EDUCATION TO CITIZENSHIP | EDUKACJI DLA OBYWATELSKOŚCI


PL | EDUKACJI DLA OBYWATELSKOŚCI to cykl szkoleń z zakresu organizowania społecznościowego, wypracowanie narzędzi edukacyjnych dla osób aktywnych w obszarze społecznym, które pragną rozwijać się pod kątem oddziaływania na otaczającą rzeczywistość, wizyty studyjne w ośrodkach zajmujących się wzmacnianiem społeczności marginalizowanych, gra pomagająca projektować kampanie społeczne i podręcznik kształcący do zaangażowania i przekazywania dalej własnych umiejętności.

ENG | EDUCATION TO CITIZENSHIP is a series of trainings in the field of community organizing, elaboration of educational tools for people active in the social area who want to develop in terms of impact on the surrounding reality, study visits to centers dealing with strengthening marginalized communities, a game to help design social campaigns and a manual on how to engage in civil society and how to pass on our skills of engagement.

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

PL

Według badań większość osób, które angażują się społecznie jako nastolatki i studenci czy studentki rezygnuje z działalności po ukończeniu 25 roku życia. Zarazem wciąż rozwija się poprzez korzystanie z ośrodków edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Dlatego tak ważne jest wypracowywanie narzędzi podtrzymywania aktywności obywatelskiej w formie programów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i ruchy społeczne. EDUKACJA DLA OBYWATELSKOŚCI odpowiada na tę potrzebę.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rzecz Społeczna we współpracy z Krytyką Polityczną, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz norweską organizacją Phronesis.

 

ENG

According to research, most people who are socially active as teenagers and students give up their engagement after the age of 25. At the same time, they still search for options to develop through non-formal and informal education centres. That is why it is so important to elaborate tools to support civic activities in the form of educational programs implemented by non-governmental organizations and social movements. EDUCATION TO CITIZENSHIP responds to this need.

The project is implemented by the Fundacja Rzecz Społeczna (Common Thing Foundation) in cooperation with Krytyka Polityczna, Centrum Rozwiązań Systemowych (Center for System Solutions) and the Norwegian organization Phronesis.