

*

Do udziału we wszystkich aktywnościach zaprosimy po dwie lub trzy osoby z każdej organizacji, grupy nieformalnej lub kolektywu biorących udział w programie.  

*

W związku z pandemią COVID-19 część działań w ramach programu może zostać przeniesiona online. Będziemy przestrzegać zaleceń sanitarnych, ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo zdrowotne uczestników i uczestniczek programu oraz kadry.

*

Udział w programie jest bezpłatny.

*

Program realizowany jest przez Krytykę Polityczną w partnerstwie z Fundacją Rzecz Społeczna, Centrum Intersekcjonalnej SprawiedliwościEuropean Community Organizing Network.

fot. Jolanta Nabiałek

Zespół programu Generation Change:

Krytyka Polityczna: Igor Stokfiszewski, Magdalena Malińska, Mikołaj Syska, Elżbieta Rutkowska, Sylwia Bruna, Natalia Kałuża, Joanna Wowrzeczka, Anna Pluta;

Fundacja Rzecz Społeczna: Dagmara Kubik, Iwona Nowak;

Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości: Margaret Amaka Ohia-Nowak

*

Dziękujemy Zofii Krajewskiej i Filipowi Kani za konsultacje merytoryczne.

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

RÓŻNORODNE MIASTO WARSZAWA NA WIELE JĘZYKÓW

EUGENIA BALAKIREVA (Białoruś)
MICHAŁ BORCZUCH
NOUMS DEMBELE (Burkina Faso)
HUBERT ZEMLER
CHRISTINA ESHAK (Syria)
OLGA MYSŁOWSKA
MARTINA KUZMANOVIĆ (Serbia)
KATARZYNA GÓRNA
DINA LEONOVA (Białoruś)
DIANA LELONEK
MARIA MARTOS (Ukraina)
RAPHAEL ROGIŃSKI

słuchowisko:
Wojtek Zrałek-Kossakowski
Marcin Lenarczyk

Dowiedz się więcej