DEBATY z Friedrich Ebert Stiftung


Debaty zrealizowane z Fundacją im. Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) dotyczą aktualnych tematów na styku ekologii, socjologii i politologii.

Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) należy do socjaldemokratycznej wspólnoty wartości i ruchu związkowego w Niemczech. Jej przedstawicielstwo w Polsce stanowi integralny element współpracy polsko-niemieckiej. Biuro FES w Warszawie zostało otwarte w 1990 roku. Współpraca z polskimi partnerami polega na wymianie idei oraz opinii w formie konferencji, programów wymiany oraz publikacji.

Friedrich Ebert był w latach 1919-1925 pierwszym prezydentem Republiki Weimarskiej. Jego celem było wzmocnienie demokracji parlamentarnej. Ebert czuł się prezydentem wszystkich Niemców, a w polityce kładł nacisk na łagodzenie nierówności społecznych. Zdjęcie ilustrujące: AdsD/FES

Organizator/ka: Krytyka Polityczna

Lista poddziałań:

O Stanach Zjednoczonych po arcyważnych wyborach dyskutowalxą Sheri Berman, profesorka politologii z nowojorskiego Columbia University oraz Sławomir Sierakowski, socjolog, analityk polityczny, prezes Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego.

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej

Goście debaty Fundacji im. Friedricha Eberta i Krytyki Politycznej, Beata Maciejewska, Matthias Jobelius i Edwin Bendyk dyskutują o tym, czy groźba klimatycznej apokalipsy stwarza szansę na nowe otwarcie dla socjaldemokracji w Europie, skazuje ją na niebyt, a może domaga się zielono-czerwonej syntezy?

We współpracy z: Krytyka Polityczna

Więcej